Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Thị trấn Chi Lăng (Có đáp án)

Câu 1: Ngành trồng trọt có mấy vai trò chính?

A 2 C 4

B 3 D 5

Câu 2: Thành phần của đất trồng là:

A Đẩt, đá, ôxi, nước C Chất vô cơ, hữu cơ

B Khí, lỏng, rắn. D Lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất.

Câu 3: Thu hoạch nông sản bằng phương pháp nào?

A Hái, nhổ, đào, cắt. C Dùng máy móc thu hoạch.

B Tỉa, bẻ, hái, gặt, cuốc. D Liềm, hái, dao, kéo.

Câu 4: Nhiệm vụ của toàn dân trước hiện trạng rừng tự nhiên của nước ta:

A Tham gia sản xuất cây lâm nghiệp. C Tích cực trồng thật nhiều cây ăn quả.

B Tiến hành khai thác cây rừng. D Tích cực tham gia trồng cây gây rừng

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Thị trấn Chi Lăng (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gD&§T huyÖn CHI L¡NG tr­êng thcs TT CHI L¡NG Bµi thi häc k× I m«n c«ng nghÖ 7 n¨m häc 2009 - 2010 Hä vµ tªn häc sinh: ............................................................... Líp............. Sè b¸o danh Gi¸m thÞ sè 1: Gi¸m thÞ sè 2: Bµi thi gåm cã.......... tê (.............) Sè ph¸ch " §iÓm cña bµi thi Hä tªn, ch÷ ký Hä tªn, ch÷ ký Sè ph¸ch B»ng sè B»ng ch÷ Gi¸m kh¶o sè 1: Gi¸m kh¶o sè 2: Thêi gian lµm bµi lµ 45 phót M«n c«ng nghÖ 7 Bµi thi gåm cã....... tê Bµi lµm I.Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) Khoang tròn vào phương án trả lời đúng nhất. (Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm). Câu 1: Ngành trồng trọt có mấy vai trò chính? A 2 C 4 B 3 D 5 Câu 2: Thành phần của đất trồng là: A Đẩt, đá, ôxi, nước C Chất vô cơ, hữu cơ B Khí, lỏng, rắn. D Lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất. Câu 3: Thu hoạch nông sản bằng phương pháp nào? A Hái, nhổ, đào, cắt. C Dùng máy móc thu hoạch. B Tỉa, bẻ, hái, gặt, cuốc. D Liềm, hái, dao, kéo. Câu 4: Nhiệm vụ của toàn dân trước hiện trạng rừng tự nhiên của nước ta: A Tham gia sản xuất cây lâm nghiệp. C Tích cực trồng thật nhiều cây ăn quả. B Tiến hành khai thác cây rừng. D Tích cực tham gia trồng cây gây rừng Câu 5: Quy trình trồng cây con có bầu gồm mấy bước? A 3 C 5 B 4 D 6 Câu 6: Rừng không được khai thác khi độ dốc đất rừng lớn hơn.. A 14% C 16% B 15% D 17% PHẦN B TỰ LUẬN. (7 điểm) Câu 1. (2 điểm). Em hãy nêu tác dụng của phân bón và cách sử dụng bón phân đúng kĩ thuật? Câu 2. (2 điểm). Em hãy nêu các công việc chăm sóc đối với cây trồng. Giải thích câu tục ngữ: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”. Câu 3. (3 điểm). Tại sao phải bảo vệ rừng? Em phải làm gì để bảo vệ rừng?. Kh«ng viÕt vµo ®©y " Tiết 27 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Thời gian: 45 phút Môn : Công nghệ Lớp : 7 Người ra đề : Vi Ngọc Trưởng Đơn vị : THCS TT Chi Lăng I . Mục tiêu. Đánh giá kiến thức, kĩ năng của học sinh về nội dung học kì I phần trồng trọt và lâm nghiệp. II . Yêu cầu của đề. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức trồng trọt và lâm nghiệp. Kiểm tra trên giấy, kiểm tra sau khi học xong phần I trồng trọt, phần II lâm nghiệp. III. MA TRẬN ĐỀ Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG Số câu Điểm KQ TL KQ TL KQ TL Phần 1 trồng trọt. Chương I. Đại cương về kĩ thuật trồng trọt Câu-Bài C1,C2 C1 3 Điểm 1 2 3 Chương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt Câu- Bài C2 C3 2 Điểm 2 0,5 2,5 Phần 2 lâm nghiệp. Chương I. Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng. Câu- Bài C3.1 C5 C4 3 Điểm 1 0,5 0,5 2 Chương 2. Khai thác và bảo vệ rừng. Câu- Bài C6 C3.2 2 Điểm 0,5 2 2,5 Tổng Câu-Bài 4 3 3 10 Điểm 4 3 3 10 IV. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần A trắc nghiệm: ( 3 điểm ) Câu 1 2 3 4 5 6 Ph.án đúng C B A D D B Phần B tự luận: ( 7điểm ) Bài/câu Đáp án Điểm C©u 1: Mçi ý ®óng 1 ®iÓm 2 ®iÓm - Tác dụng của phân bón: Làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng xuất cây trồng và chất lượng nông sản. 1 ®iÓm - Cách sử dụng phân bón đúng kĩ thuật: Đúng phương pháp, đúng liều lượng, đúng chủng loại, cân đối giữa các loại phân bón. 1 ®iÓm C©u 2: Mçi ý ®óng 1®iÓm 2 ®iÓm - Các công việc chăm sóc cây trồng: Tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới, tưới, tiêu nước, bón phân. 1 ®iÓm - Giải thích câu tục ngữ: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”: Chúng ta cấy mà bỏ hoang không chăm sóc thì sẽ không thu được gì, công sức ta bỏ ra sẽ chỉ là công bỏ đi mà thôi. Còn khi chúng ta biết cách chăm sóc làm cỏ sẽ thu được nông sản và đó chính là thành quả gặt hái được. 1 ®iÓm Câu 3: Mçi ý ®óng 1 ®iÓm 3 ®iÓm 3.1 - Chúng ta phải bảo vệ rừng vì: Rừng có vai trò to lớn trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường, phục vụ tích cực cho đời sống và sản xuất. 1 ®iÓm 3.2 - Biện pháp để bảo vệ rừng: Ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng. Kinh doanh rừng, đất rừng phải được nhà nước cho phép. 1 ®iÓm - Tuyên truyền cho bạn bè, gia đình, làng xóm về tác hại của việc phá rừng, đốt rừng. Khi thấy các hành vi phá hoại tài nguyên rừng đất rừng thì ngăn chặn, báo ngay cơ quan lâm nghiệp và chính quyền địa phương để giải quyết. 1 ®iÓm

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_thi_tran_ch.doc
Giáo án liên quan