Đề kiểm tra chất lượng Học kì 1 Lịch sử Lớp 11 nâng cao - Trường THPT Thường Xuân 2 (Có đáp án)

Câu 1: Đến giữa thế kỉ XIX, nước tư bản nào dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa đầu tiên?

 a. Pháp b. Mĩ c. Đức d. Anh

Câu 2: Khởi nghĩa Xipay 1857 - 1859 ở Ấn Độ là khởi nghĩa của:

 a. nông dân b. công nhân c. tư sản d. binh lính

Câu 3: Hậu quả việc Trung Quốc kí Hiệp ước năm 1842 với thực dân Anh là:

 a. mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập thành nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa.

 b. Trung Quốc thực sự trở thành nước thuộc địa.

 c. Trung Quốc trở thành một nước phụ thuộc.

 d. Trung Quốc thoát khỏi ách thống trị của thực dân Anh.

Câu 4: Đầu thế kỉ XX, Mã Lai trở thành thuộc địa của nước nào?

 a. Tây Ban Nha b. Bồ Đào Nha c. Anh d. Hà Lan

 

doc6 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 19/07/2022 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng Học kì 1 Lịch sử Lớp 11 nâng cao - Trường THPT Thường Xuân 2 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD&ĐT Thanh Hóa Trường THPT Thường Xuân 2 ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Lịch sử - Khối 11 - Ban Nâng cao Thời gian: 45 phút Năm học: 2008 - 2009 Đề 1 A - PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) I - Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất của các câu sau Câu 1: Đến giữa thế kỉ XIX, nước tư bản nào dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa đầu tiên? a. Pháp b. Mĩ c. Đức d. Anh Câu 2: Khởi nghĩa Xipay 1857 - 1859 ở Ấn Độ là khởi nghĩa của: a. nông dân b. công nhân c. tư sản d. binh lính Câu 3: Hậu quả việc Trung Quốc kí Hiệp ước năm 1842 với thực dân Anh là: a. mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập thành nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa. b. Trung Quốc thực sự trở thành nước thuộc địa. c. Trung Quốc trở thành một nước phụ thuộc. d. Trung Quốc thoát khỏi ách thống trị của thực dân Anh. Câu 4: Đầu thế kỉ XX, Mã Lai trở thành thuộc địa của nước nào? a. Tây Ban Nha b. Bồ Đào Nha c. Anh d. Hà Lan II - Điền từ hoặc cụm từ còn thiếu vào chỗ trống (...) để hoàn chỉnh câu cho đúng (2 điểm) Câu 5: Chủ nghĩa đế quốc Nhật có đặc điểm là ................................................................ Câu 6: Tháng 7 - 1905, chính quyền Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ .................. ở Ấn Độ. Câu 7: Trung Quốc Đồng Minh Hội là chính đảng của giai cấp ....................................... Câu 8: Người lập ra tổ chức Trung Quốc Đồng Minh Hội là ............................................ Câu 9: Vào những năm 90 của thế kỉ XIX, ở Philíppin xuất hiện hai xu hướng chính trong phong trào giải phóng dân tộc là ....................................... và .................................. Câu 10: Công cuộc cải cách ở Xiêm để giữ độc lập tiến hành từ ............. đến ................. B - PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1 (4 điểm): giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX, Trung Quốc có những phong trào đấu tranh tiêu biểu nào? Nhận xét về các phong trào đấu tranh đó? Câu 2 (3 điểm): Biểu hiện nào chứng tỏ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn Chủ nghĩa Đế quốc? Sở GD&ĐT Thanh Hóa Trường THPT Thường Xuân 2 ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Lịch sử - Khối 11 - Ban Nâng cao Thời gian: 45 phút Năm học: 2008 - 2009 Đề 2 A - PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) I - Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất của các câu sau Câu 1: Đảng Xã hội Dân chủ Nhật Bản thành lập vào thời gian nào? a. năm 1900 b. Năm 1901 c. Năm 1902 d. Năm 1903 Câu 2: Nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Xipay (Ấn Độ) 1857 - 1859 là: a. mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh. b. tín ngưỡng, tôn giáo của binh lính Ấn Độ bị xúc phạm. c. những người lính Ấn Độ trong quân đội Anh bị phân biệt đối xử. d. cả câu a, b, c đều đúng. Câu 3: Lí do trực tiếp dẫn đến Cách mạng Tân Hợi là: a. Chính quyền Mãn Thanh trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước Đế quốc. b. Chính quyền Mãn Thanh kí điều ước Nam Kinh với thực dân Anh. c. Chính quyền Mãn Thanh trao quyền kinh doanh đường thuỷ cho các nước Đế quốc. d. Chính quyền Mãn Thanh kí điều ước Tân Sửu với các nước Đế quốc Câu 4: Đến giữa thế kỉ XIX, Inđônêxia trở thành thuộc địa của nước nào? a. Tây Ban Nha b. Bồ Đào Nha c. Hà Lan d. Anh II - Điền từ hoặc cụm từ còn thiếu vào chỗ trống (...) để hoàn chỉnh câu cho đúng (2 điểm) Câu 5: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn ........................ Câu 6: Đảng Quốc Đại (Ấn Độ) là đảng của giai cấp ....................................................... Câu 7: Cương lĩnh chính trị của tổ chức Trung Quốc Đồng Minh Hội dựa trên Học thuyết ............................................. của Tôn Trung Sơn. Câu 8:Cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc do thực dân Anh gây ra từ tháng 6 - 1840 đến tháng 8 - 1942 gọi là ........................................................................................... Câu 9: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, hai giai cấp mới xuất hiện ở Inđônêxia là ............................................. và .......................................... Câu 10: Philíppin bị thực dân ........................... thống trị từ giữa thế kỉ XVI, đến cuối thế kỉ XIX trở thành thuộc địa của ..................................................................................... B- PHẦN TỰ LUẬN( 7 điểm) Câu 1 (4 điểm): Trình bày diễn biến, ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc? Câu 2 (3 điểm): Biểu hiện nào chứng tỏ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn Chủ nghĩa Đế quốc? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Lịch sử Thời gian: 45 phút Khối 11 - Ban Nâng cao Đề 1 A - PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) I - Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất của các câu sau (1 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm Câu 1: b Câu 2: d Câu 3: a Câu 4: c II - Điền từ hoặc cụm từ còn thiếu vào chỗ trống (...) để hoàn chỉnh câu cho đúng (2 điểm) Câu 5: Chủ nghĩa Đế quốc Phong kiến Quân phiệt. Câu 6: Bengan Câu 7: tư sản Câu 8: Tôn Trung Sơn Câu 9: xu hướng bạo động - xu hướng cải cách Câu 10: giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX B- PHẦN TỰ LUẬN( 7 điểm) Câu Nội dung chính Nội dung chi tiết Điểm 1 Các cuộc đấu tranh tiêu biểu - Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc (1851 - 1864) 0.5 - Cuộc Vận động Duy tân năm 1898 0.5 - Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn năm 1900 0.5 - Cách mạng Tân Hợi (1911 - 1912) 0.5 Nhận xét - diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp 0.5 - nhiều lực lượng tham gia 0.5 - hình thức đấu tranh phong phú: khởi nghĩa vũ trang, cải cách 0.5 - Phong trào lên đến đỉnh cao với cuộc Cách mạng Tân Hợi 0.5 2 Biểu hiện - Sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng. Nhiều công ti độc quyền xuất hiện chi phối và lũng đoạn cả kinh tế, chính trị Nhật Bản 1.5 - Đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành trướng. Nhật Bản trở thành một đế quốc hùng mạnh ở châu Á 1.5 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Lịch sử Thời gian: 45 phút Khối 11 - Ban Nâng cao Đề 2 A - PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) I - Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất của các câu sau (1 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm Câu 1: b Câu 2: d Câu 3: a Câu 4: c II - Điền từ hoặc cụm từ còn thiếu vào chỗ trống (...) để hoàn chỉnh câu cho đúng (2 điểm) Câu 5: Chủ nghĩa đế quốc Câu 6: tư sản Câu 7: Tam dân Câu 8: chiến tranh Thuốc Phiện Câu 9: giai cấp công nhân - giai cấp tư sản Câu 10: Tây Ban Nha - Mĩ B- PHẦN TỰ LUẬN( 7 điểm) Câu Nội dung chính Nội dung chi tiết Điểm 1 Diễn biến - Ngày 10 - 10 - 1911, Đồng Minh Hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương .... rồi lan ra các tỉnh miền Nam, miền Trung 0,5 - Tháng 12 - 1911, Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân Quốc, bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng Thống đứng đầu Chính phủ lâm thời, Hiến pháp lâm thời được thông qua 0,5 - Trước thắng lợi bước đầu của cách mạng, một số người lãnh đạo Trung Quốc Đồng Minh Hội chủ trương thương lượng với Viên Thế Khải .... 0,5 - Tháng 3 - 1912, Tôn Trung Sơn từ chức, Viên Thế Khải nhận chức Đại Tổng Thống của Trung Hoa Dân Quốc. Cách mạng Tân Hợi chấm dứt. 0,5 Ý nghĩa - Lật đổ triểu Mãn Thanh, chấm dứt chế độ Quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc 1 - Mở đường cho Chủ nghĩa Tư bản phát triển 0,5 - Ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á 0,5 2 Biểu hiện - Sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng. Nhiều công ti độc quyền xuất hiện chi phối và lũng đoạn cả kinh tế, chính trị Nhật Bản 1.5 - Đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành trướng. Nhật Bản trở thành một đế quốc hùng mạnh ở châu Á 1.5 MA ĐỀ TRẬN ĐÊ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Lịch sử Thời gian: 45 phút Khối 11 - Ban Nâng cao Đề 1 Bài Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Bài 15: Nhật Bản 1(0,25 1(3) 1(0,25) 3(3) Bài 16: Ấn Độ 1(0,25) 1(0,25) 2(0,5) Bài 17: Trung Quốc 2(0,25) 1(2) 1(0,25) 1(2) 5(4,75) Bài 18: Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 5(0,25) 5(1,25) Tổng 9(2,25) 2(5) 2(0,75) 1(2) 15(10) MA ĐỀ TRẬN ĐÊ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Lịch sử Thời gian: 45 phút Khối 11 - Ban Nâng cao Đề 2 Bài Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Bài 15: Nhật Bản 1(0,25 1(3) 1(0,25) 3(3) Bài 16: Ấn Độ 1(0,25) 1(0,25) 2(0,5) Bài 17: Trung Quốc 2(0,25) 1(2) 1(0,25) 1(2) 5(4,75) Bài 18: Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 5(0,25) 5(1,25) Tổng 9(2,25) 2(5) 2(0,75) 1(2) 15(10)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_hoc_ki_1_lich_su_lop_11_nang_cao_truo.doc
Giáo án liên quan