Bài giảng Tin học Lớp 7 - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu bảng tính - Năm học 2017-2018 - Phạm Thùy Dung

 Một bảng tính có thể có nhiều trang tính, được phân biệt bằng tên trang.

 Trang tính đang được kích hoạt là trang tính đang hiển thị trên màn hình, có tên với chữ đậm.

Có thể đổi tên trang tính được không?

Ta nháy chuột phải vào vùng nhãn của trang tính, chọn Rename, rồi nhập tên mới.

 2. Các thành phần chính trên trang tính

 Các thành phần chính: các hàng, các cột, các ô tính, hộp tên, khối, thanh công thức.

 Hộp tên: Ở bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ của ô được chọn.

 Khối: là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc cột.

 Địa chỉ của Khối: là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải được phân cách bằng dấu 2chấm (:). Ví dụ: C2:D3

 Thanh công thức: cho biết nội dung của ô đang được chọn.

 

ppt28 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 393 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tin học Lớp 7 - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu bảng tính - Năm học 2017-2018 - Phạm Thùy Dung, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNGTINHỌC7GV: Phạm Thùy DungTrường THCS Thượng ThanhChọn một ô hoặc một khối ô tính.Trang tính và các thành phần chính trên trang tính.NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂUCác kiểu dữ liệu có thể nhập vào các ô tính.Bảng kết quả học tậpThông tin trên trang tính được trình bày như thế nào?Mỗi hàng, cột cho em thông tin có cùng loại hay không?Môn nào là môn em có điểm tổng kết cao nhất, thấp nhất?Điểm cao nhất của môn Toán là mấy điểm?Mỗi ô trên trang tính đều cho ta thông tin hoàn toàn xác định tùy theo ô đó nằm ở hàng nào, cột nào2. Các thành phần chính trên trang tính1. Bảng tính NỘI DUNG BÀI HỌC3. Dữ liệu trên trang tính4. Chọn các đối tượng trên trang tínhVõ Nhật Trường  Một bảng tính có thể có nhiều trang tính, được phân biệt bằng tên trang. Trang tính đang được kích hoạt là trang tính đang hiển thị trên màn hình, có tên với chữ đậm.Hình một bảng tính mới 1. Bảng tính Một bảng tính có thể có bao nhiêu trang tính?Các trang tính được phân biệt dựa vào đâu?Thế nào là trang tính đang kích hoạt?Để kích hoạt trang tính ta cần làm gì?Tên trangThêm trangVõ Nhật Trường 1. Bảng tính Có thể đổi tên trang tính được không?Ta nháy chuột phải vào vùng nhãn của trang tính, chọn Rename, rồi nhập tên mới.Võ Nhật Trường 2. Các thành phần chính trên trang tính Võ Nhật Trường 213654Tên hàngTên cộtHộp tênKhối H9:I12 Thanh công thứcÔ tính đang được chọnVõ Nhật Trường 2. Các thành phần chính trên trang tính Võ Nhật Trường Hộp tênEm hãy trình bày về hộp tên?Võ Nhật Trường 2. Các thành phần chính trên trang tính Võ Nhật Trường Em hãy trình bày về khối, địa chỉ khối?KhốiVõ Nhật Trường 2. Các thành phần chính trên trang tính Võ Nhật Trường Em hãy trình bày về thanh công thức?Thanh công thứcVõ Nhật Trường  Các thành phần chính: các hàng, các cột, các ô tính, hộp tên, khối, thanh công thức. Hộp tên: Ở bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ của ô được chọn. Khối: là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc cột. Địa chỉ của Khối: là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải được phân cách bằng dấu 2chấm (:). Ví dụ: C2:D3 Thanh công thức: cho biết nội dung của ô đang được chọn. 2. Các thành phần chính trên trang tính Số trang tính trên một bảng tính là:Chỉ có một trang tính.Chỉ có ba trang tínhCó thể có nhiều trang tính.Có 100 trang tính.Công thức của ô đang được kích hoạt.Nội dung của ô đang được kích hoạt.Địa chỉ của ô đang được kích hoạt.Hộp tên hiển thị:Kích thước của ô được kích hoạt.NỘI DUNGHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :Học bài, xem nội dung đã học.Thực hành, làm các bài tập sách bài tập. Xem trước nôi dung bài học tiếp theo: 3. Dữ liệu trên trang tính. 4. Chọn các đối tượng trên trang tính2. Các thành phần chính trên trang tính1. Bảng tính 3. Dữ liệu trên trang tính4. Chọn các đối tượng trên trang tính2. Các thành phần chính trên trang tính1. Bảng tính NỘI DUNG BÀI HỌC3. Dữ liệu trên trang tính4. Chọn các đối tượng trên trang tính 3. Dữ liệu trên trang tínhDữ liệu kí tựDữ liệu sốa). Dữ liệu số:3. Dữ liệu trên trang tính Là các số 0, 1,..., 9, dấu cộng (+) chỉ số dương, dấu trừ (-) chỉ số âm, dấu phần trăm (%) chỉ tỉ lệ phần trăm. Ví dụ: 120; +38; -162; 15.55; 156; 320.01.- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.Thông thường, dấu phẩy (,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu...., dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân.Em hãy trình bày về dữ liệu số?b). Dữ liệu kí tự :3. Dữ liệu trên trang tính Là dãy các chữ cái, chữ số, kí hiệu. Ví dụ: Lớp 7A, Diem thi, Họ tên. Ở chế độ mặc định, dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính.*Lưu ý: Ngoài dữ liệu, ô tính còn có thể chứa công thức.Em hãy trình bày về dữ liệu kí tự?Võ Nhật Trường 4. Chọn các đối tượng trên trang tínhChọn 1 ô (D5)Thao tác thực hiện?Võ Nhật Trường 4. Chọn các đối tượng trên trang tínhChọn 1 hàng (hàng số 6)Thao tác thực hiện?Võ Nhật Trường 4. Chọn các đối tượng trên trang tínhChọn 1 khối (D5:E8)Thao tác thực hiện?Chọn nhiều khối.4. Chọn các đối tượng trên trang tínhThao tác thực hiện?4. Chọn các đối tượng trên trang tínhVõ Nhật Trường Chọn 1 cộtThao tác thực hiện? Chọn một hàng: Chọn cột: Chọn khối: Chọn một ô: Chọn nhiều khối:Nháy chuột tại ô cần chọn.Nháy chuột tại nút tên hàng.Nháy chuột tại nút tên cột.Kéo thả chuột từ một ô góc nào đó đến ô góc đối diện.-Chọn 1 khối.-Nhấn giữ phím Ctrl, lần lượt các khối khác.4. Chọn các đối tượng trên trang tínhDữ liệu nào không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau:12 năm3,457,986-12431999999999999999999NỘI DUNGHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :Học bài, xem nội dung đã học.Thực hành, làm các bài tập sách bài tập. Xem trước nôi dung bài học tiếp theo: BTH. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính.2. Các thành phần chính trên trang tính1. Bảng tính 3. Dữ liệu trên trang tính4. Chọn các đối tượng trên trang tính

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tin_hoc_lop_7_bai_2_cac_thanh_phan_chinh_va_du_lie.ppt