Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 5: Biểu đồ (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó

Hàng dưới ghi tên của các thôn.

Các số ghi bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.

Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt được.

Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó

4 thôn được nêu tên trên biểu đồ đó các thôn: Đông, Đoài, Trung, Thượng.

Thôn Đông là 2000 con, thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con, thôn Thượng là 2750 con.

Cột cao hơn biểu diễn số chuột hiều hơn, cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 13/09/2021 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 5: Biểu đồ (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁNBIỂU ĐỒ ( Tiếp theo)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BSau đây là biểu đồ về số chuột mà 4 thôn diệt được Biểu đồ có mấy cột?Biểu đồ có 4 cột.Hàng dưới ghi gì?Hàng dưới ghi tên của các thôn.Các số ghi bên trái của biểu đồ chỉ gì?.Các số ghi bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.Mỗi cột biểu diễn điều gì?Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt được.Số chi ở đỉnh cột chỉ gì?Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đóSố ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đóMỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt được.Các số ghi bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.Hàng dưới ghi tên của các thôn.Biểu đồ cho biết gì gì?4 thôn được nêu tên trên biểu đồ đó các thôn: Đông, Đoài, Trung, Thượng.Nêu số chuột của từng thôn diệt được.Thôn Đông là 2000 con, thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con, thôn Thượng là 2750 con.Cột cao hơn (thấp hơn) biểu diễn số chuột như thế nào?.Cột cao hơn biểu diễn số chuột hiều hơn, cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.Cột cao hơn biểu diễn số chuột hiều hơn, cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.Thôn Đông là 2000 con, thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con, thôn Thượng là 2750 con4 thôn được nêu tên trên biểu đồ đó các thôn: Đông, Đoài, Trung, ThượngCột cao hơn biểu diễn số chuột nhiều hơn, cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.Thôn Đông là 2000 con, thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con, thôn Thượng là 2750 con4 thôn được nêu tên trên biểu đồ đó các thôn: Đông, Đoài, Trung, ThượngSố ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đóMỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt được.Các số ghi bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.Hàng dưới ghi tên của các thôn.1. Số cây của khối lớp 4 và khối lớp 5 đã trồng.(Cây) (Lớp) Những lớp nào đã tham gia trồng cây?.(Cây) (Lớp) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5 B trồng được bao nhiêu cây?Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây? (Cây) (Lớp) Khối lớp 5 có mấy lớp tham gia trồng cây, là những lớp nào?.(Cây) (Lớp) Có mấy lớp trồng được trên 30 cây? Đó là những lớp nào?.(Cây) (Lớp) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?.(Cây) (Lớp) 32001 - 20022003 - 20042. SỐ LỚP CỦA MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH.Số lớp Một của trường tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học là như sau: Năm học 2001 – 2002: 4 lớpNăm học 2002 – 2003: 3 lớpNăm học 2003 – 2004: 6 lớpNăm học 2004 – 2005: 4 lớp4642002 - 20032004 - 2005b) Số lớp Một của năm học 2003 – 2004 nhiều hơn của năm học 2002- 2003 là mấy lớp? 4642002 - 20032004 - 20056 – 3 = 3 (lớp)Năm học 2002 – 2003, mỗi lớp Một có 35 học sinh. Hỏi trong năm đó, trường Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp Một?4642002 - 20032004 - 2005Năm 2002 – 2003 trường Hòa Bình có số học sinh lớp Một là:35 x 3 = 105 (học sinh)Số lớp Một của trường Hòa Bình năm 2004 – 2005 là: 32 x 4 = 128 (học sinh)4642002 - 20032004 - 2005Số học sinh lớp Một của trường Hòa Bình năm học 2002 – 2003 ít hơn năm học 2004 – 2005 là:128 – 105 = 23 (học sinh)4642002 - 20032004 - 2005Chuẩn bị bài sauLuyện tập (trang 33)

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_5_bieu_do_tiep_theo_nam_hoc_2020_2.ppt