Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7+8

Câu 1 (2 đ) : Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước những câu trả lời em cho là đúng:

1. Những nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của nghành trồng trọt :

 A. Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.

 B. Phát triển chăn nuôi lợn, gà.

 C. Trồng mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường

 D. Trồng cây đặc sản: chè, cà phê, cao su. để lấy nguyên liệu xuất khẩu

2. Loại đất nào sau đây có khả năng giữ nước và các chất dinh dưỡng tốt nhất:

A. Đất sét B. Đất cát

C. Đất thịt nhẹ D. Đất thịt nặng

3. Bón lót là bón phân vào đất

 A. Trong thời gian sinh trưởng B. Trước khi gieo trồng

 C. Trong thời gian nảy mầm D. Trước khi thu hoạch

4. Luân canh là gì?

 A. Là trên cùng một đơn vị diện tích trồng hai loại hoa mầu cùng một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu.

 B. Là tăng số vụ gieo trồng trong một năm trên một diện tích đất.

 C. Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một đơn vị diện tích.

 D. Là tỉa bớt cây trồng bị sâu bệnh hại

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 02/07/2022 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7+8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hä vµ tªn :. KiÓm tra häck× I Líp : 7 M«n: C«ng nghÖ 7 §iÓm Lêi phª cña gi¸o viªn §Ò bµi I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1 (2 đ) : Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước những câu trả lời em cho là đúng: 1. Những nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của nghành trồng trọt : A. Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.. B. Phát triển chăn nuôi lợn, gà... C. Trồng mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường D. Trồng cây đặc sản: chè, cà phê, cao su... để lấy nguyên liệu xuất khẩu 2. Loại đất nào sau đây có khả năng giữ nước và các chất dinh dưỡng tốt nhất: A. Đất sét B. Đất cát C. Đất thịt nhẹ D. Đất thịt nặng 3. Bón lót là bón phân vào đất A. Trong thời gian sinh trưởng B. Trước khi gieo trồng C. Trong thời gian nảy mầm D. Trước khi thu hoạch 4. Luân canh là gì? A. Là trên cùng một đơn vị diện tích trồng hai loại hoa mầu cùng một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu. B. Là tăng số vụ gieo trồng trong một năm trên một diện tích đất. C. Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một đơn vị diện tích. D. Là tỉa bớt cây trồng bị sâu bệnh hại Câu 2 (2 đ) : Em hãy chọn các nhóm từ trong ngoặc (độ phì nhiêu; điều hoà dinh dưỡng; giảm sâu, bệnh; sản phẩm thu hoạch; ánh sáng; đất) để điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp. 1. Luân canh làm cho đất tăng (1): .................................................................. và (2):....................................... 2, Xen canh sử dụng hợp lí (3): ............................ và (4): ....................................... II. Tr¾c nghiÖm tự luận (6 điểm) Câu 3 (1,5 đ): Nêu các điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam. Câu 4 (1,5 đ) : Hãy nêu tác hại của thuốc hoá học trừ sâu, bệnh đối với môi trường, con người và các sinh vật khác? Câu 5 (3 đ): Theo em rừng ở địa phương chúng ta thuộc loại rừng nào ? Nên sử dụng các biện pháp khai thác và phục hồi nµo lµ thÝch hợp ? Bµi lµm . ............................................................................................................................ Hä vµ tªn :. KiÓm tra häck× I Líp : 8 M«n: C«ng nghÖ 8 §iÓm Lêi phª cña gi¸o viªn §Ò bµi I. Trắc nghiệm khách quan : C©u 1 (1,5 điểm): Ghi c¸c cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh vào c¸c mệnh đề để được c©u trả lời đóng: * Quy ước vẽ ren trong: - Đường đỉnh ren được vẽ bằng nÐt.......................................................................................................................... - Đường ch©n ren được vẽ bằng nÐt........................................................................................................................... - Đường giới hạn ren được vẽ bằng nÐt ................................................................................................................... - Vßng đỉnh ren được vẽ đóng kÝn bằng nÐt ....................................................................................................... - Vßng ch©n ren được vẽ hở bằng nÐt ....................................................................................................................... C©u 2 (2,5 điểm): Khoanh trßn vào trước c©u trả lời mà em cho là đóng nhất trong c¸c c©u sau: 1. Khối đa diện gồm: A. H×nh chóp, h×nh cầu, h×nh trụ. B. H×nh trụ, h×nh nón, h×nh lăng trụ. C. H×nh chữ nhật, h×nh cầu, h×nh chóp. D. H×nh chữ nhật,h×nh lăng trụ,h×nh chóp. 2. Cụng dụng của bản vẽ nhà là: A. Dïng trong thiết kế, lắp r¸p và sử dụng sản phẩm. B. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết. C. Dïng trong thiết kế, thi c«ng và x©y dựng. D. Dïng trong th¸o và lắp sản phẩm. 3. Gang và thÐp thuộc vật liệu kim loại nào? A. Vật liệu kim loại mầu. B. Vật liệu kim loại đen. C. Vật liệu phi kim loại. D. Kim loại dẻo 4. Trong c¸c nhóm dụng cụ sau, nhóm dụng cụ nào thuộc dụng cụ th¸o, lắp. A. Thước lá, dũa, k×m, cờ lª. B. K×m, tua vớt, cờ lờ, mỏ lết. C. Thước cặp, thước lá, ê tô, dũa. D. Tua vít, ê tô, đục, dũa. 5. Trong c¸c phần tử sau, phần tử nào kh«ng phải là chi tiết m¸y? A. Bu l«ng. B. Đai ốc. C. Vßng đệm. D. Mảnh vỡ m¸y. II. Trắc nghiệm tự luận: C©u 3 ( 2 điểm ) : H×nh cắt là g× ? Nªu c«ng dụng của h×nh cắt C©u 4 ( 1 điểm ) : Chi tiết m¸y là g× ? Nªu dấu hiệu nhận biết chi tiết m¸y ? C©u5 (3 điểm): Cho vật thể như h×nh bªn dưới. H¨y vẽ h×nh chiếu đứng , h×nh chiếu bằng , h×nh chiếu cạnh của vật thể theo đóng vị trÝ c¸c h×nh chiếu và c¸c kÝch thước đo trực tiếp trªn h×nh vẽ . Bµi lµm .

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_cong_nghe_lop_78.doc
Giáo án liên quan