Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tuần 20: Chiến thắng Chi Lăng - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

1) Vài nét về Lê Lợi.

Hãy nêu những hiểu biết của em về Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn?

Lê Lợi (1385 - 1433) là một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn (Thanh Hóa). Trước cảnh nước mất, nhân dân lầm than, ông đã dốc hết tài sản để chiêu tập nghĩa sĩ, bí mật liên lạc với các hào kiệt, xây dựng lực lượng, chọn Lam Sơn làm căn cứ.

 Tháng 9 năm 1426, nghĩa quân tiến ra Bắc, chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh lâm vào thế phòng ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ.

2) Ải Chi Lăng

Thung lũng Chi Lăng thuộc tỉnh nào ở nước ta?

Thung lũng Chi Lăng có địa hình như thế nào ?

+ Theo em với địa thế như vậy Chi Lăng có lợi gì cho ta và có hại gì cho địch ?

HỌC SINH THẢO LUẬN TRẢ LỜI CÂU HỎI:

Câu 1: Lê Lợi đã bố trí quân ta ở Chi Lăng như thế nào ?

Câu 2: Kị binh của ta đã làm gì khi quân Minh đến trước Ải Chi Lăng ?

Câu 3: Trước hành động của quân ta, kị binh của giặc đã làm gì ?

Câu 4: Kị binh của giặc thua như thế nào ?

Câu 5: Bộ binh của giặc thua như thế nào ?

ppt25 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tuần 20: Chiến thắng Chi Lăng - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤYLịch sửChiến thắng Chi Lăng NÀM Kiểm tra bài cũ1. Giặc Minh vào xâm lược nước ta khi nào?2. Do đâu mà nhà Hồ không chống được giặc Minh xâm lược? Lịch sửKiểm tra bài cũNHẬN XÉT SAU KiỂM TRANước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)Chiến thắng Chi LăngLịch sử1) Vài nét về Lê Lợi. - Hãy nêu những hiểu biết của em về Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn?Lịch sửLê Lợi (1385 - 1433) là một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn (Thanh Hóa). Trước cảnh nước mất, nhân dân lầm than, ông đã dốc hết tài sản để chiêu tập nghĩa sĩ, bí mật liên lạc với các hào kiệt, xây dựng lực lượng, chọn Lam Sơn làm căn cứ.Lược đồ đường tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn Tháng 9 năm 1426, nghĩa quân tiến ra Bắc, chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh lâm vào thế phòng ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ. 1) Vài nét về Lê lợi.2) Ải Chi Lăng+ Theo em với địa thế như vậy Chi Lăng có lợi gì cho ta và có hại gì cho địch ?Thung lũng Chi Lăng thuộc tỉnh nào ở nước ta?Thung lũng Chi Lăng có địa hình như thế nào ?Dãy núi Quỷ Môn Quan 1) Vài nét về Lê lợi.2) Ải Chi Lăng:Hoạt động nhóm3) Trận Chi LăngHỌC SINH THẢO LUẬN TRẢ LỜI CÂU HỎI:Câu 1: Lê Lợi đã bố trí quân ta ở Chi Lăng như thế nào ?Câu 2: Kị binh của ta đã làm gì khi quân Minh đến trước Ải Chi Lăng ?Câu 3: Trước hành động của quân ta, kị binh của giặc đã làm gì ?Câu 4: Kị binh của giặc thua như thế nào ?Câu 5: Bộ binh của giặc thua như thế nào ?- Kị binh ta ra nghênh chiến- Kị binh ta quay dầu giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải. Kị binh giặc Liễu Thăng và đám kị binh tối tăm mặt mũi . Tương truyền sau khi Liễu Thăng bị chém cụt đầu đã hóa đá nơi đây4) Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng: Theo em, vì sao quân ta giành được thắng lợi ở Ải Chi Lăng? Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ? Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ? Trận Chi Lăng chiến thắng vẻ vang, mưu đồ cứu viện cho Đông Quan bị tan vỡ. Quân Minh xâm lược phải đầu hàng, rút về nước. Nước ta hoàn toàn độc lập, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê . Quân ta rất anh dũng, mưu trí trong đánh giặc, biết dựa vào địa hình hiểm trở của Ải Chi Lăng để đánh tan mưu đồ cứu viện thành Đông Quan của nhà Minh. Theo em, vì sao quân ta giành được thắng lợi ở Ải Chi Lăng? Dựa vào địa hình hiểm trở của Ải Chi Lăng, nghĩa quan Lam Sơn do Lệ Lợi chỉ huy đã đánh tan quân Minh ở Chi Lăng. Thua trận ở Chi Lăng và một số trận khác, quân Minh xâm lược phải đầu hàng, rút về nước. Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế (1428), mở đầu thời Hậu Lê.Ghi nhớTượng đài chiến thắng dựng tại Ải Chi LăngẢi Chi Lăng ngày nayCâu 1:123456789HẾT GIỜÔng là một vị tướng tài có uy tín ở vùng Lam Sơn ( Thanh Hoá ). Ông đã có công đánh tan giặc Minh, ông là ai?Đáp án: Lê LợiTRÒ CHƠI: AI NHANH-AI ĐÚNGCâu 2:123456789HẾT GIỜNơi đây tướng giặc là Liễu Thăng đã bị giết tại trận.Đáp án: Ải Chi LăngCâu 3:123456789HẾT GIỜĐáp án: 1428Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế năm nào?Câu 4:123456789HẾT GIỜĐáp án: Hồ Gươm Nơi đây Lê Lợi trả lại thanh gươm thần cho Long Vương.Chúc các em học giỏi!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tuan_20_chien_thang_chi_lang_nam_hoc.ppt
Giáo án liên quan