Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 19: Luân canh, xen canh, tăng vụ

 I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Hiểu được thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ và tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ.

2. Kĩ năng: Quan sát, phân tích canh hình, đề xuất kế hoạch luân canh, xen canh, tăng vụ trên đất trồng trọt ở gia đình.

3. Thái độ: -Tinh thần hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

II.CHUẨN BỊ :

 1. Giáo viên: Chuẩn bị cho cả lớp:- Phóng to hình 33.

 2. Học sinh: Chuẩn bị như phần dặn dò ở tiết trước.

III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HS

 1.Ổn định ( 1)7a . .7b 7c

 2. Bài cũ (4):Trả bài thi HK I.

 3. Giới thiệu bài : Một trong những nhiệm vụ cảu trồng trọt là tăng số lượng chất lượng của sản phẩm. Em hãy cho biết cách tăng số lượng và chất lượng sản phẩm là gì? Vậy tác dụng là luân canh, xen canh, tăng vụ là gì?

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 19: Luân canh, xen canh, tăng vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 12 .01.2008 Ngày dạy : 14 .01.2008 Tiết 19: luân canh, xen canh, tăng vụ I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hiểu được thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ và tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. 2. Kĩ năng: Quan sát, phân tích canh hình, đề xuất kế hoạch luân canh, xen canh, tăng vụ trên đất trồng trọt ở gia đình. 3. Thái độ: -Tinh thần hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. II.CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: Chuẩn bị cho cả lớp:- Phóng to hình 33. 2. Học sinh: Chuẩn bị như phần dặn dò ở tiết trước. III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định ( 1’)7a . ..7b 7c 2. Bài cũ (4’):Trả bài thi HK I. 3. Giới thiệu bài : Một trong những nhiệm vụ cảu trồng trọt là tăng số lượng chất lượng của sản phẩm. Em hãy cho biết cách tăng số lượng và chất lượng sản phẩm là gì? Vậy tác dụng là luân canh, xen canh, tăng vụ là gì? 4. Các họat động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG Hoạt động 1 :( 28 phút) Tìm hiều luân canh, xen canh, tăng vụ là gì? GV thông báo: luân canh xen canh tăng vụ là là phương thức canh tác phổ biến trong sản xuất trồng trọt. Cả lớp chú ý lắng nghe GV thông báo. Cho HS đọc ví dụ trang 50.Em có nhận xét gì về các loại cây trồng trên một đơn vị diện tích đất trồng trong năm. HS họat động cá nhân rồi trả lời theo yêu cầu của GV. Vậy luân canh là gì? Để xây dựng công thức luân canh hợp lí, cần chú ý đến các yếu tố nào ? HS trả lời theo yêu cầu của GV. Em hãy nêu ví dụ về loại hình luân canh cây trồng mà em biết. Cho HS quan sát hình 33 và cho biết: trong hình vẽ này đã trồng những loại cây nào ? GV giới thiệu hình thức trồng cây như trên gọi là xen canh. Vậy xen canh là gì? Vì sao chúng ta cần xen canh các loại cây trồng. HS trả lời theo yêu cầu của GV. Cho HS đọc ví dụ trang 51. Tăng vụ là gì?ở địa phương em đã gieo trồng được mấy vụ trong năm trên một mảnh ruộng? Hoạt động 2 :( 16phút) Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. -Cho HS đọc yêu cầu đề bài trang 51 - Cả lớp chú ý lắng nghe bạn đọc. - Cho HS làm việc theo nhóm để hòan thành bài tập. - HS thảo luận theo nhóm để hoàn thành bài tập - Cho HS trả lời về tác dụng của luân canh, xen canh taăng vụ. Hoạt động 3: ( 5 phút) Tổng kết. Cho 1 HS đọc phần ghi nhớ. Cả lớp chu ý lắng nghe bạn đọc. Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ.Ở địa phương em đã áp dụng phương thức canh tác này như thế nào? Nêu tác dụng của của việc luân canh, xen canh tăng vụ trong sản xuất trồng trọt. I. LUÂN CANH, XEN CANH, TĂNG VỤ LÀ GÌ? 1. Luân canh: Là cách tiến hành luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích 2. Xen canh:Trên cùng một đơn vị diện tích, trồng hai loại hoa màu cùng một lúc hoặc cách nhau một thởi gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng... 3. Tăng vụ: Tăng số vụ gieo trồng trên một đơn vị diện tích. II.TÁC DỤNG CỦA LUÂN CANH, XEN CANH, TĂNG VỤ. 1.Tác dụng của luân canh là tăng độ phì nhiêu, điều hòa chất dinh dưỡnggiảm sâu bệnh. 2.Tác dụng của xen canh : sử dụng hợp lí đất đai, ánh sáng giảm sâu bệnh. 3.Tác dụng của tăng vụ: góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch 5. Dặn dò:(1phút) -Nắm nội dung bài học: Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ.Ở địa phương em đã áp dụng phương thức canh tác này như thế nào? Nêu tác dụng của của việc luân canh, xen canh tăng vụ trong sản xuất trồng trọt. - Chuẩn bị bài mới:Nêu vai trò của rừng và trồng rừng.Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta. --------------------™ v ˜----------------------- Câu 1,2 trang 6. Câu 1,2 trang 8. Câu 1,2,3 trang 10. Câu 1,2,3 trang 15 ; Câu 1,2,3,4 trang 17 ; Câu 2,3 trang 22 Vai trò của giống cây trồng và các tiêu chí của 1 giống cây trồng tốt. Câu 1,2 trang 30. Câu 1,3,4 trang 33.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_19_luan_canh_xen_canh_tang_vu.doc