Bài giảng Tuần : 10 tiết : 10 kiểm tra 1 tiết công nghệ

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải:

1. Kiến thức:Kiểm tra những kiến thức cơ bản :

- Vai trò của trồng trọt và nhiệm vụ của trồng trọt

- Đất trồng, khái niệm, thành phần, biện pháp sử dụng , cải tạo và bảo vệ đất trồng

- Phân bón: tác dụng, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.

- Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

2. Kĩ năng: phân tích, so sánh, quan sát thực tế

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 1191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần : 10 tiết : 10 kiểm tra 1 tiết công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 10 Tiết : 10 KIỂM TRA 1 TIẾT Ngày soạn: 27/10/2012 Ngày dạy : 29/10/2012 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải: 1. Kiến thức:Kiểm tra những kiến thức cơ bản : - Vai trò của trồng trọt và nhiệm vụ của trồng trọt - Đất trồng, khái niệm, thành phần, biện pháp sử dụng , cải tạo và bảo vệ đất trồng - Phân bón: tác dụng, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường. - Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.. 2. Kĩ năng: phân tích, so sánh, quan sát thực tế 3. Thái độ: Nghiêm túc tự giác tích cực, can thận trong làm bài. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Xây doing ma trận đề, đề kiểm tra và đáp án. 2. Học sinh : Học bài, chuan bị dụng cụ học tập IV.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1.Kiểm tra sĩ số 2.Phát đề cho học sinh làm bài 3. Thu bài 4. Đánh giá, nhận xét thái độ làm bài 5. Hoạt động nối tiếp - Chuẩn bị bài tiếp theo: bài 11 : Sản xuất và bảo quản giống cây trồng + Các phương pháp sàn xuất giống cây trồng + Bảo quản giống cây trồng. MA TRẬN ĐẾ Tỉ lệ : Trắc nghiệm : Tự luận : 30 % : 70% Chủ đề Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng Tổng Cấp độ thấp Cấp cao KQ TL KQ TL KQ TL KQ TL Chủ đề 1 Vai trị , nhiệm vụ của trồng trọt - Biết biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,25 2.5% 1 0,25 2.5% Chủ đề 2. Đất trồng - Hiểu biện pháp sử dụng đất - Hiểu cách sử dụng đất hợp lí Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,25 2.5% 1 2 20% 2 2.25 22.5% Chủ đề 3. Phân bĩn -Biết cách bĩn phân - Biết tác dụng của phân bĩn - Khái niệm phân bĩn - Phân biệt một số loại phân bĩn thơng thường - Giải thích lí do sử dụng một số phân bĩn - Liên hệ thực tế Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 0,5 5% 1 1 10% 1 2 20% 1 2 20% 0.5 5% 5 6 60% Chủ đề 4. Cách sự dụng – phương pháp chọn, tạo giống - Biết vai trị của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 1.5 15% 1 1.5 15% Số câu 3 2 2 1 1 9 Số điểm Tỉ lệ % 3.25 32.5% 4,25 42.5% 20 20% 0.5 5% 10,0 100%

File đính kèm:

  • docTIET 10. KIEM TRA 1 TIET.doc