Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 1: Bài mở đầu - Nguyễn Thị Thanh Xuân

I/ MỤC TIÊU:

 Giúp HS:

- Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình, mục tiêu nộI dung chương trình và SGK CN6 ( phần môn kinh tế gia đình) những yêu cầu đổi mới phương pháp học tập.

- Hứng thú học tập môn học.

II/ CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: giáo án, SGK.

- Học sinh : xem bài trước ở nhà,vở ghi chép.

III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH:

1. Ổn định lớp: (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Tiến trình bài học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 1: Bài mở đầu - Nguyễn Thị Thanh Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1: Ngày soạn: 24/08/2009 Tiết 1: MỞ ĐẦU I/ MỤC TIÊU: Giúp HS: Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình, mục tiêu nộI dung chương trình và SGK CN6 ( phần môn kinh tế gia đình) những yêu cầu đổi mới phương pháp học tập. Hứng thú học tập môn học. II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: giáo án, SGK. Học sinh : xem bài trước ở nhà,vở ghi chép. III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: Ổn định lớp: (1 phút) Kiểm tra bài cũ: Tiến trình bài học: Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Hoạt động 1: Giới thiệu chương và bài ( 4 phút) - HS chú ý nghe và trả lời câu hỏi của GV. -Yêu cầu HS trả lời: + Gia đình là gì? + Mỗi người trong gia đình làm gì để gia đình ngày càng phát triển? +Công việc của mỗi người có như nhau không? +Trong gia đình có những công việc gì? Hoạt động 2: Tìm hiểu về vai trò của gia đình và kinh tế gia đình ( 15 phút) - Hs trả lời câu hỏi của GV. * Nội dung HS ghi : I. Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình: - Gia đình là nền tảng của XH, trong gia đình mọi nhu cầu thiết yếu của con người vầ vật chất lẫn tinh thần cần được đáp ứng trong điều kiện cho phép và không ngừng cải thiện để nâng cao chất lượng cuộc sống. -KTGĐ không chỉ là tạo ra nguồn thu nhập mà còn là việc sử dụng nguồn thu nhập. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi : + Vai trò cảu gia đình như thế nào? +Trách nhiệm cảu mỗi thành viên trong gia đình. +Kinh tế gia đình là gì? +Trong gia đình có những công việc gì phải làm? +Ở nông thôn thu nhập chủ yếu là gì? Hoạt động 3: tìm hiểu mục tiêu và nội dung tổng quát của chương trình SGK và phương pháp học tập môn học (20 phút) - Nêu mục tiêu môn học. -Nêu nhiệm vụ của môn học KTGĐ -Nghiên cứu phần kiến thức, kỹ năng và thái độ khi học môn học. -HS nghiên cứu mục III để nắm vững và vận dụng phương pháp học tập môn học tích cực. * Nội dung HS ghi bài: II. Mục tiêu của chương trình CN6 phân môn KTGĐ: 1. Kiến thức 2. Kỹ năng 3. Thái độ III. Phương pháp học tập: (sgk) - Em hãy nêu phân môn KTGĐ có nhiệm vụ gì? -Hãy nêu mục tiêu môn học? - GV giới thiệu chương trình công nghệ 6. -Yêu cầu HS nêu nội dung chương trình. 4.Củng cố: ( 5 phút) - Nêu vai trò của gia đình? Kinh tế gia đình? - Mục tiêu và phương pháp học tập? 5.Dặn dò: ( 2 phút) - Các em về nhà học bài và xem trước nội dung bài tiếp theo: CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC. IV/ RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_6_tiet_1_bai_mo_dau_nguyen_thi_thanh_x.doc