Đề kiểm tra môn Mỹ thuật, học kỳ I, lớp 7 (thời gian làm bài: 90 phút) - Mã đề: MT711

Vẽ tranh đề tài tự chọn - Vẽ trờn khổ giấy A4 , chất

liệu màu sắc tuỳ chọn.

* Đáp án và cho điểm:

- Thể hiện rừ được nội dung đề tài. 2 điểm

- Có bố cục hợp lí theo chủ đề định vẽ. 4 điểm

- Hỡnh vẽ, màu sắc đẹp. 3 điểm

- Cú sỏng tạo và cảm xỳc. 1 điểm

doc1 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 2036 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Mỹ thuật, học kỳ I, lớp 7 (thời gian làm bài: 90 phút) - Mã đề: MT711, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mã đề: mt711 ĐỀ KIỂM TRA MôN mỹ thuật, HỌC KỲ I, LỚP 7 ( Thời gian làm bài: 90 phỳt) Vẽ tranh đề tài tự chọn - Vẽ trờn khổ giấy A4 , chất liệu màu sắc tuỳ chọn. * Đỏp ỏn và cho điểm: - Thể hiện rừ được nội dung đề tài. 2 điểm - Cú bố cục hợp lớ theo chủ đề định vẽ. 4 điểm - Hỡnh vẽ, màu sắc đẹp. 3 điểm - Cú sỏng tạo và cảm xỳc. 1 điểm

File đính kèm:

  • docmt711.doc