Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 22: Luyện tập trang 120 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

1.Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0.

Các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5, tử số lớn hơn 0 là:

2.Muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số ta làm thế nào?

Muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số, ta chỉ cần so sánh hai tử số:

+Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

+Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

+Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

ppt8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 13/09/2021 | Lượt xem: 367 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 22: Luyện tập trang 120 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NÀM TOÁNLỚP 4LUYỆN TẬP-120PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B 2.Muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số ta làm thế nào?Muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số, ta chỉ cần so sánh hai tử số:+Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.+Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.+Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.Ôn bài cũ:1.Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0.Các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5, tử số lớn hơn 0 là:Toán: Luyện tậpBài 1:So sánh hai phân số:a)vàb)vàc)vàd)vàBài 1: So sánh hai phân số:a)và>b)vàBài 2: So sánh các phân số sau với 1:1Bài 2: So sánh các phân số sau với 1:>11Bài 3:Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: a)b)c)d)TIẾT HỌC KẾT THÚC

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_21_luyen_tap_trang_120_nam_hoc_202.ppt
Giáo án liên quan