Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 8: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Cách thứ nhất

Bước 1: Vẽ sơ đồ

Bước 2: Tìm hai số:

 + Số bé: ( Tổng – Hiệu) : 2

 + Số lớn: Tổng – Số bé

 ( hoặc : Số bé + Hiệu)

Bài : Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.

 Tìm hai số đó

Hai lần số lớn là:

 70 + 10 = 80

Số lớn là:

 80 : 2 = 40

Số bé là:

 40 - 10 = 30

 Đáp số: Số lớn: 40
 Số bé: 30

Cách thứ hai

Bước 1: Vẽ sơ đồ

Bước 2: Tìm hai số:

 + Số lớn: ( Tổng + Hiệu) : 2

 + Số bé: Tổng – Số lớn

( hoặc : Số lớn - Hiệu)

ppt15 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 8: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ:1. Tìm x: x – 208 = 375 Kiểm tra bài cũ: 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 265 + 79 + 35Bài : Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó.Số lớn:Số bé:1070? ? Bài giảiHai lần số bé là: 70 - 10 = 60Số bé là: 60 : 2 = 30Số lớn là: 30 + 10 = 40 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Số bé = ( 70 – 10 ) : 2 = 30TổngHiệuNhận xét:Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 Số lớn = Số bé + Hiệu hoặc Số lớn = Tổng – Số bé Cách thứ nhấtBước 1: Vẽ sơ đồBước 2: Tìm hai số: + Số bé: ( Tổng – Hiệu) : 2 + Số lớn: Tổng – Số bé ( hoặc : Số bé + Hiệu)Cách thứ nhấtBài : Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đóSố lớn:Số bé:1070?? Bài giảiHai lần số lớn là: 70 + 10 = 80Số lớn là: 80 : 2 = 40Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Số lớn = ( 70 + 10 ) : 2 = 40Nhận xét:Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2TổngHiệu Số bé = Số lớn - HiệuHoặc Số bé = Tổng – Số lớn Cách 2Cách thứ haiBước 1: Vẽ sơ đồ Bước 2: Tìm hai số: + Số lớn: ( Tổng + Hiệu) : 2 + Số bé: Tổng – Số lớn ( hoặc : Số lớn - Hiệu)Cách thứ haiBài : Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó.Số lớn:Số bé :??1070 Bài giải Hai lần số bé là: 70 – 10 = 60 Số bé là: 60 : 2 = 30Số lớn là: 30 + 10 = 40 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Bài giải Hai lần số lớn là: 70 +10 = 80 Số lớn là: 80 : 2 = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Tóm tắt:Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 Cách thứ haiCách thứ nhấtSố bé = (Tổng – Hiệu) : 2Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2Cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là: Ghi nhớ :Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? Tóm tắt:38 tuổiTuổi con :Tuổi bố :58 tuổi? tuổi? tuổi Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái? Bài 2: Tuổi chị và tuổi em cộng lại là 24 tuổi, chị hơn em 4 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.a) Chị 14 tuổi, em 10 tuổi.b) Chị 10 tuổi, em 6 tuổi.c) Em 14 tuổi, chị 18 tuổi.ĐI TÌM NHÀ THÔNG THÁI!a* Đáp án nào đúng ?Đố vuiTổng của hai số bằng 8, hiệu của hai số cũng bằng 8. Tìm hai số đó ? Số lớn là 8, số bé là 0.Củng cố:Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 Dặn dò:Về nhà học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị tiết học sau : “Luyện tập” BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚCKÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHOẺ CHÚC CÁC EM MẠNH KHOẺ.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_8_tim_hai_so_khi_biet_tong_va_hieu.ppt
Giáo án liên quan