Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 14: Luyện tập trang 78 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

1. Đặt tính rồi tính :

a) 67494 : 7

b) 359361 : 9

42789 : 5

238057 : 8

2. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt :

a) 42 056 và 18 472

b) 137 895 và 85 287

Số bé là:

 (42056 – 18472) : 2 = 11792

Số lớn là :

(42056 + 18472) : 2 = 30264

4. Tính bằng hai cách :

a) (33164 + 28528) : 4

b) (403494 – 16415 ) : 7

 

ppt5 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 14: Luyện tập trang 78 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TốnLuyện tập1. Đặt tính rồi tính : a) 67494 : 7 67494 7 4 4 29 14 09642 42789 : 5 42789 58 27 5 285 397 4b) 359361 : 9 359361 93 899 839262 8190238057 : 8 238057 82 789 607 455 577 12. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt : a) 42 056 và 18 472 Bài giải Số bé là : (42056 – 18472) : 2 =11792Số lớn là :(42056 + 18472) : 2 =30264 b) 137 895 và 85 287Số bé là:( 137 895 – 85 287 ) : 2 = 26304Số lớn là:(137 895 + 85 287 ) : 2 = 111 5914. Tính bằng hai cách :a) (33164 + 28528) : 4Cách 1 : (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4= 15423Cách 2 : (33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28528 : 4= 8291 + 7132= 15423b) (403494 – 16415 ) : 7Cách 1: (403494 – 16415 ) : 7= 387079 : 7= 55297Cách 2: (403494 – 16415 ) : 7= 403494 : 7 – 16415 : 7= 57642 - 2345= 55297 Củng cố, dặn dò :Chúc các em học giỏi !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_14_luyen_tap_trang_78_nam_hoc_2020.ppt
Giáo án liên quan