Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng - Lê Vĩnh Phước

I.Tỉa, dặm cây.

 - HĐ2.

 - Hỏi: * - Tỉa, dặm cây là gì? ở địa phương thường áp dụng cho những loại cây nào? Mục đích ? - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giáo viên kết luận.

- Học sinh thảo luận và cử đại diện trả lời.

 - Học sinh nhận xét, bổ sung.

 - Ghi vào vở.

II. Làm cỏ, vun xới.

 -

 HĐ3.

 - Cho học sinh quan sát hình 29 sgk, nêu phương pháp làm cỏ , vun xới theo hiểu biết ở địa phương.

 - Cho học sinh làm bài tập sgk tìm hiểu mục đích làm cỏ, vun xới.

-

 - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giáo viên kết luận

 - Học sinh quan sát hình, thảo luận và trả lời.

-Nhận xét, bổ sung.

- Ghi vào vở.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng - Lê Vĩnh Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 00/ 09/ 2008 Lớp 7A Bài 19 : các biện pháp chăm sóc cây trồng. I. Mục tiêu: - Hiểu mục đích, nội dung các biện pháp chăm sóc cây trồng. II. Chuẩn bị: - Tranh gk hình 29, 30. - Bảng phụ. Tiết ppct: 15 III. Các hoạt động dạy học. 1. ổn định lớp. 2. Bài cũ: 1. 2.` 3. Bài mới. HĐ1: Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu mục tiêu bài. Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I.Tỉa, dặm cây. - HĐ2. - Hỏi: * - Tỉa, dặm cây là gì? ở địa phương thường áp dụng cho những loại cây nào? Mục đích ? - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giáo viên kết luận. - Học sinh thảo luận và cử đại diện trả lời. - Học sinh nhận xét, bổ sung. - Ghi vào vở. II. Làm cỏ, vun xới. - HĐ3. - Cho học sinh quan sát hình 29 sgk, nêu phương pháp làm cỏ , vun xới theo hiểu biết ở địa phương. - Cho học sinh làm bài tập sgk tìm hiểu mục đích làm cỏ, vun xới. - - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giáo viên kết luận - Học sinh quan sát hình, thảo luận và trả lời. -Nhận xét, bổ sung. - Ghi vào vở. III. Tưới , tiêu nước. 1. Tưới, tiêu nước. 2. Phương pháp tưới. - - 3. Tiêu nước. HĐ4. * Hỏi : Vì sao phải tưới nước ? * Cho học sinh quan sát hình 30 sgk và làm bài tập, trình bày các phương pháp tưới nước. Yêu cầu học sinh nêu các phương pháp tưới nước ở địa phương. - Giáo viên kết luận. - Hỏi : 1, Vì sao phải tiêu nước * Học sinh trả lời. - Học sinh ghi vào vở. - Học sinh trả lời. IV. Bón phân thúc. HĐ5. * Hỏi : ở địa phương em bón phân thúc như thế nào ? * Phương pháp này thường áp dụng cho những loại cây gì ? - Học sinh trả lời. HĐ6. Tổng kết. - Gọi 1 học sinh đọc “ Ghi nhớ” - Hưỡng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả. - Giáo viên nhận xét chung. - Dặn dò: * Đọc và chuẩn bị trước bài 16 sgk.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_19_cac_bien_phap_cham_soc_cay_tr.doc