Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 10: Sâu, bệnh hại cây trồng (Bản hay)

I_MỤC TIÊU BÀI HỌC :

Sau bài này GV phải làm cho HS

Hiểu được nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại

Biết vận dụng những hiểu biết đã học vào công việc phòng trừ sâu, bệnh tại vườn trường

hay ở gia đình

II_CHUẨN BỊ NỘI DUNG BÀI GIẢNG :

GV chuẩn bị nội dung bài 13 SGK và các tài liệu liên quan

Tranh vẽ hình 21; 22; 23 ở sách giáo khoa phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh

minh hoạ về các phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại ở cây trồng

III_CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

 1. Ổn định lớp

 2. Bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời

HS 1: Em hãy nêu tác hại của sâu, bệnh ở cây trồng?

HS 2: Nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây bị sâu, bệnh phá hoại?

 3. Bài mới

 a/ Giới thiệu bài.

Hàng năm ở nước ta sõu bệnh đó làm thiệt hại tới 10 – 12% sản lượng thu hoạch nụng sản. Nhiều nơi sản lượng thu hoạch được rất ớt hoặc mất trắn. Do đú việc phũng trừ sõu bệnh hại phải được tiến hành thường xuyờn, kịp thời.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 10: Sâu, bệnh hại cây trồng (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 10. Bài 13: phòng trừ sâu, bệnh hại Ngày soạn:30 - 10 - 2011 I_Mục tiêu bài học : Sau bài này GV phải làm cho HS Hiểu được nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại Biết vận dụng những hiểu biết đã học vào công việc phòng trừ sâu, bệnh tại vườn trường hay ở gia đình II_chuẩn bị nội dung bài giảng : GV chuẩn bị nội dung bài 13 SGK và các tài liệu liên quan Tranh vẽ hình 21; 22; 23 ở sách giáo khoa phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh minh hoạ về các phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại ở cây trồng III_Các hoạt động dạy và học 1. ổn định lớp 2. Bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1: Em hãy nêu tác hại của sâu, bệnh ở cây trồng? HS 2: Nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây bị sâu, bệnh phá hoại? 3. Bài mới a/ Giới thiệu bài. Hàng năm ở nước ta sõu bệnh đó làm thiệt hại tới 10 – 12% sản lượng thu hoạch nụng sản. Nhiều nơi sản lượng thu hoạch được rất ớt hoặc mất trắn. Do đú việc phũng trừ sõu bệnh hại phải được tiến hành thường xuyờn, kịp thời. b/ Các hoạt động. Hoạt động của GV và hs Nội dung bài dạy Hoạt động 1: Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại -Yêu cầu học sinh đọc kĩ SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi: -HS nghiên quan sát, cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi +Tại sao lại lấy nguyên tắc phònglà chính để phòng trừ sâu, bệnh hại? +Khi tiến hành phòng trừ sâu, bệnh phải đảm bảo nhũng nguyên tắc nào? -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại -Hs ghi nhận thông tin Hoạt động 2 : Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại -GV treo tranh vẽ hình 21; 22; 23 phóng to lên bảng,yêu cầu học sinh quan sát -HS nghiên quan sát, cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Với biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh hại: GV yêu cầu HS hàon thành bài tập theo mẫu bảng ở SGK -Với biện pháp thủ công: GV yêu cầu HS nêu lên ưu, nhược điểm của biện pháp này -Với biện pháp hoá học: GV yêu cầu HS ghi tên của các phương pháp sử dụng thuốc; Phun thuốc; Rắc thuốc vào đất; Trộn thuốc vào hạt giống -Với biện pháp sinh học: GV yêu cầu HS nêu ưu, nhược điểm của phương pháp này -Với biện pháp kiểm dịch: GV giảng giải cho HS hiểu được khái niệm và tác dụng của biện pháp này -Kết luận: Hiện nay trong việc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng, người ta rất coi trọng vận dụng một cách tổng hợp các biện pháp cho thích hợp, không coi nhẹ hay chỉ dùng một biện pháp phòng trừ -Hs ghi nhận thông tin Hoat động 3 : Tổng kết bài học -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi -Hs ghi nhận thông tin -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trước bài 8, bài 14 SGK I/ Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại. - Phũng là chớnh - Trừ sớm, kịp thời, nhanh chúng và triệt để - Sử dụng tổng hợp cỏc biện phỏp phũnh trừ. II/. Các biện phỏp canh tỏc và sử dụng giống chống sõu bệnh hại. - Vi sinh – Làm đất- Trừ mầm mống sõu bệnh nơi ẩn nấp. - Gieo trồng- trỏnh thời kỳ sõu bệnh phỏt sinh. - Luõn phiờn- thay đổi thức ăn điều kiện sống của sõu. 2.Biện phỏp thủ cụng. - Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện. - Nhược điểm: Tốn cụng. 3.Biện phỏp sinh hoỏ học. - Ưu điểm: diệt sõu bệnh nhanh - Nhược điểm: Dễ gõy ngộ độc cho người, cõy trồng, vật nuụi... ụ nhiễm mụi trường, giết chết cỏc sinh vật khỏc. 4. Biện phỏp sinh học: - Sử dụng một số sinh vật để diệt sõu hại. 5.Biện phỏp kiểm dịch thực vật. - Kiểm tra, xử lớ nụng sản khi xuất, nhập khẩu từ vựng này sang vựng khỏc, ngăn chặn sự lõy lan của sõu bệnh hại nguy hiểm.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_10_sau_benh_hai_cay_trong_ban_h.doc
Giáo án liên quan