Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tuần 1, Tiết 1: Bài mở đầu - Trường THCS Đạ M'rông

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh cần có:

1. Kiến thức :

 - Hiểu được vai trò của gia đình và kinh tề gia đình

2. Kỹ năng :

 - Biết được mục tiêu,nội dung chương trình và sgk Công nghệ lớp 6, phân môn kinh tế gia đình được biên sọan theo hướng đổi mới phương phap dạy học

3.Thái độ :

 - Biết được phương pháp học tâp, hứng thú trong học tập bộ môn, chủ động tìm hiểu, tiếp thu kiến thức và vận dụng sáng tạo vào cuộc sống

II. CHUẨN BỊ:

 1.Giáo viên :

 - Sưu tầm các tài liệu về kinh tế gia đình và kiến thức gia đình

 - Tranh ảnh mô tả vai trò của kinh tế gia đình và kiến thức gia đình

 - Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình

 2.Học sinh : Xem bài trước

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 1.Ổn định :

 - Sĩ số: 6a1 .; 6a2 .;6a3 .

 - Bài cũ: không

 2.Bài mới : Gia đình là nền tảng của xã hội , ở đó con người được sinh ra,lớn lên, được nuôi dưỡng, giáo dục,.,chương trình “Công nghệ 6” - phần “Kinh tế gia đình” giúp các em hiểu rõ và cụ thể về công việc các em sẽ làm, góp phần xây dựng gia đình và phát triển xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tuần 1, Tiết 1: Bài mở đầu - Trường THCS Đạ M'rông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 Ngày soạn: 10/ 08/ 2010 Tiết 1 Ngày dạy: 12 / 08/ 2010 BÀI MỞ ĐẦU I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh cần có: 1. Kiến thức : - Hiểu được vai trò của gia đình và kinh tề gia đình 2. Kỹ năng : - Biết được mục tiêu,nội dung chương trình và sgk Công nghệ lớp 6, phân môn kinh tế gia đình được biên sọan theo hướng đổi mới phương phap dạy học 3.Thái độ : - Biết được phương pháp học tâp, hứng thú trong học tập bộ môn, chủ động tìm hiểu, tiếp thu kiến thức và vận dụng sáng tạo vào cuộc sống II. CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên : - Sưu tầm các tài liệu về kinh tế gia đình và kiến thức gia đình - Tranh ảnh mô tả vai trò của kinh tế gia đình và kiến thức gia đình - Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình 2.Học sinh : Xem bài trước III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1.Ổn định : - Sĩ số: 6a1.; 6a2..;6a3.. - Bài cũ: không 2.Bài mới : Gia đình là nền tảng của xã hội , ở đó con người được sinh ra,lớn lên, được nuôi dưỡng, giáo dục,.,chương trình “Công nghệ 6” - phần “Kinh tế gia đình” giúp các em hiểu rõ và cụ thể về công việc các em sẽ làm, góp phần xây dựng gia đình và phát triển xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ . I/ Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình : _ Gia đình là nền tảng của xã hội, ở đó con người được sinh ra,lớn lên, được nuôi dưỡng, giáo dục, chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc sống tương lai _ Trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình là phải làm tốt công việc của mình để góp phần tổ chức cuộc sống gia đình văn minh và hạnh phúc II/ Mục tiêu chương trình - Góp phần hình thành nhân cách tòan diện cho học sinh -Giáo dục hướng nghiệp (Hoc snh nắm vững kiến thức , kỹ năng và thái độ học tập bộ môn) III/ Phương pháp học tập Học sinh học tập hoạt động tích cực HỌAT ĐỘNG 1: Tìm hiểu vai trò của gia đình và kinh tế gia đình _ Hỏi : Các em hãy cho biết vai trò của gia đình và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình? _GV tóm tắt ý kiến của học sinh, bổ sung và cho học sinh ghi bài Hỏi : cho biết trong gia đình co rất nhiều công việc phải làm, đó là những công việc gì ? _ GV cho HS thảo luận theo nhóm 5 phút và trình bày sau khi học sinh trình bày GV giới thiệu thêm về kinh tế gia đình _ Hỏi : em hãy cho biết các công việc liên quan đến kinh tế gia đình mà em đã tham gia _ GV tỏng kết phần I và chyển sang phần II HỌAT ĐỘNG 2: Tìm hiểu mục tiêu chương trình “Công nghệ 6 ”và phân môn “Kinh tế gia đình” _ Giáo viên giới thiệu một số vấn đề mới của chương trình SGK và yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng thái độ. HỌAT ĐỘNG 3:Tìm hiểu phương pháp học tập _ Hói: Chúng ta học tập môn này theo phương pháp như thế nào? _ GV: Gợi ý theo sách giao khoa để học sinh có thể trả lới được _ HS: Đọc thông tin phần 1 Gia đình là nền tảng của xã hội, ở đó con người được sinh ra,lớn lên, được nuôi dưỡng, giáo dục, _Trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình là phải làm tốt công việc của mình để góp phần tổ chức cuộc sống gia đình văn minh và hạnh phúc HS: giup bố mẹ lam việc nhà như:quét nhà,rửa chén, nấu cơm,giúp bố mẹ trong em. _ HS ghi bài vào vở _ Góp phần hình thành nhân cách tòan diện cho học sinh _ Giáo dục hướng nghiệp (Hoc snh nắm vững kiến thức , kỹ năng và thái độ học tập bộ môn) _ HS: Đọc phần phương pháp học tập và cho ý kiến - hs trả lời Học sinh cần học tập chủ động tích cực _ HS ghi bài vào vở 3.Củng cố : GV nêu ra một số câu hỏi : - Cho biết vai trò của gia đình và kinh tế gia đình - Mục tiêu chương trình , phương pháp học tập 4.Nhận xét , dặn dò : - Nhận xét thái độ học tập của HS - Dặn dò hS chuẩn bị một số mẫu vải và xem trước bài 1 5. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_6_tuan_1_tiet_1_bai_mo_dau_truong_thcs.doc