Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 4: Bảng đơn vị đo khối lượng - Năm học 2017-2018

Nhận biết đề-ca-gam , héc-tô-gam

Để đo khối lượng hàng chục,hàng trăm gam, người ta còn dùng những đơn vị:

Đề-ca-gam , héc-tô-gam

Đề-ca-gam còn viết tắt là: dag

Héc-tô-gam còn viết tắt là : hg

1dag= 10 g

1hg= 10 dag

1hg= 100 g

2.Tính:

 Cá nhân Tập thể

 380g + 195g = 928dag – 274dag =

 452hg x 3 = 768hg : 6=

5 dag 50g

8 tấn 8100kg

4 tạ 30kg 4 tạ3kg

3 tấn 500kg 3500kg

4. Có 4 gói bánh , mỗi hộp cân nặng 150 g và 2 gói kẹo, mỗi gói nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo?

 

ppt10 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 4: Bảng đơn vị đo khối lượng - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 4Bảng đơn vị đo khối lượngÔn bài cũ9 tấn= .. kg?3 yến6kg .. kg?7 yến= .. kg?4 tạ= kg?704009000 60Ôn các đơn vị đo khối lượngTấnTạYếnKgGĐể đo khối lượng hàng chục,hàng trăm gam, người ta còn dùng những đơn vị:Đề-ca-gam , héc-tô-gamĐề-ca-gam còn viết tắt là: dagHéc-tô-gam còn viết tắt là : hgNhận biết đề-ca-gam , héc-tô-gam1dag= 10 g1hg= 10 dag1hg= 100 gBảng đơn vị đo khối lượng Ki-lô-gamNhỏ hơn ki-lô-gamLớn hơn ki-lô-gam tấn tạ yến kg hgdagg1 tấn=10 tạ=1000 kg1 tạ=10 yến=100 kg1 yến=10 kg 1 kg=10 hg=1000 g1 hg=10 dag1 dag=10 g1 gAI NHANH HƠN!2kg300g=..g.4dag=.g.8hg=...dag.3kg=..hg.7kg=.g.2kg30g=g.2.Tính: Cá nhân Tập thể 380g + 195g = 928dag – 274dag = 452hg x 3 = 768hg : 6=575 g1356 hg654 dag128 hg3.. ? = 5 dag 50g8 tấn 8100kg4 tạ 30kg4 tạ3kg3 tấn 500kg 3500kg ==4. Có 4 gói bánh , mỗi hộp cân nặng 150 g và 2 gói kẹo, mỗi gói nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo? Bài giải 4 gói bánh cân nặng là: 150 x 4=600(g)2 gói kẹo cân nặng là:200 x 2=400(g)Cả bánh và kẹo cân nặng là:600 + 400=1000(g) Đổi: 1000=1kgĐáp số:1kg.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_4_bang_don_vi_do_khoi_luong_nam_ho.ppt
Giáo án liên quan