Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi - Trường THCS Thường Thới Hậu A

I . MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

-Xác định được dấu hiệu chung, bản chất của khái niệm bệnh vật nuôi.

-Trình bày các nguyên nhân sinh bệnh ở vật nuôi (bên trong và bên ngoài)

-Phân biệt được khái niệm bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm, làm cơ sở cho việc phòng và chữa bệnh cho vật nuôi.

-Nêu được các biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi dựa vào nguyên nhân gây ra bệnh.

 2. Kỹ năng : Biết cách phòng và trị bệnh cho vật nuôi.

 3. Thái độ: Có ý thức ngăn ngừa mầm bệnh lây lan bằng cách tiêm phòng triệt để, xử lí tốt vật nuôi bị bệnh, không ăn thịt vật nuôi bị bệnh, góp phần làm sạch môi trường.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên:

 - Tham khaûo chuaån kieán thöùc, kó naêng vaø phöông phaùp tích hôïp giaùo duïc moâi tröôøng.

 - Chuẩn bị bảng phụ, sơ đồ 14.

 2. Học sinh: Xem trước bài 46. Phần II, III.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi - Trường THCS Thường Thới Hậu A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy:.. Tuần 33 Tiết 48 BÀI 46 : PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO VẬT NUÔI I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Xác định được dấu hiệu chung, bản chất của khái niệm bệnh vật nuôi. -Trình bày các nguyên nhân sinh bệnh ở vật nuôi (bên trong và bên ngoài) -Phân biệt được khái niệm bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm, làm cơ sở cho việc phòng và chữa bệnh cho vật nuôi. -Nêu được các biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi dựa vào nguyên nhân gây ra bệnh. 2. Kỹ năng : Biết cách phòng và trị bệnh cho vật nuôi. 3. Thái độ: Có ý thức ngăn ngừa mầm bệnh lây lan bằng cách tiêm phòng triệt để, xử lí tốt vật nuôi bị bệnh, không ăn thịt vật nuôi bị bệnh, góp phần làm sạch môi trường. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Tham khaûo chuaån kieán thöùc, kó naêng vaø phöông phaùp tích hôïp giaùo duïc moâi tröôøng. - Chuẩn bị bảng phụ, sơ đồ 14. 2. Học sinh: Xem trước bài 46. Phần II, III. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 15’ 1’ 6’ 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra 15 phút 3. Bài mới : I. Khái niệm về bệnh Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn các chức năng sinh lí trong cơ thể do tác động của các yếu tố gây bệnh, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. - Yêu cầu lớp trưởng báo cáo - Phát đề kiểm tra à Giới thiệu bài mới: Các em thường được nghe về những loại bệnh (kể ra). Vậy bệnh là gì? Những thiệt hại do bệnh gây ra như thế nào và người ta đã làm gì để phòng trị bệnh? Để hiểu rõ hơn về bệnh và cách phòng trị bệnh, ta vào bài mới.(bài 46) * Hoạt động 1 + Con vật bị bệnh thường có những biểu hiện gì khác so với vật nuôi khỏe mạnh ? + Nếu như chúng ta không chữa trị kịp thời thì vật nuôi sẽ như thế nào ? + Vật nuôi bị bệnh thì ảnh hưởng như thế nào trong chăn nuôi? + Vậy bệnh là gì ? Hãy nêu 1 số ví dụ về bệnh. - Giáo viên nhận xét ghi bảng. - Lớp trưởng báo cáo. - HS làm bài - Chú ý lắng nghe à Bỏ ăn, nằm im, phân loảng, mệt mỏi, à Gầy yếu, sụt cân hoặc có thể chết nếu không chữa trị kịp thời . à Vật nuôi bị bệnh thì sinh trưởng và phát triển chậm lại, hạn chế khả năng thích nghi, à Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn các chức năng sinh lí trong cơ thể do tác động của các yếu tố gây bệnh, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. - Học sinh ghi bài . 10’ II. Nguyên nhân sinh ra bệnh . - Bao gồm các yếu tố bên trong và bên ngoài. - Bệnh có 2 loại : + Bệnh truyền nhiễm . + Bệnh không truyền nhiễm . * Hoạt động 2 - Yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ 14 - Chia thành 3 nhóm tiến hành thảo luận + Có mấy nguyên nhân sinh ra bệnh ? + Nguyên nhân bên trong và bên ngoài gồm những yếu tố nào ? + Cho ví dụ về nguyên nhân bên trong gây bệnh. + Lấy ví dụ về nguyên nhân bên ngoài gây bệnh cho vật nuôi: - Về cơ học? - Về hóa học? - Về sinh học? - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc phần thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi . + Dựa vào đâu mà người ta chia thành bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm ? + Hãy nêu một ví dụ về bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm? - Giáo viên sửa chữa, bổ sung, ghi bảng - Học sinh quan sát sơ đồ 14. - Cử đại diện trả lời nhóm và bổ sung. à Có 2 nguyên nhân sinh ra bệnh: nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài. à Nguyên nhân bên trong là những yếu tố di truyền. - Nguyên nhân bên ngoài liên quan đến: + Môi trường sống + Hóa học + Cơ học + Sinh học + Lý học à Bệnh bạch tạng , dị tật bẩm sinh à Dẫm đinh, té ngã, húc nhau chảy máu à Ngộ độc thức ăn, nước uống . à Do giun sán kí sinh hay vi khuẩn, vi rus xâm nhập gây bệnh. - Học sinh đọc và trả lời: à Bệnh truyền nhiễm: Do các vi sinh vật gây ra lây lan nhanh thành dịch gây tổn thất nghiêm trọng do chết hàng loạt vật nuôi. à Bệnh không truyền nhiễm: không do VSV gây ra, không lây lan, không làm chết nhiều vật nuôi . à Học sinh suy nghĩ cho ví dụ - Học sinh lắng nghe , ghi bài. 7’ III. Phòng trị bệnh cho vật nuôi. Phải thực hiện đúng, đủ các biện pháp, kĩ thuật trong nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi. * Hoạt động 3 - Yêu cầu học sinh đọc phần thông tin mục 3, SGK và tìm ra các biện pháp đúng + Tại sao lại không được bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm? + Tất cả các biện pháp còn lại chỉ thực hiện một biện pháp được không? - Giáo viên tóm tắt ý, tiểu kết ghi bảng. - Học sinh đọc phần thông tin và đánh dấu. Tất cả các biện pháp đều đúng trừ biện pháp bán mổ thịt vật nuôi ốm. à Vì sẽ lây bệnh à Không vì tất cả các biện pháp có mối liên hệ với nhau. - Học sinh ghi bài. 4’ 4. Củng cố: Nội dung hoạt động 1 Nội dung hoạt động 3 - Những nguyên nhân nào gây bệnh cho vật nuôi. - Nêu cách phòng bệnh cho vật nuôi. - Nguyên nhân bên trong và bên ngoài - HS trả lời nội dung hoạt động 3 5. Dặn dò: (1 phút) - Về nhà học bài, trả lời câu hỏi cuối bài 46. - Xem trước nội dung bài 47 phần I. Tác dụng của vắc xin.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_46_phong_tri_benh_cho_vat_nuoi_t.doc