Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 25: Luyện tập trang 133 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Muốn nhân hai phân số, ta làm như thế nào?

Bài tập 5:

Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh 5/7m

Bài giải

Chu vi hình vuông là:

5/7 x 4 = 20/7 m2

Diện tích hình vuông là:

5/7 x 5/7 = 25/49 m2

 

ppt25 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 25: Luyện tập trang 133 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BMÔN: TOÁNTOÁN:Ôn bài cũb)a)TOÁN: ĐÁP ÁNTOÁN:Muốn nhân hai phân số, ta làm như thế nào? LUYỆN TẬP TOÁN: BÀI 1: Tính (theo mẫu): Viết gọn:Mẫu: BÀI 1: BÀI 1: BÀI 1: BÀI 1: BÀI 1: BÀI 2: Tính (theo mẫu):Mẫu:Viết gọn: BÀI 2: BÀI 2: BÀI 2: Bài tập 3Tính rồi so sánh kết quả:vµ=VậyBµi tËp 4:TÝnh råi rót gän:   === = = = = == 1Bµi tËp 5:Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnhBµi gi¶iChu vi h×nh vu«ng lµ:DiÖn tÝch h×nh vu«ng lµ:§¸p sè: . TRÒ CHƠI AI NHANH , AI ĐÚNG?54321Hết giờ    54321Hết giờ    54321Hết giờ   54321Hết giờChuẩn bị bài: Luyện tậpKÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHOẺ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_25_luyen_tap_trang_133_nam_hoc_202.ppt
Giáo án liên quan