Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 53: Thực hành quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá) - Nguyễn Tín Nhiệm

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: - Nhận biết được một số loại thức ăn chủ yếu của tôm, cá.

 - Phân biệt được thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo.

2. Kỹ năng:

 - Có kỹ năng phân biệt được 2 loại thức ăn là thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo.

 - Phát triển kĩ năng thực hành và hoạt động nhóm.

3. Thái độ: Có ý thức cẩn thận, tỉ mỉ, có ý hứng thú tạo nguồn thức ăn phong phú phục vụ gia đình khi nuôi động vật thủy sản.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: - Tham khaûo chuaån kieán thöùc, kó naêng vaø phöông phaùp tích hôïp giaùo duïc moâi tröôøng.

 - Kính hiển vi, lọ đựng dụng cụ có chứa sinh vật phù du, lam, lamen

 - Các mẫu thức ăn như: bột ngũ cốc, trai, ốc, hến .được gói trong túi nilông và có ghi tên từng loại.

 2. Học sinh:

 - Chuẩn bị mẫu vật như: bột ngũ cốc, trai, ốc, hến để trong túi ni lông và có ghi tên từng loại.

 - Xem trước nội dung bài 53.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 53: Thực hành quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá) - Nguyễn Tín Nhiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy:.. Tuaàn 18 Tieát 25 BÀI 53: Thực hành QUAN SÁT ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC LOẠI THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN (tôm, cá) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhận biết được một số loại thức ăn chủ yếu của tôm, cá. - Phân biệt được thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo. 2. Kỹ năng: - Có kỹ năng phân biệt được 2 loại thức ăn là thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo. - Phát triển kĩ năng thực hành và hoạt động nhóm. 3. Thái độ: Có ý thức cẩn thận, tỉ mỉ, có ý hứng thú tạo nguồn thức ăn phong phú phục vụ gia đình khi nuôi động vật thủy sản. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Tham khaûo chuaån kieán thöùc, kó naêng vaø phöông phaùp tích hôïp giaùo duïc moâi tröôøng. - Kính hiển vi, lọ đựng dụng cụ có chứa sinh vật phù du, lam, lamen - Các mẫu thức ăn như: bột ngũ cốc, trai, ốc, hến.được gói trong túi nilông và có ghi tên từng loại. 2. Học sinh: - Chuẩn bị mẫu vật như: bột ngũ cốc, trai, ốc, hến để trong túi ni lông và có ghi tên từng loại. - Xem trước nội dung bài 53. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 1’ 4’ 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: - Kính hiển vi, lọ đựng mẫu nước có chứa sinh vật phù du, lam kính, la men - Các mẫu thức ăn như: bột ngũ cốc, trai, ốc, hến được gói trong túi ni lông và có ghi tên từng loại. - Yêu cầu lớp trưởng báo cáo à Giới thiệu bài mới: Thức ăn của tôm, cá có 2 loại: thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo. Vậy 2 loại thức ăn này có những đặc điểm nào khác nhau mà người ta chia ra như thế? Để biết được thế nào là thức ăn nhân tạo, thế nào là thức ăn tự nhiên ta vào bài thực hành hôm nay. * Hoạt động 1 - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc phần I và cho biết: + Để tiến hành bài thực hành này ta cần những vật liệu và dụng cụ nào? - Giáo viên nhận xét và nêu các yêu cầu khi tiến hành bài thực hành này. - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị mẫu vật của học sinh. - Yêu cầu học sinh chia nhóm thực hành. - Lớp trưởng báo cáo - Lắng nghe và suy nghĩ - Học sinh đọc phần I và trả lời: à Học sinh dựa vào mục I để trả lời: - Học sinh lắng nghe. - Học sinh đem mẫu vật chuẩn bị cho giáo viên kiểm tra. - Học sinh chia nhóm thực hành. 12’ II. Quy trình thực hành: - Bước 1: Quan sát tiêu bản thức ăn dưới kính hiển vi (15 x 8) từ 3 đến 5 lần. - Bước 2: Quan sát các mẫu thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo của tôm, cá. - Bước 3: quan sát hình vẽ và các mẫu vật thức ăn để tìm thấy sự khác biệt của 2 nhóm thức ăn. * Hoạt động 2 - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc các bước trong quy trình. - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát dưới kính hiển vi kết hợp với tranh vẽ. - Từ đó tìm thấy sự khác nhau giữa 2 nhóm thức ăn đó. - Gọi 1 HS thực hiện mẫu cho cả lớp quan sát, GV hướng dẫn - Học sinh đọc các bước. - Học sinh chú ý quan sát sự hướng dẫn của giáo viên. - Phân biệt sự khác nhau giữa 2 loại thức ăn. - HS thực hành, cả lớp quan sát. 18’ III. Thực hành: * Hoạt động 3 - Giáo viên yêu cầu các nhóm tiến hành thực hành. - Các nhóm tiến hành ghi lại kết quả quan sát được. + Trong mẫu nước có những loại thức ăn gì? + Các mẫu thức ăn các em chuẩn bị có loại nào thuộc nhóm thức ăn nhân tạo, loại nào thuộc nhóm thức ăn tự nhiên? - Sau đó các em nộp bài thu hoạch cho giáo viên theo bảng thu hoạch (SGK) - Các nhóm tiến hành thực hành. - Học sinh ghi lại kết quả quan sát được. - Các nhóm nộp bài thu hoạch cho giáo viên. 8’ 4. Củng cố - Nhận xét về sự chuẩn bị mẫu thực hành và thái độ trong giờ thực hành của học sinh. - Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của học sinh. - Yêu cầu học sinh nêu các đặc điểm phân loại thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên. - Yêu cầu các nhóm vệ sinh - Lắng nghe và rút kinh nghiệm cho tiết thực hành sau - Chú ý lắng nghe. - HS trả lời. - Các nhóm vệ sinh 5. Dặn dò: (1 phút) - Về nhà xem lại quy trình bài thực hành. - Ôn tập lại các bài lý thuyết của phần trồng trọt và trả lời các câu hỏi của đề cương ôn tập học kì I.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_53_thuc_hanh_quan_sat_de_nhan_bi.doc