Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 1, Tiết 1: Vai trò. Nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng. Thành phần của đất trồng

 I. MỤC TIÊU:

 - Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kinh tế của nước ta.

- Biết được nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn hiện nay.

- Xác định được những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt.

- Hiểu được đất trồng là gì.

- Hiểu được vai trò của đất trồng đối với cây trồng.

- Biết được các thành phần của đất trồng.

 II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên:

 - Hình 1 SGK phóng to trang 5.

 - Bảng phụ lục về nhiệm vụ và biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt.

 - Sơ đồ 1 SGK phóng to.

 2. Học sinh:

 - Xem bài trước khi đến lớp

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 1, Tiết 1: Vai trò. Nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng. Thành phần của đất trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 1 Tiết : 1 BÀI 1: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT BÀI 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG I. MỤC TIÊU: - Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kinh tế của nước ta. - Biết được nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn hiện nay. - Xác định được những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. - Hiểu được đất trồng là gì. - Hiểu được vai trò của đất trồng đối với cây trồng. - Biết được các thành phần của đất trồng. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hình 1 SGK phóng to trang 5. - Bảng phụ lục về nhiệm vụ và biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. - Sơ đồ 1 SGK phóng to. 2. Học sinh: - Xem bài trước khi đến lớp IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: ổn định lớp, tạo tình huống học tập (3phút) - Ổn định lớp + Gọi lớp trưởng báo cáo sỉ số - Tạo tình huống học tập + Đặt vấn đề vào bài mới Hoạt động 2: tìm hiểu vai trò của trồng trọtï (7 phút) - Giáo viên giới thiệu hình 1 SGK và nêu câu hỏi: + Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? Nhìn vào hình 1 hãy chỉ rõ: hình nào là cung cấp lương thực, thực phẩm? - Giáo viên giải thích hình để học sinh rõ thêm về từng vai trò của trồng trọt. - Giáo viên giảng giải cho Học sinh hiểu thế nào là cây lương thực, thực phẩm, cây nguyên liệu cho công nghiệp: + Cây lương thực là cây trồng cho chất bột như: lúa, ngô, khoai, sắn, + Cây thực phẩm như rau, quả, + Cây công nghiệp là những cây cho sản phẩm làm nguyên liệu trong công nghiệp chế biến như: mía, bông, cà phê, chè, - Giáo viên yêu cầu học sinh hãy kể một số loại cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp trồng ở địa phương. - Nhận xét và khẳng định cho học sinh ghi nhận Hoạt động 3: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt. (8 phút) - Yêu cầu học sinh chia nhóm và tiến hành thảo luận các nhiệm vụ của trồng trọt và trả lời các câu hỏi: + Nhiệm vụ nào là nhiệm vụ của trồng trọt trong các nhiêm vụ trên? + Tại sao nhiệm vụ 3,5 không phải là nhiệm vụ trồng trọt? - Giáo viên giảng rõ thêm về từng nhiệm vụ của trồng trọt. + Nhiệm vụ của trồng trọt là gì? - Nhận xét và khẳng định cho học sinh ghi nhận Hoạt động 4: Tìm hiểu để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, cần sử dụng những biện pháp gì? (7 phút) - yêu cầu học sinh thảo luận, quan sát bảng và hoàn thành bảng. - yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung - Nhận xét và khẳng định cho học sinh ghi nhận Hoạt động 5: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng.(10 phút) - Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I SGK và trả lời các câu hỏi: + Đất trồng là gì? + Theo em lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng hay không? Tại sao? + Đất trồng do đá biến đổi thành. Vậy đất trồng và đá có khác nhau không? Nếu khác thì khác ở chổ nào? - Nhận xét và khẳng định cho học sinh ghi nhận - Yêu cầu học sinh chia nhóm quan sát hình 2 và thảo luận xem 2 hình có điểm nào giống và khác nhau? - Giáo viên nhận xét, bổ sung. + Qua đó cho biết đất có tầm quan trọng như thế nào đối với cây trồng. + Nhìn vào 2 hình trên và cho biết trong 2 cây đó thì cây nào sẽ lớn nhanh hơn, khỏe mạnh hơn? Tại sao? - Nhận xét và khẳng định cho học sinh ghi nhận Hoạt động 6: Tìm hiểu thành phần của đất trồng. (7 phút) - Giáo viên giới thiệu cho học sinh sơ đồ 1 về thành phần của đất trồng và hỏi: + Đất trồng gồm những thành phần gì? + Hãy cho biết trong không khí có những chất khí nào? + Oxi có vai trò gì trong đời sống cây trồng? + Cho biết phần rắn có chứa những chất gì? + Chất khoáng và chất mùn có vai trò gì đối với cây trồng? + Phần lỏng có những chất gì? + Nước có vai trò gì đối với đời sống cây trồng? - Yêu cầu học sinh theo nhóm cũ thảo luận và điền vào bảng thành phần của đất trồng: - Nhận xét và khẳng định cho học sinh ghi nhận Hoạt động 7: Củng cố,Nhận xét và dặn do ø(3 phút) * củng cố : - Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi 1, 2 SGK trang 6. câu hỏi 1, 2 SGK trang 7 * nhận xét và dặn dò : - nhận xét tiết học và yêu cầu học sinh về nhà + Học bài + Đọc trước bài 2 : khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng - Lớp trưởng báo cáo sỉ số BÀI 1: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT BÀI 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG I. Vai trò của trồng trọt: - Học sinh lắng nghe và trả lời: à Vai trò của trồng trọt là: - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.(hình a) - Cung cấp thức ăn cho ngành chăn nuôi.(hình b) - Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp. (hình c) - Cung cấp nông sản xuất khẩu. (hình d) - Học sinh lắng nghe. - Học sinh lắng nghe. - - Học sinh cho ví dụ. - Học sinh lắng nghe và ghi nhận. II. Nhiệm vụ của trồng trọt: - Học sinh chia nhóm, thảo luận và trả lời: à Đó là các nhiệm vụ 1,2,4,6. à Vì trong trồng trọt không cung cấp được những sản phẩm đó: + Nhiệm vụ 3: Thuộc lĩnh vực chăn nuôi. + Nhiệm vụ 5: Thuộc lĩnh vực lâm nghiệp. - Học sinh lắng nghe. à Nhiệm vụ của trồng trọt là đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. - Học sinh lắng nghe và ghi nhận. III. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, cần sử dụng những biện pháp gì? - Học sinh thảo luận nhóm và hoàn thành bảng. - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung + Khai hoang, lấn biển: tăng diện tích đất canh tác. + Tăng vụ trên đơn vị diện tích: tăng sản lượng nông sản. + Áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt: tăng năng suất cây trồng. - Học sinh lắng nghe và ghi nhận. I. Khái niệm về đất trồng: 1. Đất trồng là gì? - Học sinh đọc thông tin và trả lời: à Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất trên đó thực vật có khả năng sinh sống và tạo ra sản phẩm. à Lớp than đá không phải là đất trồng vì thực vật không thể sống trên lớp than đá được. à Đất trồng khác với đá ở chổ đất trồng có độ phì nhiêu. - Học sinh lắng nghe và ghi nhận. 2. Vai trò của đất trồng: - Học sinh thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời: + Giống nhau: đều có oxi, nước, dinh dưỡng. + Khác nhau: cây ở chậu (a) không có giá đỡ nhưng vẫn đứng vững còn chậu (b) nhờ có giá đỡ nên mới đứng vững. - Học sinh lắng nghe. à Đất cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giúp cho cây đứng vững. à Cây ở chậu (a) sẽ phát triển nhanh hơn, khỏe mạnh hơn cây ở chậu (b). vì cây (a) có đất cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn. - Học sinh lắng nghe và ghi nhận. II. Thành phần của đất trồng: - Học sinh quan sát sơ đồ 1 và trả lời: à Đất trồng bao gồm: phần khí, phần lỏng và phần rắn (chất hữu cơ và chất vô cơ). à Như: oxi, khí cacbonic, khí nitơ và một số khí khác. à Oxi cần cho quá trình hô hấp của cây. à Có chứa những chất như: chất khoáng, chất mùn. à Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. à Phần lỏng chính là nước trong đất. à Có tác dụng hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thu. - Học sinh thảo luận nhóm và hoàn thành bảng. + Phần khí: cung cấp oxi cho cây hô hấp. + Phần rắn: cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. + Phần lỏng cung cấp nước cho cây. - Học sinh lắng nghe và ghi nhận. - Học sinh trả lời các câu hỏi 1, 2 SGK trang 6. câu hỏi 1, 2 SGK trang 7 - Ghi nhận việc cần làm

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_1_tiet_1_vai_tro_nhiem_vu_cua_t.doc