Giáo án Công nghệ 10 - Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

I.Mục tiêu: Sau bài này HS cần phải

a. Kiến thức:

- Giải thích được khái niệm nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi.

- Phân biệt được tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn.

- Nêu được đơn vị tính tiêu chuẩn ăn, khẩu phần ăn.

- Giải thích mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và khẩu phần ăn.

b. Kỹ năng:Phát triển kỹ năng khái quát hoá từ VD cụ thể.

c. Thái độ: Có ý thức nuôi dưỡng vật nuôi, đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng từng loại vật nuôi.

II. Chuẩn bị

1.Giáo viên Hình 28.1, 28.2 SGK phóng to

2.Học sinh Xem trước nội dung ở nhà

III. Phương pháp:Vấn đáp_ tìm tòi

IV. Tiến trình

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 10 - Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA VẬT NUÔI I.Mục tiêu: Sau bài này HS cần phải a. Kiến thức: - Giải thích được khái niệm nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi. - Phân biệt được tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn. - Nêu được đơn vị tính tiêu chuẩn ăn, khẩu phần ăn. - Giải thích mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và khẩu phần ăn. b. Kỹ năng:Phát triển kỹ năng khái quát hoá từ VD cụ thể. c. Thái độ: Có ý thức nuôi dưỡng vật nuôi, đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng từng loại vật nuôi. II. Chuẩn bị 1.Giáo viên Hình 28.1, 28.2 SGK phóng to 2.Học sinh Xem trước nội dung ở nhà III. Phương pháp:Vấn đáp_ tìm tòi IV. Tiến trình Ổn định tổ chức: Điểm diện HS Kiểm tra bài cũ: a. Câu hỏi -Công nghệ cấy truyền phôi bò là gì? Trình bày cơ sở khoa học của việc cấy truyền phôi? 10đ. -Nêu các công đoạn của công nghệ cấy truyền phôi bò? 10đ b. Đáp án - HS nêu khái niệm như đã học (5đ). - Nói được các cơ sở khoa học (5đ). - HS nêu đầy đủ các giai đọan ở bò cho phôi(4đ), các giai đọan của bò nhận phôi(5đ),nói được công đọan liên hệ giữa bó cho phôi và bò nhận phôi(1đ) 3. Bài mới Hoạt động của GV_HS Nội dung bài học GV vật nuôi muốn tồn tại và phát triển cần phải lấy thức ăn từ ngoài vào cơ thể. Để nuôi dưỡng vật nuôi tạo năng suất cao I. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi: 1. Khái niệm nhu cầu dinh dưỡng Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi gồm có nhu cầu duy trì và nhu cầu sản xuất, được mộ tả như sơ đồ hình 28.1 trang 81 SGK chất lượng sản phẩm tốt, người chăn nuôi phải nắm vững nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi - Nhu cầu dinh dưỡng thế nào đó là nội dung của bài hôm nay. GV: Thế nào là chất dinh dưỡng, dinh dưỡng là gì? - HS tham khảo SGK trả lời. - GV củng cố bổ sung hoàn chỉnh chất dinh dưỡng và dinh dưỡng là gì? - GV thông báo khái niệm nhu cầu dinh dưỡng - GV hỏi thế nào là nhu cầu duy trì? - Thế nào là nhu cầu sản xuất? - Các chất dinh dưỡng để duy trì và sản xuất được tính bằng các đơn vị gì? Hỏi: Đọc mục II.1 SGK và nội dung hình 28.1 cho biết. - Thế nào là tiêu chuẩn ăn? - Tiêu chuẩn ăn được tính theo đơn vị nào? - Tiêu chuẩn ăn giống và khác nhu cầu dinh dưỡng như thế nào? - HS trả lời trước lớp GV bổ sung tổng kết. II. Tiêu chuẩn ăn của vật nuôi 1. Khái niệm Là mức ăn cần cung cấp trong 1 ngày đêm, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho vật nuôi. 2. Các chỉ số dinh dưỡng biểu thị tiêu chuẩn ăn Các chỉ số dinh dưỡng biểu thị tiêu chuẩn ăn gồm có: Năng lượng, protein, khóang, vitamin. Ngoai ra còn có chất xơ và các axít amin. a.Năng lượng gồm các như gluxit, lipit và protein b.Protein:Dùng để tổng hợp các họat chất sinh học, các mô và tạo sản phẩm, một phần bị thải ra ngòai c.Khóang:Nhu cầu về khóang của vật nuôi gồm có nhu cầu khóang đa lượng và nhu cầu khóang vi lượng d.Vitamin:có tác dụng điều hòa các quá trình trao đổi chất trong cơ thể. - GV yêu cầu HS đọc mục III.1 SGK và cho biết : - Khẩu phần ăn giống và khác nhau với tiêu chuẩn ăn thế nào? - Dựa vào cơ sở nào để tính khẩu phần ăn? HS tìm ý trả lời. III. Khẩu phần ăn của vật nuôi: 1. Khái niệm: Là khối lượng các loại thức ăn cần cung cấp cho 1 ngày đêm để vật nuôi ăn hết và đảm bảo tiêu chuẩn ăn. - GV bổ sung tổng kết. Nhấn mạnh đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng (giống nhau). Bằng khối lượng các chất cụ thể sao cho vật nuôi ăn được hết (khác nhau) 2. Nguyên tắc phối hợp khẩu phần ăn Khi phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi cần đảm bảo nguyên tắc tính khoa học và tính kinh tế như sơ đồ hình 28.3 4. Củng cố và luyện tập - Muốn vật nuôi tạo ra nhiều sản phẩm cần đáp ứng những nhu cầu gì về dinh dưỡng cho chúng? cho VD - Tiêu chuẩn thức ăn khác nhu cầu dinh dưỡng ở những điểm nào? - Khẩu phần thức ăn khác tiêu chuẩn ăn ở điểm nào? - Khi tính khẩu phần ăn cần dựa vào cơ sở nào? 5. Hướng dẫn tự học ở nhà - Về nhà đọc lại bài bài tập trả lời các câu hỏi SGK - Xem trước bài tiếp theo.

File đính kèm:

  • docTIET25.doc
Giáo án liên quan