Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 9: What are they doing? (Lesson1)

He’s reading a book.

She’s writing.

He’s listening to music.

She’s watching a TV.

What are they doing?

They’re painting masks.

What are they doing?

They’re making a puppet.

What are they doing?

They’re playing badminton.

What are they doing?

They’re making paper planes.

They’re painting a mask.

They’re making a kite.

They’re making paper planes.

They’re making paper house.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 9: What are they doing? (Lesson1), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Warm - upaWhat is she doing?She’s watching a video.bWhat is he doing?He’s listening to music.cWhat is she doing?She’s writing a dictation.dWhat is he doing?He’s reading a text.VVVHe’s reading a book.She’s writing.He’s listening to music.She’s watching a TV.painting masksaWhat are they doing?They’re painting masks.bWhat are they doing?They’re making a puppet.cWhat are they doing?They’re playing badminton.dWhat are they doing?They’re making paper planes. Let’s playWho's the fastest?What are they doing?They’re painting masks.What are they doing?They’re making a kite.What are they doing?They’re making paper planes.What are they doing?They’re making paper a house.1224They’re painting a mask.They’re making a kite.They’re making paper planes.They’re making paper house.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_9_what_are_they_doing_lesson1.ppt
Giáo án liên quan