Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Luyện tập trang 87 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

1 Đặt tính rồi tính:

708 : 354

7552 : 236

9060 : 453

2. Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó?

120 gói : 1 hộp

160 gói : ? hộp

Số gói kẹo trong 24 hộp là:

120 x 24 = 2880 (gói)

160 gói kẹo cần số hộp là:

 2880 : 160 = 18 (hộp)

 Đáp số: 18 hộp

3. Tính bằng hai cách:

a) 2205 : (35 x 7)

 Chia 2205 cho tích của 35 và 7.

 Chia 2205 cho 35, rồi lấy thương chia tiếp cho 7.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Luyện tập trang 87 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán – Lớp 4Luyện tập ( Trang 87) . PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BÔn bài cũ:6420 : 321 =4957 : 165 = 6420 321 0000 20 000 4957 165 0007 30 0078700 : 25 : 4Bài 1b/86:Bài 2b/86:= 348 : 4= 87Luyện tậpToán1 Đặt tính rồi tính:708 : 354 = 2 708 : 354 7552 : 236 708 354 000 2 7552 236 0472 32 000a)9060 : 453 9060 453 0000 20 0007552 : 236 = 329060 : 453 = 201 Đặt tính rồi tính:704 : 234 = 2(dư 2) 704 : 234 8770 : 365 704 234 2 2 8770 365 470 21 5b)6260 : 156 6260 156 20 40 208770 : 365 = 21(dư5)6260 : 156 = 40(dư20)* Tóm tắt:120 gói : 1 hộp160 gói : ? hộp2. Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó? Bài giải:Số gói kẹo trong 24 hộp là:120 x 24 = 2880 (gói)160 gói kẹo cần số hộp là: 2880 : 160 = 18 (hộp) Đáp số: 18 hộp3. Tính bằng hai cách:a) 2205 : (35 x 7) 2205 : (35 x 7)= 2205 : 35 : 7= 2205 : 245= 63 : 7= 9= 9* Cách 1:* Cách 2: 2205 : (35 x 7) Chia 2205 cho tích của 35 và 7. Chia 2205 cho 35, rồi lấy thương chia tiếp cho 7.b) 3332 : (4 x 49) 3332 : (4 x 49)= 3332 : 4 : 49= 3332 : 196= 833 : 49= 17= 17* Cách 1:* Cách 2:3332 : (4 x 49) Chia 3332 cho tích của 4 và 49. Chia 3332 cho 4, rồi lấy thương chia tiếp cho 49.3. Tính bằng hai cách:TIẾT HỌC KẾT THÚCCảm ơn các em học sinh!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_16_luyen_tap_trang_87_nam_hoc_2020.ppt
Giáo án liên quan