Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 8: Luyện tập chung - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Bài 1. Tính rồi thử lại :

a) 35269 + 27485

80326 - 45719

b) 48796 + 63584

10000 - 8989

2. Tính giá trị của biểu thức:

570 – 225 – 167 + 67

168 x 2 : 6 x 4

b) 468 : 6 + 61 x 2

 5625 – 5000 : ( 726 : 6 - 113)

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 98 + 3 + 97 + 2 b) 364 + 136 + 219 + 181

 56 + 399 + 1 + 4 178 + 277 + 123 + 422

 

ppt7 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 8: Luyện tập chung - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán Luyện tập chung45719a) 35269 + 27485 80326 - 45719b) 48796 + 63584 10000 - 8989352692748535269101127485Thử lại :803264879663584898910000+ + - - Bài 1. Tính rồi thử lại :2. Tính giá trị của biểu thức:570 – 225 – 167 + 67 168 x 2 : 6 x 4b) 468 : 6 + 61 x 2 5625 – 5000 : ( 726 : 6 - 113)a) 570 – 225 – 167 + 67 = 345 - 167 + 67 = 178 + 67 = 245 168 x 2 : 6 x 4 = 336 : 6 x 4 = 56 x 4 = 224b) 468 : 6 + 61 x 2 = 78 + 122 = 200 5625 – 5000 : ( 726 : 6 - 113) = 5625 - 5000 : ( 121 – 113 ) = 5625 - 5000 : 8 = 5625 - 625 = 5000Bài giảiBài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 98 + 3 + 97 + 2 b) 364 + 136 + 219 + 181 56 + 399 + 1 + 4 178 + 277 + 123 + 422a ) 98 + 3 + 97 + 2 = (98 + 2 ) + (97 + 3) = 100 + 100 =100 56 + 399 + 1 + 4= ( 56 + 4 ) + ( 399 + 1)= 60 + 400= 460 b) 364 + 136 + 219 + 181= ( 364 + 136 ) + ( 219 + 181 )= 500 + 400= 900178 + 277 + 123 + 422= ( 178 + 422 ) + ( 123 + 277 )= 600 + 400= 1000Bài 4: Hai thùng chứa được tất cả 600 lít nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120 lít nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước ? Giải:Hai lần thùng bé là: 600 – 120 = 480 (lít)Thùng bé đựng được số lít là: 480 : 2 = 240 (lít)Thùng to đựng được số lít là 240 + 120 = 360 ( lít ) Đáp số: Thùng bé : 240 lít nước Thùng to : 360 lít nước Thùng bé đựng được số lít là: ( 600 – 120 ) : 2 = 240 (lít)Bài 5: Tìm xX x 2 = 10X : 6 = 5X = 10 : 2X = 5X = 6 x 5X = 30ChàoTạm biệt!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_8_luyen_tap_chung_nam_hoc_2020_202.ppt