Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 15: Chia hai số có số tận cùng là 0

Trường hợp: Số bị chia và số chia đều có một chữ số 0 ở tận cùng

320 : 40 = ?

320 : 40 = 320 : (10 x 4)

 = 320 : 10 : 4

 = 32 : 4

 = 8

320 : 40 = 8

Nhận xét: 320 : 40 = 32 : 4

Đặt tính.

Cùng xoá đi một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia.

Thực hiện phép chia.

Trường hợp: Số chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia nhiều hơn số chia

32000 : 400 = ?

32000 : 400 = 32000 : (100 x 4)

 = 32000 : 100 : 4

 = 320 : 4

 = 80

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 398 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 15: Chia hai số có số tận cùng là 0, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn toán lớp 4Thứ ngày tháng năm 20Bài 1a/ 79: Tính bằng 2 cách: (8 x 23) : 4 Kiểm tra bài cũ:KHỞI ĐỘNGTính nhẩm70 : 10 =3200 : 100 =178000 : 1000 =Trò chơi: Tiếp sức Toán:Chia hai số có tận cùng là chữ số 0320 : 40 = ?320 : 40 = 320 : (10 x 4) = 320 : 10 : 4 = 32 : 4 = 8Trường hợp: Số bị chia và số chia đều có một chữ số 0 ở tận cùngNhận xét: 320 : 40 ... 32 : 4320 : 40 = 8=Đặt tính.Cùng xoá đi một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia.Thực hiện phép chia.3204080Thực hành32000 : 400 = ?32000 : 400 = 32000 : (100 x 4) = 32000 : 100 : 4 = 320 : 4 = 80Trường hợp: Số chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia nhiều hơn số chiaNhận xét: 32000 : 400 ..... 320 : 432000 : 400 = 80=Đặt tính.Cùng xoá đi hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia.Thực hiện phép chia.Thực hành4008003200000Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xoá một, hai, ba, chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.KẾT LUẬN Khi chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta làm thế nào?Luyện tập -Thực hành:4500 : 50092000 : 400Bài 1: Tínha/ 420 : 60b/ 85000 : 500BC4500 : 50092000 : 400420 : 6085000 : 500Bài 2: Tìm xa/ x X 40 = 25600b/ x X 90 = 37800x = 25600 : 40x = 640x = 37800 : 90x = 420 Bài 3: Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi: a/ Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?20 tấn : 1 toa180 tấn :Tóm tắt:? toaBài giải: Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần số toa xe là:180 : 20 = 9 (toa)Đáp sô: 9 toa xeBài 3:b/ 1200 : 60 = 200a/ 7200 : 900 = 8Vậy: 90 : 20 = 4 (dư 1)c/SĐS190420 Trò chơi: Đúng –Sai Hoàn thành vở toán in. Chuẩn bị bài Chia cho số có hai chữ số. Dặn dò:

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_15_chia_hai_so_co_so_tan_cung_la_0.ppt
Giáo án liên quan