Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 2, Bài 3: Một số tính chất của đất trồng (Bản hay)

I_MỤC TIÊU BÀI HỌC :

Sau bài này GV phải làm cho HS

Hiểu được thành phần cơ giới của đất là gì? khái niệm độ kiềm, độ chua

Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất

Có ý thức bảo vệ, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất

II_CHUẨN BỊ NỘI DUNG BÀI GIẢNG :

GV chuẩn bị bài 3 SGK và các tài liệu liên quan như: Giáo trình trồng trọt tập 1 – Thổ nhưỡng nông hoá, NXB giáo dục Hà Nội 1998

Bảng mẫu ở SGK phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh liên quan

III_CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

 1. Ổn định lớp

 2. Bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời

HS 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương pháp?

HS 2: Cho biết đất trồng là gì? Đất trồng gồm những thành phần nào?

 3. Bài mới

 a/Giới thiệu bài

Gv. Hiện nay cũng như trong tương lai,cây trồng vẫn chủ yếu sinh trưởng,phát triển trên đất,người trồng trọt cần hiểu về đất để có những biện pháp kĩ thuật phù hợp với những đặc điểm của đất và cây trồng.Bài học hôm nay nghiên cứu một số tính chất chính của đất trồng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 2, Bài 3: Một số tính chất của đất trồng (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 2. Bài 3 : một số tính chất của đất trồng Ngày soạn: 03 – 09- 2010 I_Mục tiêu bài học : Sau bài này GV phải làm cho HS Hiểu được thành phần cơ giới của đất là gì? khái niệm độ kiềm, độ chua Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất Có ý thức bảo vệ, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất II_chuẩn bị nội dung bài giảng : GV chuẩn bị bài 3 SGK và các tài liệu liên quan như: Giáo trình trồng trọt tập 1 – Thổ nhưỡng nông hoá, NXB giáo dục Hà Nội 1998 Bảng mẫu ở SGK phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh liên quan III_Các hoạt động dạy và học 1. ổn định lớp 2. Bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương pháp? HS 2: Cho biết đất trồng là gì? Đất trồng gồm những thành phần nào? 3. Bài mới a/Giới thiệu bài Gv. Hiện nay cũng như trong tương lai,cây trồng vẫn chủ yếu sinh trưởng,phát triển trên đất,người trồng trọt cần hiểu về đất để có những biện pháp kĩ thuật phù hợp với những đặc điểm của đất và cây trồng.Bài học hôm nay nghiên cứu một số tính chất chính của đất trồng. b/ Các hoạt động. Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Hoạt động 1: Thành phần cơ giới của đất là gì? -GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục này, đưa ra các câu hỏi để HS tái hiện kiến thức về thành phần rắn của đất - HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi +Phần rắn của đất bao gồm những thành phần nào? -GV Giảng giải cho HS biết thành phần khoáng bao gồm hạt cát, limon, sét. Tỉ lệ các hạt này gọi là thành phần cơ giới của đất +GV:ý nghĩa thực tế của việc xác định thành phần cơ giới của đất là gì? -GV Kết luận: Dựa vào tỉ lệ các loại hạt trong đất người ta chia đất làm 3 loại chính: đất cát, đất thịt và đất sét - HS ghi nhận thông tin Hoạt động 2 : Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất -GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi: -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi +GV: Độ pH dùng để đo cái gì? trị số pH dao động trong phạm vi nào? với các trị số nào của pH đất được gọi là đất chua, kiềm, trung tính? -Kết luận nội dung theo SGK -HS ghi nhận thông tin Hoạt động 3 : Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất -GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi: -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi +Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng -GV Nhận xét, bổ sung và kết luận -HS Ghi nhận thông tin Hoạt động 4 : Độ phì nhiêu của đất là gì? -GV cho HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi gợi mở: -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi +ở đất, việc thiếu nước và chất dinh dưỡng thì cây trồng phát triển như thế nào? +Độ phì nhiêu của đất quyết định cái gì trong sản xuất? -GV Nhận xét, bổ sung và kết luận -HS ghi nhận thông tin Hoat động 5 : Tổng kết bài học -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -GV Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài - HS đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi cùa gv đưa ra -GV Căn dặn HS về nhà học bài cũ và đọc trước bài 6 SGK. - HS thu nhận thông tin. I/ Thành phần cơ giới của đất trồng. Tỉ lệ % các loại hạt cát,li mong,sét, trong đất là thành phần cơ giới của đất. Tuỳ tỉ lệ từng loại hạt trong đất mà chia đất thành đất cát,đêta thịt,đất sét. II/ Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất Độ chua,độ kiềm của đất được đo bằng độ pH Đất có pH < 6,5 là đất chua. Đất có pH = 6,6 – 7,5 là đất trung tính. Đất có pH>7,5 là đất kiềm. III/ Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất Đất sét giữ nước,chất dinh dưỡng tốt. Đất thịt giữ nước và chất dinh dưỡng trung bình Đất cát giữ nước và chất dinh dưỡng kém. IV/ Độ phì nhiêu của đất là gì? Là khả năng của đất có thể cho cây trồng cho năng suất cao. Tuy nhiên muốn có năng suất cao phải có đủ các điều kiện:đất phì nhiêu,thời tiết thuận lợi,giống tốt và chăm sóc tốt. .

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_2_bai_3_mot_so_tinh_chat_cua_da.doc