Đề thi học kì I Thể dục Lớp 6, 8 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Long Biên

II. Kiểm tra và cho điểm.

1. Nội dung kiểm tra: Đá cầu.

- Kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.

- Kĩ thuật tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, má bàn chân.

2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra.

- Mỗi học sinh thực hiện phát cầu 4 lần.

- Mỗi học sinh thực hiện tâng cầu: nam tâng 30 quả, nữ tâng 10 quả

- Kiểm tra theo thứ tự học sinh.

- Học sinh đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí phát cầu và tâng cầu theo quy định.

3. Cách cho điểm

Điểm kiểm tra theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác phát cầu và ý thức của từng học sinh:

- Điểm đạt (Đ):

+ Học sinh thực hiện kỹ thuật chính xác, đẹp của các giai đoạn phát cầu, thành tích phát đạt 4 quả sang sân đối phương. Học sinh có ý thức tốt trang phục tập luyện đầy đủ.

 

docx3 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 28/08/2021 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì I Thể dục Lớp 6, 8 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Long Biên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TỔ: XÃ HỘI MÔN: THỂ DỤC 8 Năm học: 2020 - 2021 Tuần: Tiết: Ngày kiểm tra: /12/2020 I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Học sinh biết cách thực hiện kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Học sinh biết cách thực hiện kĩ thuật tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, má bàn chân. 2. Kỹ năng: - Học sinh thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Học sinh thực hiện cơ bàn đúng kĩ thuật tầng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, má bàn chân. 3. Thái độ. - Học sinh tuân thủ nội quy, nề nếp của nhà trường lớp học. - Học sinh có ý thức tốt, trang phục đầy đủ II. Kiểm tra và cho điểm. 1. Nội dung kiểm tra: Đá cầu. - Kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Kĩ thuật tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, má bàn chân. 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Mỗi học sinh thực hiện phát cầu 4 lần. - Mỗi học sinh thực hiện tâng cầu: nam tâng 30 quả, nữ tâng 10 quả - Kiểm tra theo thứ tự học sinh. - Học sinh đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí phát cầu và tâng cầu theo quy định. 3. Cách cho điểm Điểm kiểm tra theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác phát cầu và ý thức của từng học sinh: - Điểm đạt (Đ): + Học sinh thực hiện kỹ thuật chính xác, đẹp của các giai đoạn phát cầu, thành tích phát đạt 4 quả sang sân đối phương. Học sinh có ý thức tốt trang phục tập luyện đầy đủ. + Học sinh thực hiện kỹ thuật chính xác, đẹp của tâng cầu, thành tích tâng cầu đạt 30 quả đối với nam và 10 quả đối với nữ. Học sinh có ý thức tốt, trang phục tập luyện đầy đủ. + Học sinh thực hiện kĩ thuật cơ bản đúng, có một vài sai sót nhỏ, thành tích đạt trên 2 quả sang sân đối phương và tâng cầu đạt 20 quả đối với nam, 7 quả đối với nữ. Học sinh có ý thức tốt, trang phục tập luyện đầy đủ. - Điểm chưa đạt (CĐ): Học sinh không thực hiện được kĩ thuật các giai đoạn phát cầu, tâng cầu, thành tích chỉ đạt 1 quả sang sân đối phương và 15 quả tâng cầu đối với nam, 5 quả tâng cầu đối với nữ. Học sinh ý thức kém, trang phục tập luyện không đầy đủ. * chú ý: Một số tình huống có thể do giáo viên quyết định. BGH duyệt Đại diện nhóm GV ra đề Cao Phương Anh Lưu Thị Thu Huyền Lý Bá Sơn Tùng TRƯỜNG THCS LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TỔ: XÃ HỘI MÔN: THỂ DỤC 6 Năm học: 2020 - 2021 Tuần: Tiết: Ngày kiểm tra: /12/2020 I. Mục tiêu 1, Kiến thức: - Học sinh biết cách thực hiện kỹ thuật đánh cầu cao tay trong TTTC (Cầu lông). 2, Kỹ năng: - Học sinh thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đánh cầu cao tay trong TTTC (Cầu lông). - Biết vận dụng tự tập luyện hàng ngày. 3, Thái độ. - Học sinh tuân thủ nội quy, nề nếp của nhà trường lớp học. - Học sinh có ý thức thức tốt, trang phục tập luyện đầy đủ. II, Kiểm tra và cho điểm. 1, Nội dung kiểm tra: TTTC (Cầu lông). Kiểm tra thành tích và kĩ thuật đánh cầu cao tay. 2, Tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Kiểm tra theo thứ tự học sinh. - Học sinh đến lượt của mình vào vị trí thực hiện. - Mỗi học sinh được thực hiện 5 lần đánh cầu cao tay theo quy định. 3, Cách cho điểm - Điểm kiểm tra theo mức độ thực hiện động tác, thành tích kĩ thuật đánh cầu cao tay. - Điểm đạt (Đ): + Học sinh thực hiện kĩ thuật đúng, chính xác, đẹp đúng, thành tích đạt 5 quả sang sân đối phương. Học sinh có ý thức tốt trang phục tập luyện đầy đủ. + Học sinh thực hiện kĩ thuật đúng, chính xác, đẹp đúng, thành tích đạt 3 quả sang sân đối phương. Học sinh có ý thức tốt trang phục tập luyện đầy đủ. + Học sinh thực hiện kĩ thuật tương đối chính xác, có một vài sai sót nhỏ thành tích đạt trên 3 quả sang sân đối phương. Học sinh có ý thức tốt, trang phục tập luyện đầy đủ. - Điểm chưa đạt (CĐ): Học sinh thực hiện không đúng các kĩ thuật đánh cầu cao tay. Thành tích đạt dưới 2 quả sang sân đối phương. Học sinh có ý thức kém trang phục tập luyện không đầy đủ. * chú ý: Một số tình huống có thể do giáo viên quyết định. BGH duyệt Đại diện nhóm GV ra đề Cao Phương Anh Lưu Thị Thu Huyền Lý Bá Sơn Tùng

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_i_the_duc_lop_6_8_nam_hoc_2020_2021_truong_thc.docx
Giáo án liên quan