Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 14: Thực hành nhận biết một số loại phân hóa học thông thường nhận biết một số loại thuốc và nhản hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại - Nguyễn Thị Thanh Tùng

1. MỤC TIÊU:

 1.1.Kiến thức :

 -Học sinh phân biệt được một số loại phân bón thông thường.

 -Biết được một số loại thuốc ở dạng bột, bột thấm nước, hạt và sữa.

 1.2. Kỹ năng:

 - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích.

 - Đọc được một số nhãn thuốc.

 1.3. Thái độ:

 -Giáo dục học sinh tính cẩn thận, biết bảo vệ môi trường.

 2.TRỌNG TÂM:

 - Phân biệt các loại phân bón.

 -Đọc được nhãn hiệu một số loại thuốc trừ sâu, bệnh.

 3.CHUẨN BỊ:

 3.1. Giáo viên:

 - các mẫu phân bón có ghi số.

 - một số nhãn hiệu thuốc trừ sâu.

 - đèn cồn, ống nghiệm, kẹp gấp, than, diêm.

 3.2.Học sinh:

 Xem trước bài.

 4.TIẾN TRÌNH:

 4.1.Ổn định tổ chức,kiểm diện:

 4.2.Kiểm tra miệng:

 Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 14: Thực hành nhận biết một số loại phân hóa học thông thường nhận biết một số loại thuốc và nhản hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại - Nguyễn Thị Thanh Tùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài : Tiết: 14 Tuần dạy: Ngày dạy: Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG THƯỜNG NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHẢN HIỆU CỦA THUỐC TRỪ SÂU,BỆNH HẠI. MỤC TIÊU: 1.1.Kiến thức : -Học sinh phân biệt được một số loại phân bón thông thường. -Biết được một số loại thuốc ở dạng bột, bột thấm nước, hạt và sữa. 1.2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích. - Đọc được một số nhãn thuốc. 1.3. Thái độ: -Giáo dục học sinh tính cẩn thận, biết bảo vệ môi trường. 2.TRỌNG TÂM: - Phân biệt các loại phân bón. -Đọc được nhãn hiệu một số loại thuốc trừ sâu, bệnh. 3.CHUẨN BỊ: 3.1. Giáo viên: - các mẫu phân bón có ghi số. - một số nhãn hiệu thuốc trừ sâu. - đèn cồn, ống nghiệm, kẹp gấp, than, diêm. 3.2.Học sinh: Xem trước bài. 4.TIẾN TRÌNH: 4.1.Ổn định tổ chức,kiểm diện: 4.2.Kiểm tra miệng: Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 4.3.Tiến trình: Hoạt động của thầy, trò. Nội dung bài. Hoạt động 1 GV phân dụng cụ thực hành cho các nhóm. Lưu ý một số qui định khi thực hành. Hoạt động 2 GV cho HS quan sát tranh SGK.GV hướng dẫn HS trình tự tiến hành. -Bước 1 -Bước 2 -Bước 3 Các nhóm tiến hành thí nghiệm, quan sát, ghi lại kết quả. HS quan sát tranh SGK. HS tiến hành TN theo trình tự hướng dẫn ở SGK. Lưu ý HS: cẩn thận không làm than rơi trên quần áo ,sách vở. GV quan sát, uốn nắn các thao tác của học sinh. HS quan sát bằng mắt, nhận ra 2 loại phân bón. màu nâu sẫm hoặc xám: phân lân. Màu trắng dạng bột: vôi. HS thực hành theo nhóm từng thí nghiệm. GV treo bảng phụ: mẫu báo cáo thực hành. HS tự đánh giá kết quả thực hành của nhóm theo hướng dẫn của GV. Giáo dục: phân biệt được các loại phân để sử dụng hợp lí,chống lãng phí. Hoạt động 3: GV giao nhiệm vụ cho HS: phân biệt các loại thuốc và đọc nhãn hiệu thuốc. Hướng dẫn HS cách nhận biết các loại thuốc qua màu sắc, dạng của từng mẫu thuốc. Đọc các nhãn hiệu thuốc theo các chỉ tiêu ghi trên nhãn. + tên thuốc. + nhóm độc. + dạng thuốc. +khả năng hòa tan trong nước. + tỉ lệ hoạt chất, phụ gia. + công dụng. + địa chỉ sản xuất GV hướng dẫn HS cách nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu , bệnh hại, phân biệt độ độc của thuốc. GV treo tranh vẽ độ độc của thuốc. HS quan sát tranh. GV đọc mẫu 1 nhãn thuốc . HS cử đại diện nhóm đọc nhãn thuốc của nhóm mình. Giáo dục: GV hướng dẫn HS cách sử dụng thuốc an toàn và cách sơ cấp cứu khi nhiễm độc thuốc. HS quan sát các lọ thuốc và ghi nhận xét về: + dạng thuốc. +màu sắc. HS quan sát lọ nước có hòa tan thuốc và ghi nhận xét về độ hòa tan của thuốc. GV lưu ý HS nhận biết các dạng thuốc qua cách viết tắt. Giáo dục:HS nhận biết và phân biệt được các loại thuốc trên thị trường. A.Nhận biết một số loại phân hóa học: I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: SGK/ 18. II. Quy trình thực hành: Phân biệt nhóm phân bón hòa tan và nhóm ít hoặc không tan. Nhóm tan: đạm hoặc kali. Nhóm ít hoặc không tan: lân và vôi. 2.Phân biệt trong nhóm phân bón hòa tan:( đạm và kali) - mùi khai: đạm. - không có mùi khai: kali. III. Thực hành: HS thực hành theo nhóm. IV. Đánh giá kết quả: B. Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại: I.Nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại. 1.Phân biệt độ độc:SGK 2.Tên thuốc:SGK II.Quan sát một số dạng thuốc: Thuốc bột thấm nước. Thuốc bột hòa tan trong nước. Thuốc hạt. Thuốc sữa. Thuốc nhủ dầu. 4.4. Câu hỏi và bài tập củng cố: GV nhận xét tiết thực hành, nêu ưu khuyết điểm. HS thu dọn vật liệu, dụng cụ. 5.5 .Hướng dẫn HS tự học: * Đối với bài học ở tiết này: Xem lại bài thực hành. * Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Xem trước bài: Làm đất và bón phân lót. mục đích của việc làm đất. các công việc làm đất. thế nào là bón phân lót. 5..RÚT KINH NGHIỆM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ........

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_14_thuc_hanh_nhan_biet_mot_so_l.doc
Giáo án liên quan