Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 7 - Lần 2

Đề 2:

Câu 1: Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản là gì? Lấy ví dụ về những ứng dụng của công nghệ vào nuôi thủy sản? (2đ)

Câu 2: Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Hãy kể tên 1 số bệnh truyền nhiễm mà vật nuôi ở địa phương em bị mắc. Để phòng bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi người ta phải làm gì? (2đ)

Câu 3: Chăm sóc vật nuôi non cần thực hiện những biện pháp nào? (2đ)

Câu 4: Tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi là gì? Em hãy cho biết các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi? (2đ)

Câu 5: Nước nuôi thủy sản có những đặc điểm gì? Theo em, để nâng cao chất lượng nước nuôi tôm, cá người ta cần phải làm gì? (2đ)

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 7 - Lần 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 1: Câu 1: Nuôi thủy sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội? Cho ví dụ minh họa? (2đ) Câu 2: Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Hãy kể tên 1 số bệnh truyền nhiễm mà vật nuôi ở địa phương em bị mắc. Để phòng bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi người ta phải làm gì? (2đ) Câu 3: Cơ thể vật nuôi non có những đặc điểm gì? (2đ) Câu 4: Chuồng nuôi có vai trò gì trong chăn nuôi? Chuồng nuôi hợp vệ sinh cần đạt những tiêu chuẩn nào? (2đ) Câu 5: Nước nuôi thủy sản có những đặc điểm gì? Theo em, để nâng cao chất lượng nước nuôi tôm, cá người ta cần phải làm gì? (2đ) Đề 2: Câu 1: Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản là gì? Lấy ví dụ về những ứng dụng của công nghệ vào nuôi thủy sản? (2đ) Câu 2: Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Hãy kể tên 1 số bệnh truyền nhiễm mà vật nuôi ở địa phương em bị mắc. Để phòng bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi người ta phải làm gì? (2đ) Câu 3: Chăm sóc vật nuôi non cần thực hiện những biện pháp nào? (2đ) Câu 4: Tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi là gì? Em hãy cho biết các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi? (2đ) Câu 5: Nước nuôi thủy sản có những đặc điểm gì? Theo em, để nâng cao chất lượng nước nuôi tôm, cá người ta cần phải làm gì? (2đ) Đề 1: Câu 1: Nuôi thủy sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội? Cho ví dụ minh họa? (2đ) Câu 2: Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Hãy kể tên 1 số bệnh truyền nhiễm mà vật nuôi ở địa phương em bị mắc. Để phòng bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi người ta phải làm gì? (2đ) Câu 3: Cơ thể vật nuôi non có những đặc điểm gì? (2đ) Câu 4: Chuồng nuôi có vai trò gì trong chăn nuôi? Chuồng nuôi hợp vệ sinh cần đạt những tiêu chuẩn nào? (2đ) Câu 5: Nước nuôi thủy sản có những đặc điểm gì? Theo em, để nâng cao chất lượng nước nuôi tôm, cá người ta cần phải làm gì? (2đ) Đề 2: Câu 1: Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản là gì? Lấy ví dụ về những ứng dụng của công nghệ vào nuôi thủy sản? (2đ) Câu 2: Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Hãy kể tên 1 số bệnh truyền nhiễm mà vật nuôi ở địa phương em bị mắc. Để phòng bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi người ta phải làm gì? (2đ) Câu 3: Chăm sóc vật nuôi non cần thực hiện những biện pháp nào? (2đ) Câu 4: Tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi là gì? Em hãy cho biết các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi? (2đ) Câu 5: Nước nuôi thủy sản có những đặc điểm gì? Theo em, để nâng cao chất lượng nước nuôi tôm, cá người ta cần phải làm gì? (2đ)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_cong_nghe_lop_7_lan_2.doc