Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1-38 - Nguyễn Thế Cường

I. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này học sinh phải:

- Biết được thành phần cơ giới của đất.

- Hiểu được thế nào là đất chua, đất kiền và đất trung tính.

- Hiểu được thế nào là độ phì nhiêu của đất.

II. Chuẩn bị:

 Thầy: - Các loại mẫu đất.

 Trò: - Đọc trước bài 3 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

? Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế xã hội ?

? Đất trồng có tầm quam trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng ?

 

doc158 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1-38 - Nguyễn Thế Cường, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần I: trồng trọt Ngày soạn:20/08/2011 Tiết 01: Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất. I. Mục tiêu: Sau khi học xong tiết này học sinh phải: Hiểu được vai trò của trồng trọt và hiểu được đất trồng là gì ? Biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. Biết được vai trò của đất trồng. Biết được các thành phần của đất trồng. II. Chuẩn bị: Thầy: - Hình 1+ Hình 2 sgk. - Sơ đồ 1 sgk Trò: - Đọc trước bài 1 + bài 2 sgk. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của trồng trọt. GV: Cho học sinh quan sát hình hình 1 sgk và nêu câu hỏi. ? Em hãy nêu ý nghĩa của các hình vẽ trong hình 1 sgk ? ? Mỗi hình vẽ thể hiện vai trò gì của trồng trọt ? ? Trồng trọt có những vai trò gì ? ? Em hãy lấy ví dụ về những vai trò đó trong đời sống hàng ngày ? GV: Nhận xét và kết luận. HS: Quan sát hình 1 sgk. HS: Quan sát hình 1 và trả lời. HS: Thảo luận và trả lời. HS: Trồng trọt gồm có các vai trò sau: Cung cấp thực phẩm Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu. HS: Lấy ví dụ. HS: Ghi kết luận vào vở. Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt. GV: Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong sgk để nêu lên nhiệm vụ của trồng trọt. GV: Yêu cầu 2 học sinh đưa ra câu trả lời của mình và cho học sinh khác nhận xét câu trả lời của bạn. Sau đó giáo viên nhận xét và đưa ra đáp án đúng. GV: Kết luận về nhiệm vụ của trồng trọt. ? Để thực hiện các nhiệm vụ trên chúng ta cần sử dụng các biện pháp nào ? ? Mục đích của các biện pháp trên là gì ? GV: Nhận xét. HS: Làm bài tập theo yêu cầu. HS: Đưa ra câu trả lời để các bạn nhận xét. HS: Lắng nghe và so sánh đáp án với câu trả lời. HS: Ghi kết luận vào vở. HS: Cần sử dụng các biện pháp: Khai hoang, lấn biển. Tăng vụ áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt. HS: Thảo luận và trả lời. Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng. GV: Nêu câu hỏi. ? Đất trồng là gì ? GV: Cho học sinh quan sát hình 2 sgk . ? Đất trồng có vai trò gì đối với cây trồng? ? Làm thế nào để xác định được đất cung cấp chất dinh dưỡng, nước, ôxi cho cây trồng ? Sau đó giáo viên nhận xét và kết luận. HS: Trả lời HS: Quan sát hình 2 sgk. HS: Gồm các vai trò sau: Cung cấp chất dinh dưỡng. Cung cấp nước. Giữ cho cây đúng vững. HS: Thảo luận và trả lời. Hoạt động 4: Tìm hiểu thành phần của đất. GV: Cho học sinh quan sát sơ đồ 1 sgk và nêu câu hỏi. ? Em hãy nêu trạng thái thành phần của đất ? ? Các thành phần trên có vai trò như thế nào đối với cây trồng ? GV: Nhận xét và kết luận. HS: Quan sát sơ đồ 1 sgk. HS: Trạng thái thành phần của đất gồm: Thể khí Thể lỏng Thể rắn HS: Thảo luận và trả lời. HS: Ghi kết luận. III. Củng cố - Dặn dò: GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài. ? Trồng trọt gồm những vai trò và nhiệm vụ gì ? ? Đất trồng gồm mấy thành phần ? Đó là các thành phần nào ? GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và chuẩn bị cho tiết học sau. Ngày soạn: 22/08/2011 Ngày thực hiện:25 /08/ 2011 Tiết 02: Một số tính chất chính của đất I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải: Biết được thành phần cơ giới của đất. Hiểu được thế nào là đất chua, đất kiền và đất trung tính. Hiểu được thế nào là độ phì nhiêu của đất. II. Chuẩn bị: Thầy: - Các loại mẫu đất. Trò: - Đọc trước bài 3 sgk. III. Các hoạt động dạy học: Kiểm tra bài cũ: ? Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế xã hội ? ? Đất trồng có tầm quam trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng ? Dạy bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Tìm hiểu thành phần cơ giới của đất. GV: Nêu câu hỏi ? Đất trồng được tạo bởi những thành phần nào ? Sau đó giáo viên thông báo tiếp, trong phần rắn lại gồm những hạt có kích thước khác nhau, đó là: hạt cát, hạt li mong, hạt sét. ? Dựa vào kích thước, các em hãy cho biết, hạt cát, hạt li mong, hạt sét khác nhau như thế nào ? ? Thành phần cơ giới khác thành phần của đất như thế nào ? ? Đất cát, thịt, sét có đặc điểm cơ bản gì ? GV: Nhận xét và kết luận. HS: Nhớ lại kiến thức bài cũ và trả lời. Thể khí Thể lỏng Thể rắn HS: Chú ý lắng nghe. HS: Thảo luận và trả lời. HS: Tỉ lệ % các hạt trong đất tạo nên thành phần cơ giới. HS: Có các loại đất trung gian. HS: Ghi kết luận. Hoaùt ủoọng 2: Phaõn bieọt theỏ naứo laứ ủoọ chua, ủoọ kieàm cuỷa ủaỏt? GV: Yêu cầu học sinh đọc SGK ? ẹoọ PH duứng ủeồ ủo caựi gỡ? ?Trũ soỏ PH dao ủoọng trong phaùm vi naứo? Vụựi caực giaự trũ naứo cuỷa PH thỡ ủaỏt ủửụùc goùi laứ chua, kieàm, trung tớnh. HS: Thảo luận và trả lời -ẹoọ PH duứng ủeồ ủo ủoọ chua, ủoọ kieàm cuỷa ủaỏt. HS: PH < 6,5 : ủaỏt chua PH = 6,5 – 7,5 : trung tớnh PH > 7,5 : ủaỏt kieàm Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu khaỷ naờng giửừa nửụực vaứ chaỏt dinh dửụừng. GV: Hửụựng daón cho HS ủoùc muùc III SGK ?Vỡ sao ủaỏt giửừ ủửụùc nửụực va ứchaỏt dinh dửụừng ? ? Trong 3 loại đất: Đất cát, đất sét, đất thịt đất nào giữ nước tốt nhất ? GV: Nhận xét và kết luận HS: Đọc mục III sgk. HS: ẹaỏt giửừ ủửụùc nửụực vaứ chaỏt dinh dửoừng laứ nhụứ caực haùt caựt, limon,seựt vaứ chaỏt muứn. HS: Thảo luận và trả lời. - Đất sét giữ nước tôt nhất. HS: Ghi kết luận vào vở. Hoat ủoọng 4: Tỡm hieồu ủoọ phỡ nhieõu cuỷa ủaỏt. GV: Nêu câu hỏi ? Độ phì nhiêu của đất là gì ? GV: Đaỏt thieỏu nửụực, chaỏt dinh dửụừng caõy troàng phaựt trieồn nhu theỏ naứo? GV: Nhận xét và kết luận. HS:ẹoọ phỡ nhieõu cuỷa ủaỏt laứ: khaỷ naờng cuỷa ủaỏt cho caõy troàng coự naờng suaỏt cao.Goàm caực ủieàu kieọn: + Phỡ nhieõu +Thụứi tieỏt thuaọn lụùi +Gioỏng toỏt +Chaờm soực toỏt. HS: Thảo luận và trả lời. III. Củng cố - Dặn dò: GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài. ? Độ phì nhiêu của đất là gì ? ? Như thế nào được gọi là đất chua ? ? Loại đất nào có khã năng giữ nước tôt nhất ? Tại sao ? GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc trước bài 6 sgk. Ngày soạn: 05/09/2011 Ngày thực hiện:08/09/2011 Tieỏt 03: BIEÄN PHAÙP SệÛ DUẽNG CAÛI TAẽO VAỉ BAÛO VEÄ ẹAÁT I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Hieồu ủửụùc vỡ sao phaỷi sửỷ duùng ủaỏt hụùp lớ. Bieỏt caực bieọn phaựp caỷi taùo vaứ baỷo veọ ủaỏt. - Coự yự thửực chaờm soực, baỷo veọ taứi nguyeõn moõi trửụứng ủaỏt. II. Chuẩn bị: Thầy: -Tranh veừ vaứ aỷnh coự lieõn quan ủeỏn baứi hoùc. Trò: - Đọc trước nội dung bài 6 III.Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là đất chua, đất kiềm, đất trung tính ? ? Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng ? 2. Dạy bài mới Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc: - Đất laứ taứi nguyeõn quyự cuỷa quoỏc gia, laứ cụ sụ cuỷa saỷn xuaỏt noõng, laõm nghieọp.Vỡ vaọy chuựng ta phaỷi bieỏt caựch sửỷ duùng, caỷi taùo vaứ baỷo veọ ủaỏt. Baứi hoùc naứy giuựp caực em hieồu:sửỷ duùng ủaỏt nhử theỏ naứo laứ hụùp lớ; Coự nhửừng bieọn phaựp naứo ủeồ caỷi taùo, baỷo veọ ủaỏt? Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu taùi sao phaỷi sửỷ duùng ủaỏt moọt caựch hụùp lớ? -Vỡ sao phaỷi sửỷ duùng ủaỏt moọt caực hụùp lớ? -GV: laàn lửụùt neõu caõu hoỷi ủeồ daón daột hoùc sinh tỡm hieồu muùc ủớch cuỷa caực bieọn phaựp sửỷ duùng ủaỏt neõu trong SGK. -Thaõm canh taờng vuù treõn ủụn vũ dieọn tớch coự taực duùng gỡ?Taực duùng nhử theỏ naứo ủeỏn lửụùng saỷn phaồm thu ủửụùc? -Troàng caõy phuứ hụùp vụựi ủaỏt coự taực duùng nhử theỏ naứo ủoỏi vụựi sinh trửụỷng, phaựt trieồn vaứ naờng suaỏt caõy troàng. -GV : xem phaàn vd SGK/25 1.Vỡ sao phaỷi sửỷ duùng ủaỏt hụùp lớ? -Do nhu caàu lửụng thửùc, thửùc phaồm ngaứy caứng taờng maứ dieọn tớch ủaỏt troàng coự haùn, vỡ vaọy phaỷi sửỷ duùng ủaỏt moọt caựch hụùp lớ 2. Bieọn phaựp caỷi taùo vaứ baỷo veọ ủaỏt. Muùc ủớch Bieọn phaựp sửỷ duùng ủaỏt -Taờng lửụùng saỷn . -Caõy sinh trửụỷng, phaựt trieồn toỏt daón ủeỏn cho naờng suaỏt cao. -Taọn duùng toỏi ủa dieọn tớch ủaựt troàng, taờng saỷn phaồm. -Sụựm coự thu hoaùch vaứ ủaỏt ủửụùc caỷi taùo nhụứ laứm ủaỏt, boựn phaõn, tửụựi nửụực, -Thaõm canh taờng vuù. -Khoõng boỷ ủaỏt hoang. -Choùn caõy troàng phuứ hụùp vụựi ủaỏt. -Vửứa sửỷ duùng ủaỏt, vửứa caỷi taùo. Hoaùt ủoọng3 : Giụựi thieọu moọt soỏ bieọn phaựp caỷi taùo vaứ baỷo veọ ủaỏt: - GV: Giụựi thieọu cho HS moọt soỏ loaùi ủaỏt caàn caỷi taùo ụỷ nửụực ta SGK/25. -Bieọn phaựp caứy saõu, bửứa kú, boựn phaõn hửừu cụ laứ gỡ? Muùc ủớch. - Bieọn phaựp naứy aựp duùng cho loaùi ủaỏt naứo ? GV: Phaõn tớch cho học sinh hieồu nhử SGK/25. *Bieọn phaựp caỷi taùo ủaỏt. -Caứy saõu, bửứa kú, boựn phaõn hửừu cụ -Laứm ruoọng baọc thang. -Troàng xen caõy noõng nghieọp giửừa caực baờng caõy phaõn xanh. -Caứy noõng,bửứa suùc, thay nửụực thửụừng xuyeõn, giửừ ủửụùc nửụực lieõn tuùc. - Boựn voõi. * Muùch ủớch. -Taờng beà daứy ủaỏt troàng. -Haùn cheỏ ủửụứng nửụực chaỷy, choỏng soựi moứn, rửỷa troõi. -Taờng ủoọ che phuỷ cuỷa ủaỏt. Haùn cheỏ xoựi moứn, rửỷa troõi. -Khoõng xụựi ủaỏt pheàn ụỷ dửụựi, hoaứ tan chaỏt pheứn trong nửụực, taùo moõi trửụng` yeỏm khớ laứm hụùp chaỏt chửựa S-> H2SO4, xoồ pheứn. -Taờng ủoọ PH. *Aựp duùng cho ủaỏt. -ẹaỏt coự taàng ủaỏt canh taực moỷng, ngheứo dinh dửụừng. -ẹaỏt doỏc (ủoài nuựi) -Doỏc, ủaỏt ủeồ caỷi taùo. - ẹaỏt pheứn. -ẹaỏt chua. III. Củng cố - Dặn dò: GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài. GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc trước bài 4 sgk. Ngày soạn: 05/09/2011 Ngày thực hiện:15/09 /2011 Tieỏt 4: Thực hành: XAÙC ẹềNH THAỉNH PHAÀN Cễ GIễÙI CUÛA ẹAÁT BAẩNG PHệễNG PHAÙP ẹễN GIAÛN (Vê tay) I. Mục tiêu - Xaực ủũnh ủửụùc thaứnh phaàn cụ giụựi cuỷa ủaỏt baống phửụng phaựp veõ tay. - Reứn luyeọn kyừ naờng quan saựt, thửùc haứnh. - Coự yự thửực lao ủoọng caồn thaọn, chớnh xaực. II. Chuẩn bị: - Nghieõn cửựu SGK. - GV laứm thửỷ vaứi laàn cho quen caực thao taực. - Chuaồn bũ moọt soỏ oỏng huựt nửụực ủeà phoứng trửụứng hụùp HS khoõng mang hoaởc bũ rụi maỏt. III. Các hoạt động dạy học: Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc - Yeõu caàu HS phaỷi bieỏt xaực ủũnh thaứnh phaàn cụ giụựi cuỷa ủaỏt baống caựch veõ tay. Veà traọt tửù, veọ sinh: phaỷi goùn gaứng, ngaờn naộp, saùch seừ, khoõng laứm maỏt traọt tửù laứm aỷnh hửụỷng ủeỏn giụứ hoùc cuỷa caực lụựp beõn caùnh. - Neõu noọi quy, quy taộc an toaứn lao ủoọng vaứ veọ sinh moõi trửụứng. Nhaộc HS khi thửùc haứnh phaỷi thaồn caọn, khoõng ủeồ ủaỏt vaứ nửụực vửụng ra baứn gheỏ, saựch vụỷ, quaàn aựo. - Giụựi thieọu quy trỡnh, sau ủoự goùi 1, 2 HS nhaộc laùi. Hoaùt ủoọng 2: Toồ chửực thửùc haứnh - Kieồm tra duùng cuù vaứ maóu ủaỏt cuỷa hoùc sinh. - Phaõn coõng coõng vieọc cho HS. Hoaùt ủoọng 3: Thửùc hieọn quy trỡnh Bửụực 1: GV thao taực maóu, HS quan saựt Bửụực 2: HS thao taực, GV quan saựt, nhaộc nhụỷ HS caồn thaọn khi cho nửụực vaứo ủaỏt (Bửụực 2 trong quaự trỡnh thửùc haứnh – SGK) Hoaùt ủoọng 4: ẹaựnh giaự keỏt quaỷ. HS thu doùn duùng cuù, maóu ủaỏt, doùn veọ sinh nụi mỡnh thửùc haứnh. HS tửù ủaựnh giaự, xeỏp loaùi maóu ủaỏt cuỷa mỡnh thuoọc loaùi ủaỏt naứo? (ẹaỏt caựt, ủaỏt thũt, ủaỏt seựt) GV ủaựnh giaự keỏt quaỷ thửùc haứnh cuỷa HS vaứ ủaựnh giaự, nhaọn xeựt giụứ hoùc veà: + Chuaồn bũ cuỷa HS (Toỏt, ủaùt, chửa ủaùt) + Thửùc hieọn quy trỡnh (ẹuựng, chửa ủuựng) + Veà an toaứn lao ủoọng, veọ sinh moõi trửụứng (Toỏt, ủaùt, chửa ủaùt yeõu caàu) + ẹaựnh giaự cho ủieồm thửùc haứnh. Hoaùt ủoọng 5: Hửụựng daón HS chuaồn bũ baứi sau. ẹoùc trửụực baứi 5 vaứ chuaồn bũ duùng cuù maóu ủaỏt thửùc haứnh. OÂn laùi phaàn II baứi 3: ẹoọ chua, kieàm cuỷa ủaỏt. Ngày soạn: 19/09/2011 Ngày thực hiện:22/09/2011 Tieỏt 5: Thực hành: XAÙC ẹềNH ẹOÄ PH CUÛA ẹAÁT BAẩNG PHệễNG PHAÙP SO MAỉU. I. Mục tiêu - Xaực ủũnh ủửụùc ủoọ PH cuỷa ủaỏt troàng baống phửụng phaựp so maứu. - Coự kyừ naờng quan saựt, thửùc haứnh, vaứ yự thửực lao ủoọng chớnh xaực, caồn thaọn. II. Chuẩn bị: - Nghieõn cửựu SGK - GV laứm thửỷ vaứi laàn cho quen thao taực. - Maóu ủaỏt HS tửù chuaồn bũ. - GV chuaồn bũ cho moói baứn moọt loù chổ thũ maứu toồng hụùp, 1 thang maứu chuaồn, 1 thỡa nhoỷ maứu traộng. III. Các hoạt động dạy học: Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu vaứ thửùc haứnh - HS: phaỷi bieỏt caựch xaực ủũnh PH cuỷa ủaỏt baống phửụng phaựp so maứu ủụn giaỷn. - Veà traọt tửù, an toaứn khi veọ sinh: goùn gaứng, ngaờn naộp, saùch seừ, khoõng laứm maỏt traọt tửù, aỷnh hửụỷng ủeỏn giụứ hoùc cuỷa lụựp khaực. - Sau khi laứm xong goựi goùn maóu ủaỏt ủeồ vaứo nụi quy ủũnh. Cuoỏi giụứ hoùc trửùc nhaọt saùch seừ, thu doùn vaứ ủoồ vaứo hoỏ raực. - Giụựi thieọu quy trỡnh thửùc haứnh trong SGK sau ủoự goùi 1, 2 HS nhaộc laùi. Hoaùt ủoọng 2: Toồ chửực thửùc haứnh, kieồm tra duùng cuù maóu ủaỏt cuỷa HS. - Kieồm tra duùng cuù vaứ maóu ủaỏt cuỷa hoùc sinh. - Phaõn coõng coõng vieọc cho HS. Hoaùt ủoọng 3: Thửùc hieọn quy trỡnh. - Bửụực 1: GV thao taực maóu 1 laàn, HS quan saựt. - Bửụực 2: HS thao taực, GV quan saựt vaứ nhaộc nhụỷ HS cho caực chổ thũ maứu toồng hụùp vaứo ủaỏt ủuựng nhử quy trỡnh. (Bửụực 2 – SGK). Chụứ ủuỷ 1 phuựt, sau ủoự tieỏn haứnh so maứu ngay (Bửụực 3 SGK). Hoaùt ủoọng 4: ẹaựnh giaự keỏt quaỷ - HS thu doùn duùng cuù, maóu ủaỏt, doùn veọ sinh khu vửùc thửùc haứnh. HS tửù ủaựnh giaự keỏt quaỷ thửùc haứnh cuỷa mỡnh xem ủaỏt thuoọc loaùi naứo? (Chua, kieàm hay trung tớnh) - GV: ủaựnh giaự cho ủieồm. - GV: ẹaựnh giaự, nhaọn xeựt giụứ thửùc haứnh veà: + Sửù chuaồn bũ cuỷa HS + Thửùc hieọn quaự trỡnh + An toaứn lao ủoọng vaứ veọ sinh moõi trửụứng + Keỏt quaỷ thửùc haứnh Hoaùt ủoọng 5: Hửụựng daón HS chuaồn bũ baứi sau - ẹoùc trửụực baứi 7 SGK - Tỡm hieồu caực bieọn phaựp sửỷ duùng và bảo quản các loại phân bón ở ủũa phửụng. Ngày soạn: 26/09/2011 Ngày thực hiện: 29 /09/2011 Tieỏt 6: TAÙC DUẽNG CUÛA PHAÂN BOÙN TRONG TROÀNG TROẽT. I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Bieỏt ủửụùc caực loaùi phaõn boựn thửụứng duứng vaứ tacd duùng cuỷa phaõn boựn ủoỏi vụựi ủaỏt, caõy troàng. - Coự yự thửực taọn duùng caực saỷn phaồm phuù(thaõn, caứnh, laự), caõy hoang daùi ủeồ laứm phaõn boựn. II. Chuẩn bị: Thầy: - Sơ đồ 2 và hình 6 sgk Trò: - Đọc trước nội dung bài 7 sgk. III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: ? Taùi sao phaỷi sửỷ duùng ủaỏt moọt caực hụùp lớ? Neõu caực bieọn phaựp sửỷ duùng ủaỏt vaứ muùc ủớch? ? Taùi sao phaỷi baỷo veọ vaứ caỷi taùo ủaỏt troàng?Neõu caỏc bieõn. Phaựp caỷi taùo ủaỏt vaứ muùc ủớch.Aựp duùng cho loaùi ủaỏt naứo? 2. Dạy bài mới: Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc. - Coự caõu “Nhaỏt nửụực, nhỡ phaõn, tam caàn, tửự gioỏng”. Caõu tuùc ngửừ naứy phaàn naứo noựi leõn taỏm quan troùng cuỷa phaõn boựn trong troàng troùt. Baứi họcù naứy giuựp ta hieồu phaõn boựn coự taực duùng gỡ cho saỷn xuaỏt noõng nghieọp. Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu khaựi nieọm veà phaõn boựn. GV: Yeõu caàu HS ủoùc SGK roài neõu caõu hoỷi ủeồ HS traỷ lụứi. ?Phaõn boựn laứ gỡ? -Coự nhửừng nhoựm phaõn boựn naứo? -Trong nhoựm phaõn hửừu cụ goàm coự nhửừng loaùi naứo?Neõu nguoàn goỏc cuỷa 6 loaùi phaõn hửừu cụ (SGK)? -trong nhoựm phaõn hoaự hoùc coự nhửừng loaùi phaõn naứo? Phaõn ủa nguyeõn toỏ vaứ phaõn vi lửụùng laứ loaùi phaõn nhử theỏ naứo? Coự loaùi phaõn: ủaùm, laõn, kali coự chửựa nguyeõn toỏ naứo? Laứm baứi taọp SGK (Xeỏp caực loaùi phaõn cho ủuựng coọt) * Phaõn boựn laứ gỡ? -Phaõn boựn laứ “thửực aờn” do con ngửụứi boồ sung cho caõy troàng. -Phaõn boựn ủửụùc chia laứm 3 nhoựm. +Phaõn hoaự hoùc: 6 loaùi (sgk) +Phaõn hửừu cụ: 5 loaùi (sgk) +Phaõn vi sinh :2 loaùi(sgk) * Baứi taọp. + Phaõn hửừu cụ: a, b, e, g, k, l, m. +Phaõn hoaự hoùc :c, d, h, n. +Phaõn vi sinh: i Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu taực duùng cuỷa phaõn boựn. - Phaõn boựn coự aỷnh hửụỷng theỏ naứo ủeỏn ủaỏt, naờng suaỏt caõy troàng vaứ chaỏt lửụùng noõng saỷn? (Dửùa vaứo hỡnh veừ 6/17. ?Boựn phaõn khoõng hụùp lớ nhử: quaự lieàu lửụùng, sai chuỷng loai, khoõng caõn ủoỏi giửừa caực loaùi phaõn thỡ naờng suaỏt caõy troàng nhử theỏ naứo? ? Em hãy lấy ví dụ để nêu lên tác hại của việc bón phân không hợp lí ? GV: Nhận xét và kết luận. * Taực duùng cuỷa phaõn boựn: -Phaõn boựn laứm taờng ủoọ phỡ nhieõu cuỷa ủaỏt, laứm taờng naờng suaỏt caõy troàng vaứ chaỏt lửụùng noõng saỷn. HS:Boựn phaõn quaự lieàu lửụùng, sai chuỷng loaùi, khoõng caõn ủoỏi giửừa caực loaùi phaõn thỡ naờng suaỏt caõy troàng khoõng nhửừng khoõng taờng maứ coứn giaỷm. HS lấy ví dụ: Boựn quaự nhieàu ủaùm, caõy luựa deó bũ loỏp, ủoồ, cho nhieàu haùt leựp neõn naờng suaỏt thaỏp. III. Củng cố - Dặn dò: GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ và phần có thể em chưa biết trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài. ? Phân bón là gì ? ? Em hãy nêu tác dụng của phân bón đối với cây trồng ? GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc trước bài 9 sgk. Ngày soạn 03/10/2011 Ngày thực hiện: 07/10/2011 Tieỏt 7: CAÙCH SệÛ DUẽNG VAỉ BAÛO QUAÛN CAÙC LOAẽI PHAÂN BOÙN THOÂNG THệễỉNG. I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Hieồu ủửụùc caực caựch boựn phaõn, caựch sửỷ duùng vaứ baỷo quaỷn caực loaùi phaõn boựn thửụứng duứng. - Coự yự thửực tieỏt kieọm vaứ baỷo veọ moõi trửụứng khi sửỷ duùng phaõn boựn. II. Chuẩn bị: Thầy: - Hình 7, 8, 9, 10 sgk Trò: - Đọc trước nội dung bài 9 sgk. III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: ? Phân bón là gì ? Có mấy loại phân bón ? ? Bón phân vào đất có tác dụng gì ? 2. Dạy bài mới: Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc - Hoùc caựch sửỷ duùng caực loaùi phaõn boựn sao cho coự theồ thu ủửụùc naờng suaỏt caõy troàng cao, chaỏt lửụùng noõng saỷn toỏt vaứ tieỏt kieọm ủửụùc phaõn boựn. Baứi hoùc naứy giuựp chuựng ta ủieàu naứy. Hoaùt ủoọng 2: Giụựi thieọu moọt soỏ caựch boựn phaõn. - Caờn cửự vaứo thụứi kyứ boựn, ngửụứi ta chia laứm maỏy caựch boựn phaõn? - Theỏ naứo laứ boựn loựt? - Theỏ naứo laứ boựn thuực? - Caờn cửự vaứo hỡnh thửực boựn, ngửụứi ta chia laứm maỏy caựch boựn phaõn? - Laứ nhửừng caựch naứo? * GV thoõng baựo moói caựch boựn ủeàu coự ửu vaứ nhửụùc ủieồm rieõng * GV gụùi yự caựch boựn vaừi (boựn trửùc tieỏp vaứo ủaỏt) thỡ boựn ủửụùc moọt lửụùng phaõn lụựn nhửng bũ ủaỏt giửừ chaởt, chuyeồn thaứnh daùng khoự tan, bũ nửụực rửỷa troõi, gaõy laừng phớ, * Cho HS quan saựt vaứ ủaởt teõn caựch boựn. * Tỡm ửu, nhửụùc ủieồm cuỷa 4 caựch treõn. Baỷng phaõn tớch: * Caờn cửự vaứo thụứi kyứ boựn, ngửụứi ta chia ra 2 caựch boựn: boựn loựt vaứ boựn thuực. 1. Boựn loựt: laứ boựn phaõn vaứo ủaỏt trửụực khi gieo troàng. Boựn loựt nhaốm cung caỏp chaỏt dinh dửụừng cho caõy con ngay khi noự mụựi moùc, mụựi beựn reó. 2. Boựn thuực: laứ boựn phaõn trong thụứi gian sinh trửụỷng cuỷa caõy. Boựn thuực nhaốm ủaựp ửựng nhu caàu dinh dửụừng cuỷa caõy trong tửứng thụứi kyứ, taùo ủieàu kieọn cho caõy sinh trửụỷng, phaựt trieồn toỏt. * Caờn cửự vaứo hỡnh thửực boựn, coự 4 caựch boựn (boựn theo haứng, theo hoỏc, boựn vaừi hoaởc phun leõn laự) * Moói caựch boựn ủeàu coự ửu, nhửụùc ủieồm rieõng. - Boựn theo hoỏc: + ệu : 1,9 + Nhửụùc : 3 - Theo haứng: + ệu : 1,9 + Nhửụùc : 3 - Boựn vaừi: + ệu : 6,9 + Nhửụùc : 4 - Phun leõn laự: + ệu :1,2,5 + Nhửụùc : 8 Hoaùt ủoọng 3: Giụựi thieọu moọt soỏ caựch sửỷ duùng caực loaùi phaõn boựn thoõng thửụứng. - Cho hoùc sinh neõu ủaởc ủieồm cuỷa tửứng loaùi phaõn ủeồ xaực ủũnh ra caựch boựn. * Caựch sửỷ duùng caực loaùi phaõn boựn thoõng thửụứng? - Phaõn hửừu cụ: boựn loựt - Phaõn ủaùm, kali vaứ phaõn hoón hụùp: boựn thuực - Phaõn laõn: Boựn loựt Hoaùt ủoọng 4: Giụựi thieọu caực loaùi phaõn boựn thoõng thửụứng. GV: Nêu câu hỏi: ? Neõu caựch baỷo quaỷn loaùi phaõn hoaự hoùc. ? ẹeồ phaõn trong chum, vaùi saứnh thoaựng maựt ủeồ laứm gỡ? ? Vỡ sao khoõng ủeồ laón loọn caực loaùi phaõn vụựi nhau? ?Neõu caựch baỷo quaỷn loaùi phaõn hửừu cụ (phaõn chuoàng)? GV: Nhận xét và kết luận. Baỷo quaỷn caực loaùi phaõn boựn thoõng thửụứng. * Phaõn hoaự hoùc: - ẹửùng trong chum, vaùi saứnh ủaọy kớn hoaởc bao goựi baống bao niloõng. - ẹeồ ụỷ nụi cao raựo, thoaựng maựt. - Khoõng ủeồ laón loọn caực loaùi phaõn boựn vụựi nhau. * Phaõn chuoàng: - Baỷo quaỷn taùi chuoàng nuoõi. - Laỏy ra uỷ thaứnh ủoỏng, duứng buứn, ao traựt kớn beõn ngoaứi. HS: Ghi kết luận. III. Củng cố - Dặn dò: GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài. ? Em hãy nêu những điểm khác nhau của việc bón lót và bón thúc ? ? Em hãy nêu cách bảo quản các loại phân hoá học ? GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc trước bài 10 sgk. Ngày soạn 03/10/2011 Ngày thực hiện:13/10/2011 Tiết 8: Vai trò của giống và phương pháp Chọn tạo giống cây trồng I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Hieồu ủửụùc vai troứ cuỷa gioỏng caõy troàng vaứ caực phửụng phaựp choùn taùo gioỏng caõy troàng. - Coự yự thửực quyự troùng, baỷo veọ caực gioỏng caõy troàng quyự, hieỏm trong saỷn xuaỏt ụỷ ủũa phửụng. II. Chuẩn bị: Thầy: - Hình 11, hình 12 và Hình 13 sgk. Trò: - Đọc trước bài 10 sgk. III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: ? Theỏ naứo laứ boựn thuực vaứ boựn loựt? ?Neõu ủaởc ủieồm vaứ caựch boựn phaõn chuoàng vaứ phaõn hửừu cụ? ? Taùi sao phaỷi duứng bùn ao treựt leõn ủoỏng phaõn chuoàng? 2. Dạy bài mới Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc - Trong heọ thoỏng caực bieọn phaựp kyừ thuaọt troàng troùt, gioỏng caõy troàng chieỏm vũ trớ haứng ủaàu. Khoõng coự gioỏng caõy troàng laứ khoõng coự hoaùt ủoọng troàng troùt. Baứi naứy giuựp caực em hieồu roừ vai troứ cuỷa gioỏng trong troàng troùt. Hoaùt ủoọng 2:Tỡm hieồu vai troứ cuỷa gioỏng caõy troàng. GV cho HS quan saựt hỡnh 11, traỷ lụứi 3 caõu hoỷi trong SGK/ T23. ? Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì ? ? Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì ? ? Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác động gì đến các vụ gieo trồng trong năm ? GV: Nhận xét và kết luận. HS: Quan sát hình 11 sgk và trả lời các câu hỏi. HS1: Gioỏng caõy troàng tốt coự taực duùng laứm taờng naờng suaỏt. HS: Tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng. HS: Tăng vụ gieo trồng. HS: Ghi kết luận -Gioỏng caõy troàng tốt coự taực duùng laứm taờng naờng suaỏt, taờng chaỏt lửụùng noõng saỷn, taờng vuù vaứ thay ủoồi cụ caỏu caõy troàng. Hoạt động 3: Tìm hiểu các tiêu chí của giống cây trồng tốt. GV: Yêu cầu học sinh đọc kĩ 5 tiêu chí trong sgk. ? Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào trong năm tiêu chí trên ? GV: Nhận xét và giải thích rõ các tiêu chí trên. HS: Đọc 5 tiêu chí trong sgk. HS: Thảo luận và trả lời. Gồm có 4 tiêu chí: Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. Có chất lượng tốt. Có năng suất cao và ổn định. Chống, chịu được sâu, bệnh. Hoạt động 4: Tìm hiểu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. GV: Cho học sinh quan sát các hình 12, hình 13, hình 14 sgk và nêu câu hỏi. ? Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng ? ? Em hãy nêu cách thực hiện của các phương pháp chọn tạo giống cây trồng ? ? Mỗi phương pháp chọn tạo giống cây trồng có những ưu và nhược điểm gì ? GV: Nhận xét và kết luận. HS: Quan sát các hình 12, hình 13, hình 14 sgk. HS: Có 4 phửụng phaựp choùn taùo gioỏng caõy troàng. - Phửụng phaựp choùc loùc. - Phửụng phaựp lai. - Phửụng phaựp gaõy ủoọt bieỏn. - Phửụng phaựp nuoõi caỏy moõ. HS: Thảo luận và trả lời. HS: Nêu ưu điểm và nhực điểm của từng phương pháp. III. Củng cố - Dặn dò: GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài. GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và chuẩn bị cho tiết kiểm tra. Ngày soạn 11/10/2011 Ngày thực hiện: 22/10/2011 Tiết 09: Kiểm tra viết I . Mục tiêu. Qua bài kiểm tra để nắm bắt chất lượng học sinh và phân loại học sinh. Từ đó để có biện pháp lấp những chỗ hổng kiến thức cho học sinh. Thông qua bài kiểm tra giúp học sinh có khã năng vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra để sau đó vận dụng vào thực tế. Có tính tự giác trong làm bài. II . Đề kiểm tra A.Phần trắc nghiệm khách quan. (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất Từ câu 1 đến câu 6 (3 điểm) Câu 1: Nhiệm vụ của trồng trọt là : Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến hoa quả. Trồng cây lấy gỗ cung cấp nguyên liệu cho xây dựng và công nghiệp làm giấy. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Câu 2: Loại đất nào sau đây có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt nhất ? Đất cát Đất thịt Đất sét Đất cát pha. Câu 3: Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất nhờ những thành phần nào ? Hạt cát và limon Sét và mùn Hạt cát, sét và mùn Cả a và b. Câu 4: Trị số pH nào dưới đây gặp ở đất chua ? pH = 6 pH = 7 pH = 8 pH = 9 Câu 5: Tác dụng của việc bón phân là: Bón phân làm cho đất thoáng khí. Bón phân hợp lý, cây trồng mới cho năng

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_1_38_nguyen_the_cuong.doc