Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 8: Hai đường thẳng vuông góc - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng vuông góc với nhau.

Hai đường thẳng OM và ON vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh O.

Bước 1: Xác định góc vuông của ê ke

Bước 2: Đặt ê ke sao cho góc vuông của ê ke trùng với một góc ở đỉnh,cạnh góc vuông thứ nhất của ê ke trùng với một đường thẳng.

Bước 3: Kiểm tra xem đường thẳng thứ hai có trùng với cạnh góc vuông thứ hai của ê ke hay không.

 Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau.

 Hai đường thẳng vuông góc OM và ON tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh O.

Các em hãy thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc OH và OK tạo thành 4 góc vuông có đỉnh O.

Hai đường thẳng vuông góc OH và OK tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh O.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 8: Hai đường thẳng vuông góc - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỐ EM ĐÂY LÀ GÓC GÌ? Góc vuông đỉnh O, cạnh OE, cạnh OF EOFKiểm tra bài cũ:BAOĐỐ EM ĐÂY LÀ GÓC GÌ? Góc nhọn đỉnh O, cạnh OA, cạnh OBONMĐỐ EM ĐÂY LÀ GÓC GÌ? Góc tù đỉnh O, cạnh ON, cạnh OMĐỐ EM ĐÂY LÀ GÓC GÌ? Góc bẹt đỉnh O, cạnh OA, cạnh OBAOBADCBKéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng vuông góc với nhau.Hai đường thẳng OM và ON vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh O.ABCDKiểm tra hai đường thẳng vuông góc bằng ê ke. Bước 2: Đặt ê ke sao cho góc vuông của ê ke trùng với một góc ở đỉnh,cạnh góc vuông thứ nhất của ê ke trùng với một đường thẳng.Bước 1: Xác định góc vuông của ê keBước 3: Kiểm tra xem đường thẳng thứ hai có trùng với cạnh góc vuông thứ hai của ê ke hay không.oMN Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau. Hai đường thẳng vuông góc OM và ON tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh O.Các em hãy thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc OH và OK tạo thành 4 góc vuông có đỉnh O.oHKHai đường thẳng vuông góc OH và OK tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh O.Em hãy quan sát đồ dùng học tập, quan sát lớp học để tìm biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc.1. Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?HIKMPQa)HIKMPQb) a) HI và IK vuông góc với nhau. b) MP và MQ không vuông góc với nhau. 1. Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?ABDC cặp cạnh vuông góc với nhau là: AB và BC; BC và CD;CD và DA; DA và AB.2. Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau . Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có hình chữ nhật đó.ABCED Có hai cặp cạnh vuông góc với nhau là : AE và ED ; ED và DC. 3. Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau : Trò chơi : Ai nhanh ai đúng123 Trò chơi : Ai nhanh, ai đúngHai đường thẳng vuông góc là: a. Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo thành 4 góc vuông .b. Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm.c. Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo thành 4 góc tù .a. Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo thành 4 góc vuông .Đồng hồ Trò chơi : Ai nhanh, ai đúngABCHình nào sau đây là hình có 2 đường thẳng vuông góc?B Trò chơi : Ai nhanh ai đúngABCDHình tứ giác ABCD dưới đây có mấy góc vuông?ABC234Củng cố, dặn dòHai đường thẳng như thế nào được gọi là hai đường thẳng vuông góc với nhau?Để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau, em dùng dụng cụ học tập gì?Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !!!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_8_hai_duong_thang_vuong_goc_nam_ho.ppt
Giáo án liên quan