Bài giảng Tập đọc Khối 4 - Tuần 16: Trong quán ăn “Ba cá bống”

Đoạn 1:

Biết là Ba-ra-ba đến cái lò sưởi này.

Đoạn 2:

Bu-ra-ti-nô hét lên đến nhà bác Các-lô ạ.

Đoạn 3:

Vừa lúc ấy đến nhanh như mũi tên.

Ý 1:

Bu-ra-ti-nô tìm cách moi bí mật kho báu.

Ý 2:

Ba-ra-ba nói ra nơi cất dấu bức tranh.

Ý 3:

Cáo A-li-xa chỉ nơi trốn của Bu-ra-ti-nô và Bu-ra-ti-nô tìm cách trốn thoát.

Đọc diễn cảm:

Cáo lễ phép ngã mũ chào rồi nói:

- Ngài cho cháu mười đồng tiền vàng, chúng cháu xin nộp ngay thằng người gỗ ấy.

Lão Ba-ra-ba luồn tay vào túi, móc ra mười đồng.

Cáo đếm đi đếm lại mãi, rồi thở dài đưa cho mèo một nửa. Nó lấy chân trỏ vào cái bình:

- Nó ở ngay dưới mũi ngài đây.

Lão Ba-ra-ba vớ lấy cái bình, ném bốp xuống sàn lát đá. Bu-ra-ti-nô bò lổm ngổm giữa những mảnh bình. Thừa dịp mọi người đang há hốc mồm ngơ ngác, chú lao ra ngoài, nhanh như mũi tên.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 424 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc Khối 4 - Tuần 16: Trong quán ăn “Ba cá bống”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Photo Albumby BaophongpcnhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù giêPhân môn:Tập đọcTrong quán ăn “ Ba cá bống” Tập đọcTrong quán ăn "Ba cá bống"Trong quán ăn "Ba cá bống"A –lếch-xây Tôn-xtôiLuyện đọcTìm hiểu bàiTập đọcTrong quán ăn "Ba cá bống"A –lếch-xây Tôn-xtôiĐoạn 1:Biết là Ba-ra-ba đến cái lò sưởi này.Đoạn 2:Bu-ra-ti-nô hét lên đến nhà bác Các-lô ạ.Đoạn 3:Vừa lúc ấy đến nhanh như mũi tên.Phần giới thiệuTập đọcLuyện đọcTìm hiểu bàiTrong quán ăn "Ba cá bống"A –lếch-xây Tôn-xtôiBa-ra-ba,Đu-rê-maBu-ra-ti-nôCác-lô,A-li-xaA-di-li-ô,lổm ngổmToóc-ti-la,Tập đọcỞ sau bức tra anh trong nhà bác Các – lô ạ.Cáo đếm đi đếm lại mãi, rồi thở dài đưa cho mèo một nửa.Trong quán ăn "Ba cá bống"A –lếch-xây Tôn-xtôiLuyện đọcTìm hiểu bàiBa-ra-baĐu-rê-maBu-ra-ti-nôCác-lôA-li-xaA-di-li-ôlổm ngổmToóc-ti-laÝ 1:Bu-ra-ti-nô tìm cách moi bí mật kho báu. mê tínÝ 2:Ba-ra-ba nói ra nơi cất dấu bức tranh. ngay dưới mũiTập đọcTập đọcTrong quán ăn "Ba cá bống"A –lếch-xây Tôn-xtôiA –lếch-xây Tôn-xtôiLuyện đọcTìm hiểu bàiBa-ra-baĐu-rê-maBu-ra-ti-nôCác-lôA-li-xaA-di-li-ôlổm ngổmToóc-ti-laÝ 1:Bu-ra-ti-nô tìm cách moi bí mật kho báu. mê tínÝ 2:Ba-ra-ba nói ra nơi cất dấu bức tranh. ngay dưới mũiÝ 3:Cáo A-li-xa chỉ nơi trốn của Bu-ra-ti-nô và Bu-ra-ti-nô tìm cách trốn thoát.Nội dung: Nhờ trí thông minh, Bu-ra-ti-nô đã biết được điều bí mật về nơi cất kho báu ở lão Ba- ra- ba.Tập đọcTrong quán ăn "Ba cá bống"Trong quán ăn "Ba cái bống"A –lếch-xây Tôn-xtôiĐọc diễn cảm:Cáo lễ phép ngã mũ chào rồi nói:- Ngài cho cháu mười đồng tiền vàng, chúng cháu xin nộp ngay thằng người gỗ ấy.Lão Ba-ra-ba luồn tay vào túi, móc ra mười đồng. Cáo đếm đi đếm lại mãi, rồi thở dài đưa cho mèo một nửa. Nó lấy chân trỏ vào cái bình:- Nó ở ngay dưới mũi ngài đây.Lão Ba-ra-ba vớ lấy cái bình, ném bốp xuống sàn lát đá. Bu-ra-ti-nô bò lổm ngổm giữa những mảnh bình. Thừa dịp mọi người đang há hốc mồm ngơ ngác, chú lao ra ngoài, nhanh như mũi tên.mười đồng tiền vàngnộp ngayđếm đi đếm lạithở dàingay dưới mũivớném bốplổm ngổmlaoTập đọc

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_khoi_4_tuan_16_trong_quan_an_ba_ca_bong.ppt