Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 11-69 - Phạm Thị Mừng

I. Mục tiêu bài học:

 Sau khi học xong bài này HS phải:

 1. Kiến thức:

 - Khâu được hoàn chỉnh 1 bao tay trẻ sơ sinh

 2. Kỹ năng:

 - Thực hiện được các mũi khâu cơ bản đã học

 3. Thái độ:

 - Có ý thức thưch hiện tốt nội quy tiết học, bảo đảm an toàn lao động

* KTTT: Khâu được bao tay trẻ sơ sinh

II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên: Vải thực hành tiết trước, kim chỉ, dây chun

 2. Học sinh: Vải thực hành tiết trước, kim chỉ, dây chun

III. Tổ chức các hoạt động học tập:

1. Ổn định tổ chức: 2’

 - Kiểm tra sĩ số, ghi tên HS vắng

6A1:./25 6A2:./ 30

 

doc158 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 11-69 - Phạm Thị Mừng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/9/2011 Ngày dạy: 29/9/2011 Tiết 11: Thực hành: CẮT KHÂU BAO TAY TRẺ SƠ SINH( T2) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Vẽ và cắt được mẫu giấy. Cắt được vải theo mẫu giấy 2. Kỹ năng: - Thực hiện được các thao tác vẽ, cắt vải, giấy 3. Thái độ: - Có ý thức làm việc khoa học, đúng trình tự * KTTT: Vẽ và cắt mẫu giấy. Cắt vải theo mẫu giấy II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bìa cứng, compa, vải, kéo, thước, chì 2. Học sinh: Bìa cứng, compa, vải, kéo, thước, chì III. Tổ chức các hoạt động học tập: 1. Ổn định tổ chức: 2’ - Kiểm tra sĩ số, ghi tên HS vắng 6A1:......./25 6A2:......./ 30 2. Kiểm tra bài cũ: 3’ CH: Em hãy nêu quy trình thực hiện cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh? ĐA: Vẽ và cắt mẫu giấy. Cắt vải theo mẫu giấy. Khâu bao tay Đặt vấn đề: 2’ Tiết trước các em đã được tìm hiểu về quy trình thực hiện cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh. Để hoàn thiện được 1 đôi bao tay trẻ sơ sinh, chúng ta cùng tiếp tục thực hành 3. Bài mới: 32’ Các hoạt động thực hành T/G Nội dung Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu. Thảo luận mục tiêu GV: Nêu mục tiêu bài học HS: Chú ý lắng nghe Hướng dẫn quy trình thực hiện GV: Hướng dẫn HS thực hiện theo trình tự các bước HS: Chú ý lắng nghe Mẫu báo cáo thực hành GV: Ycầu HS nộp sản phẩm HS: Cuối buổi thực hành nộp bài Phân nhóm và vị trí làm việc GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân Hoạt động 2: Thực hành của HS HS: Tiến hành thực hành theo nhóm GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hành Hoạt động 3: Đánh giá kết quả. HS: Nộp báo cáo thực hành GV: Nhận xét kết quả và thu nộp sản phẩm. Giải đáp thắc mắc 2’ 3’ 1’ 1’ 20’ 5’ I. Nội dung thực hành 1. Mục tiêu - Cắt khâu được bao tay trẻ sơ sinh 2. Quy trình thực hiện - Thực hiện theo trình tự các bước ( Học tiết trước) 3. Báo cáo II. Thực hành của HS - Thực hành theo trình tự các bước 4. Kết thúc: 4’ GV đánh giá giờ thực hành: - Ý thức, thái độ và tinh thần học tập của HS - Kỉ luật an toàn lao động - Thao tác thực hành của HS - Chất lượng thực hành 5. Hướng dẫn về nhà: 2’ - Tìm hiểu trước nội dung bài mới Ngày soạn: 28/9/2011 Ngày dạy: 01/10/2011 Tiết 12: Thực hành: CẮT KHÂU BAO TAY TRẺ SƠ SINH( T3) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Khâu được hoàn chỉnh 1 bao tay trẻ sơ sinh 2. Kỹ năng: - Thực hiện được các mũi khâu cơ bản đã học 3. Thái độ: - Có ý thức thưch hiện tốt nội quy tiết học, bảo đảm an toàn lao động * KTTT: Khâu được bao tay trẻ sơ sinh II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Vải thực hành tiết trước, kim chỉ, dây chun 2. Học sinh: Vải thực hành tiết trước, kim chỉ, dây chun III. Tổ chức các hoạt động học tập: 1. Ổn định tổ chức: 2’ - Kiểm tra sĩ số, ghi tên HS vắng 6A1:......./25 6A2:......./ 30 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra Đặt vấn đề: 2’ Sau khi đã cắt khâu được vải theo mẫu giấy thì công việc tiếp theo là chúng ta phải khâu. Vậy khâu bao tay ntn? Chúng ta cùng tiếp tục bài thực hành 3. Bài mới: 32’ Các hoạt động thực hành T/G Nội dung Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu. Thảo luận mục tiêu GV: Nêu mục tiêu bài học HS: Chú ý lắng nghe Hướng dẫn quy trình thực hiện GV: Hướng dẫn HS thực hiện theo trình tự các bước HS: Chú ý lắng nghe Mẫu báo cáo thực hành GV: Ycầu HS nộp sản phẩm HS: Cuối buổi thực hành nộp bài Phân nhóm và vị trí làm việc GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân Hoạt động 2: Thực hành của HS HS: Tiến hành thực hành theo nhóm GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hành Hoạt động 3: Đánh giá kết quả. HS: Nộp báo cáo thực hành GV: Nhận xét kết quả và thu nộp sản phẩm. Giải đáp thắc mắc 2’ 3’ 1’ 1’ 20’ 5’ I. Nội dung thực hành 1. Mục tiêu - Cắt khâu được bao tay trẻ sơ sinh 2. Quy trình thực hiện - Thực hiện theo trình tự các bước ( Học tiết trước) 3. Báo cáo II. Thực hành của HS - Thực hành theo trình tự các bước III. Nhận xét, đánh giá - Nhận xét ưu, nhược điểm của mỗi HS - Đánh giá về chất lượng buổi thực hành 4. Kết thúc: 4’ GV đánh giá giờ thực hành: - Ý thức, thái độ và tinh thần học tập của HS - Kỉ luật an toàn lao động - Thao tác thực hành của HS - Chất lượng thực hành 5. Hướng dẫn về nhà: 2’ - Tìm hiểu trước nội dung bài mới Ngày soạn: 02/10/2011 Ngày dạy: 06/10/2011 Tiết 13: CẮT KHÂU VỎ GỐI HÌNH CHỮ NHẬT(T1) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Nêu được quy trình thực hiện cắt khâu vỏ gối 2. Kỹ năng: - Vận dụng được các mũi khâu cơ bản vào tiết thực hành, ngoài thực tế cuộc sống 3. Thái độ: - Có thái độ yêu thích lao động, làm việc theo 1 trình tự nhất định * KTTT: Quy trình thực hiện cắt khâu vỏ gối HCN II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: SGK , GA, hình vẽ 2. Học sinh: SGK , Vở III. Tổ chức các hoạt động học tập: 1.Ổn định tổ chức: 2’ - Kiểm tra sĩ số, ghi tên HS vắng 6A1:......./25 6A2:......./ 30 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra Đặt vấn đề: 1’ Ở tiết trước các em đã hoàn thành bao tay trẻ sơ sinh. Vậy để làm được 1 chiếc vỏ gối HCN, quy trình thực hiện có giống hay không? Ta đi tìm hiểu bài hôm nay 3. Bài mới: 36’ Hoạt động của Thầy - Trò Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu về Vẽ và cắt mẫu giấy chi tiết của vỏ gối. 10’ GV: Hướng dẫn HS quan sát hình 1.18 ? Vỏ gối HCN gồm mấy hình? Kích thước? HS: Quan sát, suy nghĩ, trả lời GV: Nhận xét, đưa ra các KL GV: Nêu vấn đề, đưa ra các chú ý khi vẽ đường cắt và phần nẹp ? Chú ý lắng nghe GV: Nêu vấn đề đưa ra cách cắt giấy HS: Chú ý lắng nghe Hoạt động 2: Tìm hiểu về Cắt vải theo mấ mẫu giấy. 6’ GV: Yêu cầu HS đọc phần 2 SGK tr 30 ? Cắt vải theo mẫu giấy có mấy bước? HS: Đọc, suy nghĩ, trả lời GV: Nhận xét, đưa ra KL Hoạt động 3: Tìm hiểu về Khâu vỏ gối và hoàn thiện sản phẩm. 20’ GV: Thao tác mẫu, đưa ra các bước HS: Quan sát, lắng nghe GV: Thao tác mẫu, yêu cầu HS nhắc lại HS: Quan sát, nhắc lại GV: Nêu vấn đề, đưa ra các bước tiếp theo của khâu vỏ gối HS: Chú ý lắng nghe 1. Vẽ và cắt mẫu giấy các chi tiết của vỏ gối a. Vẽ các hình chữ nhật - Gồm 3 hình: + Hình 1: D = 22cm, R = 17cm + Hình 2: D = 17cm, R = 10cm + Hình 3: D = 18cm, R = 17cm Chú ý: Vẽ đường cắt xung quanh cách đều nét vẽ 1cm và phần nẹp 3cm b. Cắt mẫu giấy - Cắt theo nét vẽ tạo nên 3 mảnh mẫu giấy của vỏ gối 2. Cắt vải theo mẫu giấy - Gồm 4 bước: Nội dung các bước trong SGK tr 30 3. Khâu vỏ gối và hoàn thiện sản phẩm a. Khâu viền nẹp mảnh dưới 2 vỏ gối - Gấp mép nẹp vỏ gối lần 1 xuống 0,5cm lần 2: 1,5cm. Lược cố định - Khâu vắt hoặc khâu thường nẹp 2 mảnh dưới vỏ gối b. Đặt 2 nẹp mảnh dưới vỏ gối chờm lên nhau 1, 5cm - Điều chỉnh sao cho KT = mảnh trên vỏ gối kể cả đường may - Lược cố định c. Úp 2 mặt phả của mảnh dươi vỏ gối và mặt phải của mảnh trên vỏ gối - Kẻ đường may cách mép vải 1cm - Khâu ghép mảnh trên và 2 mảnh dưới vỏ gối = mũi khâu thường d. Lộn vỏ gối sang mặt phải qua chỗ nẹp vỏ gối. Vuốt phẳng đường khâu - Kẻ đường may xung quanh cách mép lộn 2cm - Khâu theo nét vẽ tạo diềm vỏ gối và chỗ lồng ruột gối e. Hoàn thiện sản phẩm - Đính khuy bấm hoặc làm khuyết 4. Củng cố: 3’ - Hệ thống hóa nội dung bài học 5. Hướng dẫn về nhà: 3’ - Chuẩn bị dụng cụ thực hành: Bìa cứng, kéo, bút chì, thước, vải( Mảnh 1 có KT: 20*24cm và Mảnh 2 có KT: 20*30cm) Ngày soạn: 05/10/2011 Ngày dạy: 08/10/2011 Tiết 14: Thực hành: CẮT KHÂU VỎ GỐI HÌNH CHỮ NHẬT(T2) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Vẽ và cắt được mẫu giấy các chi tiết của vỏ gối - Cắt được vải theo mẫu giấy 2. Kỹ năng: - Thao tác vẽ và cắt thành thạo 3. Thái độ: - Có ý thức làm việc 1 cách khoa học, theo 1 trình tự nhất định, đảm bảo an toàn lao động * KTTT: Vẽ các HCN Cắt mẫu giấy và cắt vải theo đúng mẫu giấy II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bìa cứng, kéo, bút chì, thước, vải( Mảnh 1 có KT: 20*24cm và mảnh 2 có KT: 20*30cm) 2. Học sinh: Bìa cứng, kéo, bút chì, thước, vải( Mảnh 1 có KT: 20*24cm và mảnh 2 có KT: 20*30cm) III. Tổ chức các hoạt động học tập: 1.Ổn định tổ chức: 2’ - Kiểm tra sĩ số, ghi tên HS vắng 6A1:......./25 6A2:......./ 30 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra Đặt vấn đề: 1’ Tiết trước cô trò mình cùng đi tìm hiểu về cắt khâu vỏ gối HCN. Và để các em hiểu rõ hơn thi cô trò mình cùng đi vào bài thực hành 3. Bài mới: 32’ Các hoạt động thực hành T/G Nội dung Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu. Thảo luận mục tiêu GV: Nêu mục tiêu bài học HS: Chú ý lắng nghe Hướng dẫn quy trình thực hiện GV: Hướng dẫn HS thực hiện theo trình tự các bước HS: Chú ý lắng nghe Mẫu báo cáo thực hành GV: Ycầu HS nộp sản phẩm HS: Cuối buổi thực hành nộp bài Phân nhóm và vị trí làm việc GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân Hoạt động 2: Thực hành của HS HS: Tiến hành thực hành theo nhóm GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hành Hoạt động 3: Đánh giá kết quả. HS: Nộp báo cáo thực hành GV: Nhận xét kết quả và thu nộp sản phẩm. Giải đáp thắc mắc 2’ 3’ 1’ 1’ 20’ 5’ I. Nội dung thực hành 1. Mục tiêu - Cắt được vỏ gối HCN 2. Quy trình thực hiện - Thực hiện theo trình tự các bước ( Học tiết trước) 3. Báo cáo II. Thực hành của HS - Thực hành theo trình tự các bước III. Nhận xét, đánh giá - Nhận xét ưu, nhược điểm của mỗi HS - Đánh giá về chất lượng buổi thực hành 4. Kết thúc: 4’ GV đánh giá giờ thực hành: - Ý thức, thái độ và tinh thần học tập của HS - Kỉ luật an toàn lao động - Thao tác thực hành của HS - Chất lượng thực hành 5. Hướng dẫn về nhà: 2’ - Tìm hiểu trước nội dung bài mới - Chuẩn bị dụng cụ thực hành tiết sau hoàn thiện sản phẩm: Vải đã cắt, kim, chỉ, khóa, khuy bấm Ngày soạn: 10/10/2011 Ngày dạy: 13/10/2011 Tiết 15: Thực hành: CẮT KHÂU VỎ GỐI HÌNH CHỮ NHẬT(T3) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Khâu được hoàn thiện vỏ gối 2. Kỹ năng: - Thao tác các mũi khâu cơ bản 3. Thái độ: - Có ý thức thực hành, đảm bảo an toàn lao động * KTTT: Các bước của khâu vỏ gối II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Vải thực hành tiết trước, kéo , kim, chỉ 2. Học sinh: Vải thực hành tiết trước, kéo , kim, chỉ III. Tổ chức các hoạt động học tập: 1.Ổn định tổ chức: 2’ - Kiểm tra sĩ số, ghi tên HS vắng 6A1:......./25 6A2:......./ 30 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra Đặt vấn đề: 1’ Ở tiết trước các em đã cắt được vải theo mẫu giấy. Vậy để có được chiếc vỏ gối hoàn thiện thì công việc tiếp theo đó là khâu vỏ gối. Đó cũng là nội dung của tiết TH 3. Bài mới: 32’ Các hoạt động thực hành T/G Nội dung Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu. Thảo luận mục tiêu GV: Nêu mục tiêu bài học HS: Chú ý lắng nghe Hướng dẫn quy trình thực hiện GV: Hướng dẫn HS thực hiện theo trình tự các bước HS: Chú ý lắng nghe Mẫu báo cáo thực hành GV: Ycầu HS nộp sản phẩm HS: Cuối buổi thực hành nộp bài Phân nhóm và vị trí làm việc GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân Hoạt động 2: Thực hành của HS HS: Tiến hành thực hành theo nhóm GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hành Hoạt động 3: Đánh giá kết quả. HS: Nộp báo cáo thực hành GV: Nhận xét kết quả và thu nộp sản phẩm. Giải đáp thắc mắc 2’ 3’ 1’ 1’ 20’ 5’ I. Nội dung thực hành 1. Mục tiêu - Khâu được vỏ gối HCN 2. Quy trình thực hiện - Thực hiện theo trình tự các bước ( Học tiết trước) 3. Báo cáo II. Thực hành của HS - Thực hành theo trình tự các bước III. Nhận xét, đánh giá - Nhận xét ưu, nhược điểm của mỗi HS - Đánh giá về chất lượng buổi thực hành 4. Kết thúc: 4’ GV đánh giá giờ thực hành: - Ý thức, thái độ và tinh thần học tập của HS - Kỉ luật an toàn lao động 5. Hướng dẫn về nhà: 2’ - Chuẩn bị dụng cụ thực hành tiết sau hoàn thiện sản phẩm: Vải đã cắt, kim, chỉ, khóa, khuy bấm Ngày soạn: 12/10/2011 Ngày dạy: 15/10/2011 Tiết 16: ÔN TẬP CHƯƠNG I (T1) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Nêu được các loại vải thường dùng trong may mặc - Trình bày được cách lựa chọn trang phục, cách sử dụng và bảo quản 2. Kỹ năng: - Phân biệt được một số loại vải thông thường - Sử dụng và bảo quản được trang phục - Thao tác được một số mũi khâu cơ bản 3. Thái độ: - Có thái độ yêu thích, tíc cực trong lao động, đảm bảo an toàn lao động * KTTT: Các mũi khâu cơ bản II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Tranh hình, sơ đồ 2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung các bài III. Tổ chức các hoạt động học tập: 1.Ổn định tổ chức: 2’ - Kiểm tra sĩ số, ghi tên HS vắng 6A1:......./25 6A2:......./ 30 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra Đặt vấn đề: 1’ Để các em hiểu rõ hơn về nội dung chương I thì cô trò mình cùng đi vào tiết ôn tập 3. Bài mới: 40’ Hoạt động của Thầy - Trò Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu về Các loại vải thường dùng trong may mặc. 10’ GV: Nêu vấn đề ? Hãy kể tên các loại vải đã học HS: Nhớ lại, trả lời GV: Nhận xét, đưa ra các KL GV: Nêu vấn đề, dẫn HS đến các đặc điểm của các loại vải HS: Chú ý lắng nghe Hoạt động 2: Tìm hiểu về Lựa chọn sử dụng và bảo quản trang phục. 25’ GV: Nêu vấn đề ? Chọn kiểu may và vải may cần chú ý gì? HS: Suy nghĩ, trả lời GV: Nhận xét, kết luận GV: Nêu vấn đề, đưa ra chú ý khi sử dụng, bảo quản HS: Chú ý lắng nghe 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc. - Vải sợi thiên nhiên - Vải sợi hóa học - Vải sợi pha II. Lựa chọn sử dụng và bảo quản trang phục a. Lựa chọn trang phục - Phải phù hợp với công dụng của từng lọai trang phục, phù hợp với vov dáng của cơ thể, lứa tuổi, vận dụng đi kèm b. Sử dụng và bảo quản trang phục - Cần phù hợp với họat động, với môi trường và công việc - Bảo quản trang phục phải đúng kỹ thuật 4. Củng cố: 3’ - Hệ thống hóa nội dung bài học - Yêu cầu HS nhắc lại một số kiến thức trong chương 5. Hướng dẫn về nhà: 3’ - Chuẩn bị dụng cụ thực hành: Bìa cứng, kéo, bút chì, thước, vải( Mảnh 1 có KT: 20*24cm và Mảnh 2 có KT: 20*30cm), kim, chỉ, khuy bấ Ngày soạn: 15/10/2011 Ngày dạy: 18/10/2011 Tiết 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I ( T2) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Vẽ và cắt được mẫu giấy các chi tiết của vỏ gối - Cắt được vải theo mẫu giấy 2. Kỹ năng: - Thao tác vẽ và cắt thành thạo 3. Thái độ: - Có ý thức làm việc 1 cách khoa học, theo 1 trình tự nhất định, đảm bảo an toàn lao động * KTTT: Vẽ các HCN Cắt mẫu giấy và cắt vải theo đúng mẫu giấy II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bìa cứng, kéo, bút chì, thước, vải( Mảnh 1 có KT: 20*24cm và mảnh 2 có KT: 20*30cm) , kim, chỉ, khuy bấm 2. Học sinh: Bìa cứng, kéo, bút chì, thước, vải( Mảnh 1 có KT: 20*24cm và mảnh 2 có KT: 20*30cm) , kim, chỉ, khuy bấm III. Tổ chức các hoạt động học tập: 1. Ổn định tổ chức: 2’ - Kiểm tra sĩ số, ghi tên HS vắng 6A1:......./25 6A2:......./ 30 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra Đặt vấn đề: 1’ Để các em thành thạo với các mũi khâu cơ bản, chúng ta cùng đi vào tiết ôn tập CẮT KHÂU VỎ GỐI HÌNH CHỮ NHẬT 3. Bài mới: 32’ Các hoạt động thực hành T/G Nội dung Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu. Thảo luận mục tiêu GV: Nêu mục tiêu bài học HS: Chú ý lắng nghe Hướng dẫn quy trình thực hiện GV: Hướng dẫn HS thực hiện theo trình tự các bước HS: Chú ý lắng nghe Mẫu báo cáo thực hành GV: Ycầu HS nộp sản phẩm HS: Cuối buổi thực hành nộp bài Phân nhóm và vị trí làm việc GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân Hoạt động 2: Thực hành của HS HS: Tiến hành thực hành theo nhóm GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hành Hoạt động 3: Đánh giá kết quả. HS: Nộp báo cáo thực hành GV: Nhận xét kết quả và thu nộp sản phẩm. Giải đáp thắc mắc 2’ 3’ 1’ 1’ 20’ 5’ I. Nội dung thực hành 1. Mục tiêu - Khâu được vỏ gối HCN 2. Quy trình thực hiện - Thực hiện theo trình tự các bước 3. Báo cáo II. Thực hành của HS - Thực hành theo trình tự các bước 4. Kết thúc: 4’ GV đánh giá giờ thực hành: - Ý thức, thái độ và tinh thần học tập của HS - Kỉ luật an toàn lao động - Chất lượng thực hành 5. Hướng dẫn về nhà: 2’ - Học bài cũ, chuẩn bị kiểm tra 45 phút Ngày soạn: 17/10/2011 Ngày dạy: 20/10/2011 Tiết 18: KIỂM TRA 45 PHÚT( Thực hành) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Vẽ và cắt được mẫu giấy các chi tiết của vỏ gối - Cắt được vải theo mẫu giấy - Khâu hoàn thiện sản phẩm 2. Kỹ năng: - Thao tác vẽ và cắt, khâu thành thạo 3. Thái độ: - Có ý thức làm việc 1 cách khoa học, theo 1 trình tự nhất định, đảm bảo an toàn lao động II. Nội dung Đề bài: Hãy hoàn thiện vỏ gối HCN theo trình tự các bước đã học Kết quả: Số HS chưa kiểm tra:. Tổng số bài kiểm tra:..Trong đó:. Điểm giỏi Điểm khá Điểm TB Điểm yếu Điểm kém TB trở lên SL % SL % SL % SL % SL % SL % 3. Nhận xét, rút kinh nghiệm - Nhận xét về thái độ, ý thức làm bài 4. Hướng dẫn học tập ở nhà - Chuẩn bị trước nội dung bài mới Ngày soạn: 21/10/2011 Ngày dạy: 24/10/2011 Tiết 19: SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG GIA ĐÌNH ( T1) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Nêu được vai trò của nhà ở đối với đời sống con người - Trình bày được sự phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình 2. Kỹ năng: - Sắp xếp được đồ đạc một cách hợp lí đối với từng khu vực trong nhà ở 3. Thái độ: - Có thái độ làm việc theo trình tự, khoa học * KTTT: Vai trò của nhà ở Phân chia các khu vực II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: SGK , GA, hình vẽ, bảng phụ 2. Học sinh: SGK , Vở III. Tổ chức các hoạt động học tập: 1.Ổn định tổ chức: 2’ - Kiểm tra sĩ số, ghi tên HS vắng 6A1:....../25 6A2:......../30 6A3:......./32 6A4:......./26 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra Đặt vấn đề: 1’ Bố trí các khu vực sinh hoạt và sắp xếp đồ đạc trong nhà hợp lí, có tính thẩm mĩ là một trong những yêu cầu của trang trí nhà ở. Đó cũng chính là nội dung bài học hôm nay: Bài mới: 36’ Hoạt động của Thầy - Trò Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu về Vai trò của nhà ở đối với đời sống con người. 18’ GV: Hướng dẫn HS quan sát hình 2.1 SGK tr 34 Yêu cầu HS hoạt động nhóm đưa ra vai trò của nhà ở đối với đời sống con người HS: Quan sát, hoạt động nhóm, trả lời GV: Nhận xét, đưa ra các KL GV: Mở rộng vấn đề nêu thêm nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mỗi người Hoạt động 2: Tìm hiểu về Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở. 18’ GV: Nêu vấn đề, yêu cầu HS thảo luận nhóm, đưa ra cách phân chia các khu vực trong gia đình HS: Thảo luận, suy nghĩ, trả lời GV: Nhận xét, bổ sung, đưa ra KL GV: Yêu cầu HS bố trí các khu vực sinh hoạt trong nhà ở của mình HS: Suy nghĩ, trả lời I. Vai trò của nhà ở đối với đời sống con người - Là nơi trú ngụ của con người - Bảo vệ con người tránh khỏi những tác hại do ảnh hưởng của thiên nhiên, môi trường ( mưa, gió, bão, nóng...) - Là nơi đáp ứng các nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người II. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở 1. Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình - Chỗ sinh hoạt chung - Chỗ thờ cúng - Chỗ ngủ, nghỉ - Chỗ ăn uống - Khu vực bếp - Khu vệ sinh - Chỗ để xe, kho 4. Củng cố: 3’ - Yêu cầu một số HS đọc phần ghi nhớ SGK tr 39 5. Hướng dẫn về nhà: 3’ - Học bài cũ và đọc tiếp nội dung bài mới Ngày soạn: 24/10/2011 Ngày dạy: 27/10/2011 Tiết 20: SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG GIA ĐÌNH ( T2) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Nêu được sự sắp xếp đồ đac hợp lí trong từng khu vực 2. Kỹ năng: - Quan sát một số VD về bố trí sắp xếp đồ đạc trong nhà ở của nông thôn, thành phố, miền núi 3. Thái độ: - Có thái độ ngăn nắp, gọn gàng * KTTT: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong từng khu vực II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: SGK , GA, hình vẽ 2. Học sinh: SGK , Vở III. Tổ chức các hoạt động học tập: 1.Ổn định tổ chức: 2’ - Kiểm tra sĩ số, ghi tên HS vắng 6A1:....../25 6A2:......../30 6A3:......./32 6A4:......./26 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ CH: Vai trò của nhà ở đối với đời sống con người? ĐA: - Là nơi trú ngụ của con người - Bảo vệ con người tránh khỏi những tác hại do ảnh hưởng của thiên nhiên, môi trường ( mưa, gió, bão, nóng...) - Là nơi đáp ứng các nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người Đặt vấn đề: 1’ Tiết trước cô trò mình cùng nhau đi tìm hiểu tiết 1 Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở. Tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung bài học: 3. Bài mới: 32’ Hoạt động của Thầy - Trò Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu về Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở. 12’ GV: Nêu vấn đề, đưa ra sự sắp xếp đồ đạc hợp lí trong từng khu vực HS: Chú ý lắng nghe GV: Lấy VD, phân tích VD và đưa ra chú ý HS: Chú ý lắng nghe Hoạt động 2: Tìm hiểu về Một số VD về bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà ở của Việt Nam. 20’ GV: Hướng dẫn HS quan sát hình 2.2 SGk tr 36 ? Đặc điểm của nhà ở ĐBBB? HS: Quan sát, suy nghĩ, trả lời GV: Nhận xét, đưa ra KL GV: Nêu vấn đề, đưa ra chú ý về việc đặt nhà vệ sinh và chuồng trại chăn nuôi GV: Hướng dẫn HS quan sát hình 2.3 SGK tr 37 ? Đặc điểm của nhà ở ĐBBB? HS: Quan sát, suy nghĩ, trả lời GV: Nhận xét, đưa ra KL GV: Hướng dẫn HS quan sát hình 2.4, 2.5 SGK tr 37, 38 HS: Quan sát GV: Hướng dẫn HS quan sát hình 2.6 SGK tr 38 ? Cách bố trí các khu vực của nhà sàn? HS: Quan sát, suy nghĩ, trả lời GV: Nhận xét, đưa ra KL II. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở 18’ 2. Sắp xếp đồ đạc trong từng khu vực - Cần sắp xếp đồ đạc một cách hợp lí để tạo nên sự thuận tiện, thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày, dễ lau chùi, quét dọn - Nhà chật, nhà một phòng cần sử dụng màn gió, tủ tường...để phân chia tạm thời các khu vực - Kê đồ đạc trong phòng cần chú ý chừa lối đi để dễ dàng đi lại 3. Một số VD về bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà ở của Việt Nam a. Nhà ở nông thôn * Nhà ở đồng bằng Bắc Bộ - Thông thường có 2 ngôi nhà: Nhà chính nhà phụ - Chuồng trại chăn nuôi thường đặt nơi xa, cuối hướng gió * Nhà ở đồng bằng Sông Cửu Long - Khoảng 20 => 30% nhà ở làm bằng gạch gói, tương đối chắc chắn. Số còn lại làm bằng gỗ tràm, đước..., lợp lá dừa nước, rơm rạ hầu hết đều tạm bợ, đồ đạc ít, sơ sài b. Nhà ở thành phố, thị xã, thị trấn c. Nhà ở miền núi - Phần sàn để ở và sinh hoạt - Dưới sàn: Cột trâu bò, nuôi súc vật nhưng ngày nay thì dùng làm kho chứa dụng cụ lao động 4. Củng cố: 4’ - Hệ thống hóa nội dung bài học - Yêu cầu một số HS đọc phần ghi nhớ SGK tr 39 5. Hướng dẫn về nhà: 2’ - Học bài cũ và chuẩn bị bài thực hành Ngày soạn: 30/10/2011 Ngày dạy: 03/11/2011 Tiết 21: THỰC HÀNH SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG GIA ĐÌNH(T1) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Có những hiểu biết về sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở 2. Kỹ năng: - Sắp xếp được đồ đạc trong chỗ ở của bản thân và gia đình 3. Thái độ: - Có nếp ăn ở gọn gàng, ngăn nắp * KTTT: Thực hành sắp xếp đồ đạc hợp lí trong phòng II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: SGK, GA, tranh vẽ sơ đồ, mô hình 2. Học sinh: Vở ghi, SGK, giấy khổ A2, bút chì, màu III. Tổ chức các hoạt động học tập: 1.Ổn định tổ chức: 2’ - Kiểm tra sĩ số, ghi tên HS vắng 6A1:....../25 6A2:......../30 6A3:......./32 6A4:......./26 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ CH: Hãy nêu cách sắp xếp đồ đạc hợp lí trong từng khu vực của ngôi nhà? ĐA: - Cần sắp xếp đồ đạc một cách hợp lí để tạo nên sự thuận tiện, thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày, dễ lau chùi, quét dọn - Nhà chật, nhà một phòng cần sử dụng màn gió, tủ tường...để phân chia tạm thời các khu vực Đặt vấn đề: 1’ Ở tiết trước cô trò mình đã cùng tìm hiểu về sự sắp xếp hợp lí trong nhà ở. Để các em hiểu rõ hơn chúng ta đi vào bài thực hành hôm nay: 3. Bài mới: 32’ Các hoạt động thực hành T/G Nội dung Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu. Thảo luận mục tiêu GV: Nêu mục tiêu bài học Hướng dẫn quy trình thực hiện GV: Hướng dẫn HS sắp xếp đồ đạc trong phòng trên sơ đồ theo ý thích của từng nhóm HS: Chú ý lắng nghe Mẫu báo cáo thực hành GV: Ycầu HS nộp sơ đồ phòng ở HS: Cuối buổi thực hành nộp bcáo Phân nhóm và vị trí làm việc GV: Phân nhóm, yêu cầu HS sắp xếp đồ đạc trong phòng riêng theo sơ đồ hoặc mô hình HS: Về vị trí nhóm đã được phân công Hoạt động 2: Thực hành của HS HS: Tiến hành thực hành theo nhóm GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hành Hoạt động 3: Đánh giá kết quả. HS: Nộp báo cáo thực hành GV: Nhận xét kết quả và thu nộp sản phẩm. Giải đáp thắc mắc 7’ 2’ 2’ 1’ 2’ 20’ 5’ I. Nội dung thực hành 1. Mục tiêu - Sắp xếp được đồ đạc hợp lí trong phòng 10m2 2. Quy trình thực hiện - Sắp xếp đồ đạc trong phòng trên sơ đồ một cách hợp lí 3. Báo cáo thực hành II. Thực hành của HS - Thực hành theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV 4. Kết thúc: 3’ GV đánh giá giờ thực hành: - Ý thức, thái độ và tinh thần học tập của HS - Kỉ luật an toàn lao động - Thao tác thực hành của HS - Chất lượng thực hành 5. Hướng dẫn về nhà: 1’- Chuẩn bị tiếp mô hình, sơ đồ để tiết sau thực hành tiếp Ngày soạn: 2/11/2011 Ngày dạy: 5/11/2011 Tiết 22:THỰC HÀNH SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG GIA ĐÌNH(T2) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Có những hiểu biết về sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở 2. Kỹ nă

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_11_69_pham_thi_mung.doc