Đề kiểm tra Học kì 1 môn Công nghệ Lớp 7 - Đề 2

Câu 1. Đất nào giữ nước tốt nhất?

Đất cát

Đất pha cát

Đất sét

Đất thịt nặng

Câu 2. Loại phân nào dễ tan trong nước?

A. Phân hữu cơ

B. Phân đạm

C. Phân lân

D. Phân vi sinh

Câu 3.Trình tự biến thái của côn trùng :

A. Trứng - Nhộng - Sâu non - Sâu trưởng thành.

B. Trứng - Sâu trưởng thành - Sâu non - Nhộng.

C. Sâu non - Nhộng - Trứng - Sâu trưởng thành.

D. Trứng - Sâu non - Nhộng - Sâu trưởng thành.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 môn Công nghệ Lớp 7 - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung 1. Đất trồng - Đất nào giữ nước tốt nhất ? Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Câu 1 0,5 2. Phân bón Loại phân nào dễ tan trong nước ? Câu 2 0,5 3. Giống cây trồng Điều kiện để bảo quản hạt giống tốt Câu 7 1,5 4. Phòng trừ sâu bệnh - Nêu trình tự biến thái của côn trùng - Nêu ưu, nhược điểm phòng trừ bằng phương pháp hoá học. Ở địa phương em thực hiện như thế nào? 0,5 5. Kĩ thuật gieo trồng - Nêu ưu, nhược điểm của các cách tưới nước cho cây 6. Kĩ thuật gieo trồng chăm sóc cây rừng. Chăm sóc cây rừng 7. Khai thác và bảo vệ rừng Câu 6 1,5 Câu 8 2 1,0 Câu 9 Câu 3 1 - Khai thác trắng là gì? -Ở địa phương em đã thực hiện biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên và đất rừng 8. Nhân giống vật nuôi Mục đích chọn giao phối Câu 4 Câu 10 0,5 1,5 Câu 5 0,5 5 3 2,5 5 50% 25% 2 2,5 Tổng số câu Tổng % điểm 25% 2 B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 5). Câu 1. Đất nào giữ nước tốt nhất? A. B. C. D. Đất cát Đất pha cát Đất sét Đất thịt nặng Câu 2. Loại phân nào dễ tan trong nước? A. Phân hữu cơ B. Phân đạm C. Phân lân D. Phân vi sinh Câu 3.Trình tự biến thái của côn trùng : A. Trứng - Nhộng - Sâu non - Sâu trưởng thành. B. Trứng - Sâu trưởng thành - Sâu non - Nhộng. C. Sâu non - Nhộng - Trứng - Sâu trưởng thành. D. Trứng - Sâu non - Nhộng - Sâu trưởng thành. Câu 4. Khai thác trắng là gì? A. Chặt toàn bộ cây trong 4 lần. B. Chặt cây già. C. Chặt toàn bộ cây trong 1 lần. D. Chặt toàn bộ cây trong 2 lần. Câu 5. Mục đích của chọn giao phối là gì? A.Tăng nhanh đàn vật nuôi. B. Phát huy tác dụng của chọn lọc vật nuôi. C. Kiểm tra chất lượng vật nuôi. D. Hoàn thiện đặc điểm của giống vật nuôi. Câu 6. Hãy chọn cụm từ đã cho điền vào chỗ trống của các câu sau để được câu trả lời đúng. 3 cây hoang dại dọn cỏ ở gốc cây cây bị sâu bệnh thiếu cây cây yếu cây con 1. Phát quang nhằm chặt bỏ ........................ 2. Làm cỏ để ........................, loại bỏ........................ 3. Tỉa dặm cây để loại bỏ ........................ và bổ sung chỗ ........................ II. Tự luận (6 điểm) Câu 7. Hãy nêu điều kiện để bảo quản hạt giống tốt? Câu 8. Nêu ưu, nhược điểm của cách tưới nước cho cây trồng? Câu 9. Hãy nêu ưu, nhược điểm của phòng trị sâu bệnh bằng biện pháp hoá học. Cần đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật nào để phát huy tốt hiệu quả phòng trừ của phương pháp này? Câu 10. Ở địa phương em đã thực hiện biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên và đất rừng? 4

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_cong_nghe_lop_7_de_2.doc
Giáo án liên quan