Đề kiểm tra Học kì 1 Sinh học Lớp 7 - Trường THCS Đạ M'Rông

1.Động vật nguyên sinh nào có khả năng sống tự dưỡng và dị dưỡng?

A.Trùng giày B.Trùng biến hình

C.Trùng sốt rét D.Trùng roi xanh

2.Đặc điểm không có ở san hô là:

A.Cơ thể đối xứng tỏa tròn. B.Sống di chuyyển thường xuyên.

C.Kiểu ruột hình túi. D.Sống tập đoàn

3. Nơi kí sinh của giun đũa là:

A. Ruột non. B. Ruột già.

C. Ruộ thẳng. D. Tá tràng

4. Những đặc điem63 chỉ có ở mực là:

A. Bò chậm chạm,có mai. B. Bò nhanh,có hai mảnh vỏ.

C. Bơi nhanh,có mai. D. Bơi chậm,có 1 mảnh vỏ.

5. Người ta thường câu tôm sông vào thời gian nào trong ngày?

A. Sáng sớm. B. Buổi trưa.

C. Chậm tối. D. Ban chiều.

6.Các động vật nguyên sinh sống tự do là:

A. Trùng giày,trùng kiết lị,trùng biến hình.

B.Trùng biến hình,trùng sốt rét,trùng giày.

C.Trùng sốt rét ,trùng kiết lị,trùng biến hình.

D.Trùng roi xanh,trùng giày,trùng biến hình.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 Sinh học Lớp 7 - Trường THCS Đạ M'Rông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Đạ M’Rông Lớp:7a. Họ và tên:. THI KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn:Sinh Học 7 Thời gian: 45 phút(không kể thời gian phát đề) Ngày thi:.. ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ĐỀ THI HK I : A.Trắc nghiệm: Câu 1:Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:(2,5 điểm) 1.Động vật nguyên sinh nào có khả năng sống tự dưỡng và dị dưỡng? A.Trùng giày B.Trùng biến hình C.Trùng sốt rét D.Trùng roi xanh 2.Đặc điểm không có ở san hô là: A.Cơ thể đối xứng tỏa tròn. B.Sống di chuyyển thường xuyên. C.Kiểu ruột hình túi. D.Sống tập đoàn 3. Nơi kí sinh của giun đũa là: A. Ruột non. B. Ruột già. C. Ruộ thẳng. D. Tá tràng 4. Những đặc điem63 chỉ có ở mực là: A. Bò chậm chạm,có mai. B. Bò nhanh,có hai mảnh vỏ. C. Bơi nhanh,có mai. D. Bơi chậm,có 1 mảnh vỏ. 5. Người ta thường câu tôm sông vào thời gian nào trong ngày? A. Sáng sớm. B. Buổi trưa. C. Chậm tối. D. Ban chiều. 6.Các động vật nguyên sinh sống tự do là: A. Trùng giày,trùng kiết lị,trùng biến hình. B.Trùng biến hình,trùng sốt rét,trùng giày. C.Trùng sốt rét ,trùng kiết lị,trùng biến hình. D.Trùng roi xanh,trùng giày,trùng biến hình. 7. Đặc điểm nào dưới đây không có ở sán lá gan và sán dây? A.Giác bám phát triển B.Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên C.Mắt và lông bơi phát triển D.Ruột phân nhánh chưa có hậu môn 8. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thủy tức ? A.Hình trụ B. Miệng ở dưới C. Đối xứng tỏa tròn D.Di chuyển bằng tua miệng 9. Đặc điểm nào dưới đây không có ở mực ? A. Vỏ có 1 lớp đá vôi. B. Có 2 mắt. C. Có nhiều giác bám. D. Có lông trên tấm miệng. 10. Nhẹn hoạt động chủ yếu vào thời gian nào dưới đây? A. Buổi sáng. B. Buổi chiều. C. Buổi trưa. D. Buổi tối. Câu 2: Hãy ghép các câu ở cột A sao cho phù hợp với câu ở cột B (1,5điểm) STT Cột A A ghép B Cột B 1 Đôi kìm có tuyến độc 1 ............. a. Hô hấp 2 Chân xúc giác 2.............. b. Sinh sản 3 Chân bò 3.............. c. Cảm giác xúc giác và khứu giác 4 Khe hở 4.............. d. Tiết ra tơ 5 Lỗ sinh dục 5.............. e. Bắt mồi và tự vệ 6 Núm tuyến tơ 6.............. f. Di chuyển và chăng lưới B.Tự luận: Câu 1:Nêu tập tính bắt và tiêu hóa mồi của nhẹn.(1 điểm) Câu 2: Vì sao san hô sống tập đoàn?Người ta làm thế nào để có cành san hô làm vật trang trí?(2 điểm) Câu 3:Đặc điểm cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống chui luồn trong đất như thế nào?Nêu lợi ích của giun đất đối với trồng trọt?(3 điểm) Bài làm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_sinh_hoc_lop_7_truong_thcs_da_mrong.doc