Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 27, Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa - Lê Thị Kim Nga

1.MỤC TIÊU:

 1.1. Kiến thức :

 _ HS biết: Giúp HS biết được ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở.

 _ HS hiểu: Một số loại cây cảnh dùng trong trang trí nh ở

 1.2. Kỹ năng :

 _ HS thực hiện được: lựa chọn được cây cảnh phù hợp với ngôi nhà và điều kiện kinh tế gia đình đạt yêu cầu thẩm mỹ , góp phần làm đẹp MT nhà ở.

 _ HS thực hiện thnh thạo: Việc trang trí cy cảnh trong nh ở

 1.3.Thái độ :

 _ Thĩi quen: rèn tính kiên trì , óc sáng tạo và có ý thức trách nhiệm với cuộc sống gia đình

 _ T ính cch: khai thác hợp lý cây cảnh để trang trí trong nhà ở

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

 + Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở

3. CHUẨN BỊ :

 - 3.1/GV: KT về 1 số cây cảnh và hoa

 - 3.2/HS : dụng cụ học tập, 1 số cây cảnh

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 27, Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa - Lê Thị Kim Nga, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần :14 ;Tiết: 27 Ngày dạy: Bài 12: TRANG TRÍ NHÀ Ở BẰNG CÂY CẢNH VÀ HOA 1.MỤC TIÊU: 1.1. Kiến thức : _ HS biết: Giúp HS biết được ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở. _ HS hiểu: Một số loại cây cảnh dùng trong trang trí nhà ở 1.2. Kỹ năng : _ HS thực hiện được: lựa chọn được cây cảnh phù hợp với ngôi nhà và điều kiện kinh tế gia đình đạt yêu cầu thẩm mỹ , góp phần làm đẹp MT nhà ở. _ HS thực hiện thành thạo: Việc trang trí cây cảnh trong nhà ở 1.3.Thái độ : _ Thĩi quen: rèn tính kiên trì , óc sáng tạo và có ý thức trách nhiệm với cuộc sống gia đình _ T ính cách: khai thác hợp lý cây cảnh để trang trí trong nhà ở 2. NỘI DUNG HỌC TẬP + Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở 3. CHUẨN BỊ : - 3.1/GV: KT về 1 số cây cảnh và hoa - 3.2/HS : dụng cụ học tập, 1 số cây cảnh 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1/Ổn định tổ chức và kiểm diện : 6a5 6a6 4.2Kiểm tra miệng : ? Để làm đẹp nhà ở người ta sử dụng những đồ vật gì ? khi trang trí nhà ở cần chọn tranh ảnh , gương , rèm , mành như thề nào ? ( 10đ) HS : - Đó là gương , tranh ảnh , rèm , mành (5đ) - Cần chọn gương , tranh ảnh .. phù hợp với căn phòng , màu tường , .(5đ) 4.3/ Tiến trinh bài học: Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học * Hoạt động 1: Giới thiệu bài * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu ý nghĩa cây cảnh và hoa dùng trong trang trí nhà ở ( 15’) MT: biết được ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở Yêu cầu HS tự nghiên cứu thông tin ? Theo em cây cảnh và hoa có ý nghĩa gì trong trang trí nhà ở ? ? Vì sao cây cảnh có tác dụng làm sạch không khí ? HS: Do quá trình quang hợp của cây xanh ? Công việc trồng cây cảnh và hoa giúp ta có lợi ích gì ? ? Nhà em có dùng cây cảnh và hoa trang trí nhà ở không ? Tại sao ? ? Thường thì gia đình em dùng nó trang trí ở đâu ? Mở rộng liên hệ thực tế: Ngoài ra nghề trồng hoa và cây cảnh mang lại nguồn thu nhập cao cho mỗi gia đình và cải thiện cuộc sống gia đình * Hoạt động 3: Hướng dẫn tìm hiểu 1 số loại cây cảnh ( 20’) MT: Biết được một số loại cây cảnh dùng trong trang trí - GV cho HS trình bày sản phẩm sưu tầm của nhóm - GV cho HS thảo luận ghi tên cây cảnh vào bảng nhóm ? Nêu 1 số loại cây cảnh thông dụng dùng để trang trí nhà ở ? ? Kể tên 1 số loại cây cảnh ở địa phương em? ? Cây cảnh được phân loại như thế nào ? HS : Có hoa , có lá , dây leo. ? Người ta thường đặt cây cảnh ở những vị trí nào trong nhà ? và trong khu vực nào nào? ? Muốn tăng thêm vẻ đẹp cây cảnh em chọn chậu như thế nào ? ? Nên đặt cây cảnh ở nơi có điều kiện như thế nào ? ? Để cây cảnh được đẹp và phát triễn ta cần phải làm gì ? ? Nêu tác dụng của việc chăm sóc cây cảnh đối với MTS ? Ngoài ra còn đưa cây ra ngoài trời , đổi cây khác vào và tỉa cành .. GDTĐ: mỗi người , mỗi thành viên trong gia đình cần phải có ý thức trách nhiệm về việc bảo quản các đồ vật trong gia đình góp phần làm cho mọi thành viên trong gia đình sống khỏe và tốt hơn GDMT: thực hiện trang trí nhà ở bằng hoa và cây cảnh góp phần làm đẹp MTS I.ý nghÜa cđa hoa vµ c©y c¶nh trong trang trÝ nhµ ë. - Lµm t¨ng vỴ ®Đp cđa nhµ ë. - Bỉ sung cho m«i tr­êng bªn trong lµm cho kh«ng khÝ trong lµnh. - C©y xanh hĩt khÝ c¸c bonÝc nh¶ khÝ oxi lµm s¹ch kh«ng khÝ. - Trång c©y c¶nh, c¾m hoa, ®em l¹i niỊm vui th­ gi·n cho con ng­êi sau giê lao ®éng häc tËp mƯt mái- Trång hoa c©y c¶nh ®em l¹i thu nhËp cho con ng­êi. II.Mét sè c©y c¶nh vµ hoa dïng trong trang trÝ nhµ ë. 1.C©y c¶nh: a. Mét sè lo¹i c©y c¶nh th«ng dơng. - C©y lan, ngäc ®iĨm - C©y buåm tr¾ng. - C©y ph¸t tµi, c©y l­ìi hỉ - C©y cã hoa, c©y chØ cã l¸, c©y leo cho bãng m¸t. b. VÞ trÝ trang trÝ c©y c¶nh. - C©y c¶nh th­êng ®­ỵc trang trÝ ngoµi s©n, hµnh lang, trong phßng. - Ngoµi nhµ c©y c¶nh ®Ỉt ë cưa, bê t­êng. - Trong nhµ: C©y c¶nh ®Ỉt ë gãc nhµ phÝa ngoµi cưa ra vµo, cưa sỉ. c. Ch¨m sãc c©y c¶nh. - Ch¨m sãc c©y c¶nh giĩp c©y ph¸t triĨn tèt, giĩp cho con ng­êi th­ gi·n. - Ch¨m sãc: T­íi n­íc, bãn ph©n, ®­a ra ngoµi thay ®ỉi kh«ng khÝ. 4.4 Tổng kết: Câu hỏi: Chọn câu mà em cho là đúng ? Trồng hoa , cây cảnh Đem lại niềm vui , thư giản sau những giờ lao động học tập mệt mỏi Góp phần tăng thu nhập gia đình Cả a và b đúng Đáp án : c 4.5. Hướng dẫn họ tậpc: * Đối với bai học ở tiết học này: -Xem lại bài và học thuộc phần đầu tiên của ghi nhớ sgk/51 * Đối với bài học ở tiết tiếp theo - Chuẩn bị : “ trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa “ ( tt ) - Xem kỹ phần 2 - Sưu tầm 1 số loại hoa. 5 . Phụ lục:

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_6_tiet_27_bai_12_trang_tri_nha_o_bang.doc