Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 20: Phân số bằng nhau - Năm học 2018-2019

* Viết một phân số bé hơn 1:

* Viết một phân số bằng 1:

* Viết một phân số lớn hơn 1:

Qui tắc:

Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số mới bằng phân số đã cho.

*Nếu cả tử số và mẫu số của một phân cùng chia hết cho một số tự nhiên khác không thì sau khi chia ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Nhận xét: Kết quả bằng nhau.

Nếu ta nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 20: Phân số bằng nhau - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ToánPhân số bằng nhau2 Kiểm tra bài cũ:* Viết một phân số bé hơn 1:* Viết một phân số bằng 1:* Viết một phân số lớn hơn 1:NGUYỄN VĂN MỸ3 Quan sát hai băng giấyTô màu: 34Tô màu:8634=68Phân số:bằng phân số:4Làm thế nào để từ phân số:34có phân số:68Ta có:33 x 24=4 x 2=68Làm thế nào để từ phân số:638có phân số: 4Ta có:68=6 : 28 : 2=34*Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số mới bằng phân số đã cho.*Nếu cả tử số và mẫu số của một phân cùng chia hết cho một số tự nhiên khác không thì sau khi chia ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.Qui tắc:61. Viết số thích hợp vào chỗ trống:a)25=2 x 35 x 3=61547=4 x 2 7 x 2=814615=15:=253331535=15:35:=5756 : 7b)23=631860=1535=15:35:=33256=441057752. Tính rồi so sánh kết quả: a) 18 : 3 và (18x4) : (3x4) 18 : 3 = 6 72 : 12 = 6vàNhận xét: Kết quả bằng nhau.b) 81: 9 và (81:3) : (9:3) 81:9=9 và 27 : 3 = 9Nhận xét: Kết quả bằng nhau.Nếu ta nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi.3. Viết số thích hợp vào ô trống:a)50 10 75==3152b)35=10=9156Củng cố:Tính chất cơ bản của phân số*Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số đã cho.*Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.11Chóc c¸c em vui vÎ vµ häc tËp tèt !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_20_phan_so_bang_nhau_nam_hoc_2018.ppt