Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ - Nguyễn Tín Nhiệm

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm: luân canh, xen canh, tăng vụ. Nêu được tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. Lấy được ví dụ về luân canh, xen canh, tăng vụ.

- Nêu được các loại hình luân canh, giải thích được những căn cứ để xác định loại hình luân canh phù hợp, lấy được ví dụ về loại hình luân canh ở địa phương và nhận xét ưu, nhược điểm của loại hình luân canh đã nêu.

- Trình bày được mục đích của xen canh, loại cây trồng có thể xen canh với nhau. Nêu ví dụ cây trồng ở địa phương thường xen canh.

- Trình bày được mục đích, điều kiện để tăng vụ, nêu được ví dụ về các cây có thể trồng trên một khu đất để tăng vụ nói chung và ở địa phương nói riêng.

2. Kỹ năng: Nhận biết, chỉ rõ được các hình thức luân canh, xen canh, tăng vụ đã thực hiện ở địa phương.

3. Thái độ: Có ý thức tham gia cùng gia đình để lựa chọn, áp dụng phù hợp các hình thức luân canh, xen canh, tăng vụ vào trong sản xuất.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Tham khảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và phương pháp tích hợp giáo dục môi trường.

- Cập nhật thông tin về luân canh, xen canh, tăng vụ được thực hiện ở địa phương.

2. Học sinh: Xem trước bài 21. Đọc kỹ nội dung phần I.1, 2 Luân canh, xen canh.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ - Nguyễn Tín Nhiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16 Tiết 20 Ngày soạn: Ngày dạy:.. BÀI 21: LUÂN CANH, XEN CANH, TĂNG VỤ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Trình bày được các khái niệm: luân canh, xen canh, tăng vụ. Nêu được tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. Lấy được ví dụ về luân canh, xen canh, tăng vụ. Nêu được các loại hình luân canh, giải thích được những căn cứ để xác định loại hình luân canh phù hợp, lấy được ví dụ về loại hình luân canh ở địa phương và nhận xét ưu, nhược điểm của loại hình luân canh đã nêu. Trình bày được mục đích của xen canh, loại cây trồng có thể xen canh với nhau. Nêu ví dụ cây trồng ở địa phương thường xen canh. Trình bày được mục đích, điều kiện để tăng vụ, nêu được ví dụ về các cây có thể trồng trên một khu đất để tăng vụ nói chung và ở địa phương nói riêng. 2. Kỹ năng: Nhận biết, chỉ rõ được các hình thức luân canh, xen canh, tăng vụ đã thực hiện ở địa phương. 3. Thái độ: Có ý thức tham gia cùng gia đình để lựa chọn, áp dụng phù hợp các hình thức luân canh, xen canh, tăng vụ vào trong sản xuất. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Tham khảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và phương pháp tích hợp giáo dục môi trường. Cập nhật thông tin về luân canh, xen canh, tăng vụ được thực hiện ở địa phương. 2. Học sinh: Xem trước bài 21. Đọc kỹ nội dung phần I.1, 2 Luân canh, xen canh. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: TG Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 15’ 1’ 5’ 5’ 5’ 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra 15 phút: 3. Bài mới: I. Luân canh, xen canh, tăng vụ: 1. Luân canh: Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích. Người ta tiến hành các loại hình luân canh sau: - Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau. - Luân canh giữa cây trồng cạn với cây trồng nước. 2. Xen canh: Trên cùng một diện tích , trồng hai loại hoa màu cùng một lúc và cách nhau một thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng,.. 3. Tăng vụ: Là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất trồng. - Yêu cầu lớp trưởng báo cáo à Giới thiệu bài mới: Một trong những nhiệm vụ của trồng trọt là tăng số lượng và chất lượng của sản phẩm qua luân canh, xen canh, tăng vụ. Vậy luân canh, xen canh, tăng vụ là như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp ta giải quyết vấn đề này. * Hoạt động 1 - Giáo viên hỏi: + Trên ruộng của nhà em đang gieo trồng cây gì? + Sau khi cắt lúa thì nhà em trồng gì? + Thu hoạch đậu sẽ trồng cây gì? - Giáo viên nhận xét: trong một năm trên một mảnh đất ta đã trồng : lúa- đậu nành- lúa. Đây chính là hình thức của luân canh. + Qua đó cho biết luân canh là gì? + Miếng đất nào đã luân canh? a. Dưa- ngô- đậu. b. Đậu- đậu- lúa. c. Lúa- đậu- lúa. + Người ta thường luân canh những loại cây trồng nào với nhau? Cho ví dụ. + Để luân canh một cách hợp lí ta cần chú ý những yếu tố nào? + Tại sao phải chú ý đến mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng? + Qua đó khi gieo trồng cần tránh hình thức nào? Vì sao? + Vì sao phải chú ý đến khả năng chống sâu, bệnh của mỗi loại cây trồng? - Giáo viên giải thích thêm, bổ sung, ghi bảng. - Yêu cầu học sinh quan sát H.33 và trả lời các câu hỏi: + Trong hình người ta trồng cây gì với cây gì? + Cho biết thế nào xen canh? Em hãy nêu ví dụ về xen canh các loại cây trồng mà em biết. + Khi xen canh cần chú ý điều gì? + Trên một thửa ruộng người ta trồng một nữa là ớt, một nữa là ngô, có gọi là xen canh không? Vì sao? - Giáo viên giải thích thêm về các yếu tố xen canh. - Tiểu kết, ghi bảng. + Ở địa phương em đã gieo trồng được mấy vụ trong năm trên một mảnh ruộng? + Tăng vụ là gì? + Em hãy nêu ưu và nhược điểm của việc tăng vụ. - Giáo viên hoàn thiện kiến thức tiểu kết, ghi bảng. - Lớp trưởng báo cáo - Lắng nghe và suy nghĩ - Học sinh trả lời: à Học sinh nêu à Học sinh nêu à Học sinh nêu - Học sinh lắng nghe. à Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích. à Miếng đất luân canh: a,c. à Thường luân canh: + Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau. Ví dụ: ngô với đậu nành,. + Luân canh giữa các cây trồng cạn với cây trồng nước. Ví dụ: Ngô-đậu- lúa hay lúa- đậu- lúa,.. à Cần chú ý đến các yếu tố: mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng nhiều hay ít và khả năng chống sâu, bệnh của mỗi loại cây trồng. à Vì nếu gieo trồng các loại cây cùng tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng liên tục sẽ làm đất thiếu chất dinh dưỡng không đủ cung cấp cho cây. à Độc canh. Học sinh nêu ý kiến. à Vì mỗi loại cây trồng kháng được một số loại sâu, bệnh nhất định. - Học sinh ghi bài. - Học sinh quan sát và trả lời: à Trồng xen canh ngô với đậu. à Xen canh là trên cùng một diện tích, trồng hai loại hoa màu cùng một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng,. Ví dụ: Ớt xen đậu, ngô xen mía, à Mức độ chất dinh dưỡng, ánh sáng, độ sâu của rễ. à Không phải là xen canh. Vì không trồng xen và không tăng thêm thu hoạch trên cùng diện tích. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh ghi bài. à Thường trồng hai vụ. Còn nhà em thì trồng 3 vụ vì nằm trong vùng đê bao. à Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên cùng một diện tích đất. - Ưu điểm: tăng sản lượng thu hoạch, có giá thành cao.  - Nhược điểm : nhiều sâu bệnh phát sinh, năng suất thấp. - Học sinh ghi bài. 8’ II. Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. - Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh. - Xen canh sử dụng hợp lí đất, ánh sáng và giảm sâu, bệnh. - Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch * Hoạt động 2 - Yêu cầu học sinh đọc mục II SGK, chia nhóm. - Giáo viên treo bảng con và yêu cầu các nhóm thảo luận, cử đại diện trả lời: + Luân canh làm cho đất tăng..............và. + Xen canh sử dụng hợp lívà + Tăng vụ góp phần tăng thêm - Giáo viên nhận xét, bổ sung, ghi bảng. - Học sinh đọc và chia nhóm. - Nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi: à Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh. à Xen canh sử dụng hợp lí đất, ánh sáng và giảm sâu bệnh. à Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch. - Học sinh lắng nghe và ghi bài. 4’ 4. Củng cố: - Nội dung hoạt động 1 - Nội dung hoạt động 2 - Luân canh, xen canh, tăng vụ là như thế nào? - Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ là gì? - HS trả lời nội dung hoạt động 1 - HS trả lời nội dung hoạt động 2 5. Dặn dò: (1 phút) - Về nhà học bài, trả lời câu hỏi cuối bài. - Xem trước bài 49. Phần I - Vai trò của nuôi thủy sản là gì?

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_21_luan_canh_xen_canh_tang_vu_ng.doc