Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 27: Hình thoi - Năm học 2020-2021

Trong thực tế cuộc sống em đã nhìn thấy hình thoi ở đâu?

Kim nam châm và la bàn

- Kể tên các cặp cạnh đối diện trong hình thoi?

Các cặp cạnh đối diện là: AB và DC;

AD và BC.

- Dùng 4 que tính hay 4 thanh nhựa có độ dài bằng nhau đã chuẩn bị ghép thành 1 hình thoi và nhận xét các cạnh đối diện của hình thoi như thế nào với nhau?

Các cạnh dối diện của hình thoi song song với nhau.

 + Dùng thước có chia vạch xăng – ti- mét đo độ dài các cạnh hình thoi?

4 cạnh của hình thoi có độ dài bằng nhau.

 - Nêu đặc điểm của hình thoi ?

 Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

 

ppt31 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 01/09/2021 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 27: Hình thoi - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ToánHình thoiKIỂM TRA BÀI CŨHình tam giácHình tứ giácHình chữ nhậtHình vuôngHình bình hànhHình tròn- Kể tên các hình mà em đã học. Hãy nêu đặc điểm của hình vuông?* Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông.- Sử dụng hình vuông đã lắp ghép ở nhà sau đó kéo nhẹ hai góc hình vuông để tạo hình mới. CABDHình thoiToánHình thoiNSKim nam châm và la bànThổ cẩmTrong thực tế cuộc sống em đã nhìn thấy hình thoi ở đâu?Trang trí tườngCửa xếpHình thoi được dùng để trang trí đường diềm.Trang trí trên ghếACBD- Kể tên các cặp cạnh đối diện trong hình thoi?- Các cặp cạnh đối diện là: AB và DC; AD và BC.ACBDCác cạnh dối diện của hình thoi song song với nhau.- Dùng 4 que tính hay 4 thanh nhựa có độ dài bằng nhau đã chuẩn bị ghép thành 1 hình thoi và nhận xét các cạnh đối diện của hình thoi như thế nào với nhau?BDAC4cm4cm4cm4cm- 4 cạnh của hình thoi có độ dài bằng nhau. + Dùng thước có chia vạch xăng – ti- mét đo độ dài các cạnh hình thoi? - Nêu đặc điểm của hình thoi ?ACBDHình thoi có đặc điểm gì ? Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.Hình 1Hình 2Hình 3Hình 4 Trong các hình dưới đây Hình nào là hình thoi? Hình nào là hình chữ nhật? Hình 51.Hình 1Hình 2Hình 3Hình 5Hình 4Trong các hình trên có:- Hình thoi là: hình ... , hình ...- Hình chữ nhật là: hình ... Hình thoiHình thoiHình chữ nhậthình 1, hình 3.hình 2.Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O.Dùng ê ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không. Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra xem hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không.ABCDO2ACBDOTHẢO LUẬN NHÓM ?Dùng ê ke để kiểm tra, ta có:Hai đường chéo vuông góc với nhau. Hai đường chéo không vuông góc với nhau. b. Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra, ta thấy:- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.- Hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.ABCD02Đúng ghi Đ, sai ghi S:Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O. ABCD0Dùng ê ke để kiểm tra, ta có:Hai đường chéo vuông góc với nhau. Hai đường chéo không vuông góc với nhau. b. Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra, ta thấy:- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.- Hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.ABCD02Đúng ghi Đ, sai ghi S:Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O. S ĐABCD03cm3cm2cm2cmDùng ê ke để kiểm tra, ta có:- Hai đường chéo vuông góc với nhau.- Hai đường chéo không vuông góc với nhau. b. Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra, ta thấy:- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.- Hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.ABCD02Đúng ghi Đ, sai ghi S:Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O. Đ S Đ SABCD03cm3cm2cm2cm* Nhận xét: Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.- Qua bài tập 2, em có nhận xét gì về hai đường chéo của hình thoi?Kết luận: Hình thoi có:- Hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.- Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Bài 3: Thực hành: Gấp và cắt tờ giấy (theo hình vẽ) để tạo thành hình thoi.12341234Câu 1: Hình thoi có bốn cạnh ...Câu 2: Hai đường chéo hình thoi cắt nhau tại của mỗi đường.Câu 3: Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện với nhauCâu 4: Hai đường chéo của vuông góc tại trung điểm của mỗi đường.BẰNGNHAUTRUNGĐIỂMSONGSONGHOIHÌNHTNHTIOHÌH?????????????????????????????????????????̀Trò chơi ô chữ*THNÌHOHICủng cố, dặn dòChào tạm biệt các em!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_27_hinh_thoi_nam_hoc_2020_2021.ppt