Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 65, Bài 26: Chi tiêu trong gia đình - Đoàn Thị Thanh

A- Mục tiêu.

- Biết cách chi tiêu một cách hợp lí.

 - Nêu được các biện pháp cân đối thu chi trong gia đình

- Làm được một số công việc giúp đỡ gia đình và có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu

B- Chuẩn bị.

GV: Nghiên cứu nội dung bài dạy trong SGK, SGV và các tài liệu tham khảo .

HS: Đọc kĩ bài và liên hệ trong thực tế các biện pháp cân đối thu chi trong gia đình.

C- Tiến trình dạy học

1- Tổ choc ổn định.

2- Kiểm tra bài cũ.

Chi tiêu trong gia đình là gì? Em hãy kể tên các khoản chi tiêu của gia đình em?

3- Bài mới.

Hoạt động 1: Chi tiêu hợp lí.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 65, Bài 26: Chi tiêu trong gia đình - Đoàn Thị Thanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 65. Tuần 33. Thứ ngàythángnăm 200 Bài 26. Chi tiêu trong gia đình. Mục tiêu. - Biết cách chi tiêu một cách hợp lí. - Nêu được các biện pháp cân đối thu chi trong gia đình - Làm được một số công việc giúp đỡ gia đình và có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu Chuẩn bị. GV: Nghiên cứu nội dung bài dạy trong SGK, SGV và các tài liệu tham khảo . HS: Đọc kĩ bài và liên hệ trong thực tế các biện pháp cân đối thu chi trong gia đình. Tiến trình dạy học Tổ choc ổn định. Kiểm tra bài cũ. Chi tiêu trong gia đình là gì? Em hãy kể tên các khoản chi tiêu của gia đình em? Bài mới. Hoạt động 1: Chi tiêu hợp lí. -GV cho học sinh nghiên cứu thông tin SGK ? Thế nào là cân đối thu chi – GV cho học sinh nghiên cứu VD1, 2 SGK ? Nhận xét về cơ cấu thu chi và mức độ chi tiêu của các gia đình? GV cho học sinh nghiên cứu VD3 ,VD4 ? Em có nhận xét gì về mức chi tiêu của các gia đình trên ? ? Chi tiêu như vậy đã hợp lí chưa? -GV tổng kết a. ở thành thị -Tổng thu nhập = tổng chi tiêu + khoản tích luỹ VD1 VD2 b. ở nông thôn. VD3 VD4 *Dù ở nông thôn hay thành phố mức chi tiêu của mỗi gia đình phải được cân đối với khẳ năng thu nhập của gia đình ,đồng thời phải có tích luỹ. Hoạt động 2: Biện pháp cân đối thu - chi. GV đưa ra VD Trong tháng tổng các khoản thu được là 1000.000 Dự chi cho: Ăn uống :400.000 Đi lại :100.000 Tiền học 200.000 Chi phí khác :100.000 Tĩch luỹ 200.000 Là chi tiêu theo kế hoạch ? Thế nào là chi tiêu theo kế hoạch? -Yêu cầu học sinh lấy VD về yêu cầu của bản thân Em hãy giải thích tại sao nói tiết kiệm là quốc sách GV giới thiệu các loại tích luỹ ?Vì sao phải tích luỹ a. Chi tiêu theo kế hoạch -Là việc xác định trước nhu cầu cần chi tiêu và cân đối được với khả năng thu nhập b. Tích luỹ +Tiết kiệm được chi tiêu hàng ngày +Tĩch lũy được một khoản tiền đẻ chi cho những việc đột xuất Củng cố. -HS đọc ghi nhớ -HS trả lời câu hỏi SGK Hướng dẫn về nhà. -Liên hệ với viêc chi tiêu của gia đình bản thân xem đã hợp lí chưa để có biện pháp điều chỉnh -Đọc trước bài 27: Bài tập tình huóng về thu chi trong gia đình. Tiết 66. Tuần 33. Thứ ngàythángnăm 200 Bài 27: Thực hành Bài tập tình huống về thu vhi trong gia đình A- Mục tiêu. - Nắm vững những kiến thức cơ bản về thu chi trong gia đình. - Xác định được mức thu và chi của gia đình trong một tháng, một năm. - Có ý thức giúp đỡ gia đình và tiết kiệm chi tiêu. B- Chuẩn bị. GV: Nghiên cứu kĩ nội dung bài dạ trong SGK, SGV và các tài liệu tham khảo. HS: Tìm hiểu ở gia đình về các khoản thu chi trong một tháng, một năm. C- Tiến trình dạy học 1- Tổ chức ổn định. 2- Kiểm tra bài cũ. ? Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình? 3- Bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài. GV giới thiệu mục tiêu bài học và kiểm tra kiến thức có liên quan ? Thu nhập của gia đình em gồm những loại nào? ? Chi tiêu của gia đình em gồm những khoản nào? ? Gia đình ở thành phố chi tiêu như thế nào? ? Gia đình ở nông thôn chi tiêu như thế nào? Hoạt động 2: Thực hành. 1- Xác định thu nhập của gia đình GV giới thiệu một số ví dụ trong SGK, yêu cầu học sinh tính tổng thu nhập của các hộ gia đình. Học sinh tính tổng thu nhập của từng hộ gia đình theo nhóm. GV gọi từng nhóm trả lời. a- Tổng thu nhập của gia đình trong một thánglà: 900.000đ + 350.000đ + 1.000.000đ + 800.000đ = 5.350.00đ b- Thu nhập bằng thóc tính ra tiền còn lại là: 5tấn - 1,5tấn= 3,5tấn 3,5tấn= 35.000kg 35.000kg X 2.000đ = 7.000.000đ Tổng thu nhập của gia đình trong một năm là: 7.000.000đ + 1.000.000đ = 8.000.000đ c- Tổng thu nhập của gia đình là: 10.000.000đ + 1.000.000đ + 200.000đ + 1.800.000đ = 13.000.000đ 2- Xác định mức chi tiêu của gia đình. GV yêu cầu học sinh thực hiện công việc sau: Với mức thu nhập của gia đình ở mục 1 hãy ước tính mức chi tiêu của gia đình em trong một tháng, một năm. Học sinh thực hiện theo nhóm. Gv gọi học sinh lên bảng trả lời. a- ước tính các khoản chi tiêu trong một tháng như sau: - Chi cho ăn ở mặc: 3.000.000đ - Chi cho học tập: 1.000.000đ - Chi cho việc đi lại: 500.000đ - Chi khác: 500.000đ - Tiết kiệm: 350.000đ b- ước tính khoản chi tiêu trong một năm: - Chi cho ăn ở mặc: 4.500.000đ - Chi cho học tập: 1.000.000đ - Chi cho việc đi lại: 500.000đ - Chi khác: 800.000đ - Tiết kiệm: 1.200.000đ c- ước tính khoản chi tiêu trong một năm: - Chi cho ăn ở mặc: 9.000.000đ - Chi cho học tập: 1.500.000đ - Chi cho việc đi lại: 800.000đ - Chi khác: 500.000đ - Tiết kiệm:.1.200.000đ 4- Củng cố. - GV nhấn mạnh trọng tâm bài học. - Hoc sinh đọc phần ghi nhớ. 5- Hướng dẫn về nhà. - Học kĩ bài và xác định các khoản thu chi của gia đình. - Đọc trước nội dung phần III- Cân đối thu chi. Hết tuần 33.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_6_tiet_65_bai_26_chi_tieu_trong_gia_di.doc