Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 7: Phép trừ

a) 865279 – 450237 = ?

Trừ theo từ phải sang trái:

9 trừ 7 bằng 2, viết 2.

 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.

 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.

 5 trừ 0 bằng 5, viết 5.

 6 trừ 5 bằng 1, viết 1.

 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.

b) 647253 - 285749 = ?

Trừ theo từ phải sang trái:

13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1.

 4 thêm 1 bằng 5; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0.

 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.

 5 thêm 1 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.

 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1.

 2 thêm 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3.

a) 865279 - 450237 = ?

b) 647253 - 285749 = ?

Em hãy nêu sự khác biệt của 2 phép tính trên?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 7: Phép trừ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN KIỂM TRA BÀI CŨ 8352 + 1026 = ? 7859 + 1728 = ? 8352 10268 739+ 7859 17287859+Đặt tính rồi tính:Phép trừToán``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````865 29 - 450 237 = ?Số bị trừSố trừHiệu Trừ theo từ phải sang trái: 865279 450237240514 9 trừ 7 bằng 2, viết 2. 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 2 trừ 2 bằng 0, viết 0. 5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 6 trừ 5 bằng 1, viết 1. 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.865279 – 450237 = 415042a) 865279 – 450237 = ? Trừ theo từ phải sang trái: 647 253285 749405163 13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0. 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1. 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3.647 253 - 285749 = 361504b) 647253 - 285749 = ?a) 865279 - 450237 = ?b) 647253 - 285749 = ? Em hãy nêu sự khác biệt của 2 phép tính trên? 865279450237201445 647253285749401563Đây là phép trừ có nhớĐây là phép trừ không nhớ Bài 1: Đặt tính rồi tính987864 - 783251 = ? 969696 - 656565 = ? b) 839084 - 246937 = ? 628450 - 35813 = ? 987864 783251 204613 969696 656565 313131 839084 246937 592147 628450 35813 592637----ÀiBài 2: Tính 65102 - 13809 = b) 941302 - 298764 = 51293642538Bài 3:Hà NộiNha Trang TP.Hồ Chí Minh1315km1730kmQuãng đường xe lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ ChíMinh dài 1730km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh?? km Bài giải Độ dài quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là: 1730 – 1315 = 415 (km) Đáp số: 415km.Thử tài làm toán Câu 1628450 – 35813 = ? b. 370320d. 653443Em hãy chọn đáp án đúng?c. 592637a. 382643cCâu 265102 – 13859 = ? b. 51253d. 52243Em hãy chọn đáp án đúng?c. 51243a. 51353cCâu 3Em hãy chọn đáp án đúng?941302 – 298764 = ?a. 642548b. 642538c. 653548d. 653648b

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_7_phep_tru.ppt