Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 2: Một số tính chất của đất trồng

I.MỤC TIÊU :

1. Kiến thức -Biết được khái niệm về thành phần cơ giới của đất trồng .

-Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất.

-Hiểu được thế nào là đất chua, đất kiềm, đất trung tính.

-Hiểu được thế nào là độ phì nhiêu.

2. Kĩ năng : -Phân biệt đất chua, đất kiềm, đất trung tính.

-Giải thích được vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng.

3 .Thái độ :- Có ý thức bảo vệ duy trì, nâng cao, độ phì nhiêu của đất.

-Rèn tính cẩn thận. Tinh thần hợp tác trong nhóm .

II . CHUẨN BỊ :

 1. Giáo viên:Chuẩn bị cho cả lớp: 1 bảng phụ bài tập trang 9 mục III.

 2. Học sinh :Nghiên cứu kĩ nội dung bài họcvà chuẩn bị như phần dặn dò ở tiết trước.

III . TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 1.Ổn định(1) :7a . .7b 7c

 2.Kiểm tra bài cũ(5) : Trồng trọt có vai trò gì đối với đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương .(6đ) Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dung những biện pháp gì?( 4đ)

Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng ?(4 đ)

Đất trồng gồm những thành phần nào, vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng . (6 đ)

 3.Đặt vấn đề:(2) Cây trồng sống và phát triển ở đâu? Thành phần và tính chất của đất có ảnh hưởng tới năng suất chất lượng nông sản hay không ? Vậy muốn sử dung hợp lý, phải biết được các đặc điểm và tính chất của đất.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 649 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 2: Một số tính chất của đất trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn ngày:14. 08. 2008 Ngày dạy:18. 08 . 2008 Tiêt2 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG I.MỤC TIÊU : 1. Kiến thức -Biết được khái niệm về thành phần cơ giới của đất trồng . -Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. -Hiểu được thế nào là đất chua, đất kiềm, đất trung tính. -Hiểu được thế nào là độ phì nhiêu. 2. Kĩ năng : -Phân biệt đất chua, đất kiềm, đất trung tính. -Giải thích được vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng. 3 .Thái độ :- Có ý thức bảo vệ duy trì, nâng cao, độ phì nhiêu của đất. -Rèn tính cẩn thận. Tinh thần hợp tác trong nhóm . II . CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên:Chuẩn bị cho cả lớp: 1 bảng phụ bài tập trang 9 mục III. 2. Học sinh :Nghiên cứu kĩ nội dung bài họcvà chuẩn bị như phần dặn dò ở tiết trước. III . TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định(1’) :7a . ..7b 7c 2.Kiểm tra bài cũ(5’) : Trồng trọt có vai trò gì đối với đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương .(6đ) Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dung những biện pháp gì?( 4đ) Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng ?(4 đ) Đất trồng gồm những thành phần nào, vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng . (6 đ) 3.Đặt vấn đề:(2’) Cây trồng sống và phát triển ở đâu? Thành phần và tính chất của đất có ảnh hưởng tới năng suất chất lượng nông sản hay không ? Vậy muốn sử dung hợp lý, phải biết được các đặc điểm và tính chất của đất. 4. Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1(8 phút ) Tìm hiểu khái niệm về thành phần cơ giới của đất. -GV cho HS nhắc lại thành phần chất rắn của đất là gì? -HS trả lời cá nhân các bạn khác chú ý lắng nghe rồi nhận xét bổ sung. -GV giảng giải cho HS biết thành phần vô cơ của đất bao gồm:cát, sét, limon. -HS chú ý lắng nghe GV giảng về thành phần vô cơ của đất. -GV cho HS đọc các hạt khoáng của đất. -GV hỏi: thành phần cơ giới của đất là gì? *Giới thiệu chuyển mục:Căn cứ vào các thành phần cơ giới trong đất người ta chia đất thành mấy loại chính. Hoạt động 2 (8 phút ) Phân biệt thế nào là độ chua độ kiềm của đất. -GV cho hs nghiên cứu SGK rồi cho biết: +Độ pH dùng để đo gì? +Trị số pH dao động trong phạm vị nào? đất thường có độ pH là bao nhiêu? Với trị số nào của pH thì đất gọi là đất chua đất kiềm, đất trung tính. +Căn cứ vào đâu để chia thành đất chua, đất kiềm, đất trung tính.Nhấn mạnh cho HS về sự khác nhau giữa 3 loại đất. -HS hoạt động cá nhân rồi trả lời từng câu hỏi theo yêu cầu của GV. -GV Cho HS lấy ví dụ về các loại cây thích hợp với các loại đất khác nhau. -HS nêu ví dụ theo sự hiểu biết. Lưu ý cho HS: Mỗi loại cây sinh trưởng và phát triển tốt trong phạm vi pH nhất định.Khi xác định được độ pH giúp ta bố trí phù hợp cây trồng . *Chuyển mục:vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng? Hoạt động 3: (10 phút )Tìm hiểu khả năng giữ được nước và chất dinh dướng -GV Cho HS nghiên cứu SGK và đạt câu hỏi: Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng . -GV giảng giải để HS thấy được trong đất có 3 loại hạt có kích thước khác nhau. -GV treo bảng phụ và cho HS làm bài tập trang 10 HS làm việc cá nhân rồi lên bảng điền kết quả vào bảng phụ. -GV cho HS nhận xét bổ sung rồi hoàn chỉnh bài tập choHS. -GV chốt lại kiến thức cho HS và cho HS ghi vở -Cho HS nhận xét về chất dinh dưỡng đối với 1 mỗi loại đất. Hoạt động 4 (8 phút ) Tìm hiểu độ phì nhiêu cuả đất. -GV hỏi:+Nếu đất trồng thiếu nước và chất dinh dưỡng cây trồng sẽ như thế nào? +Nếu đất trồng đủ nước và chất dinh dưỡng cây trồng sẽ như thế nào? -HS hoạt động cá nhân rồi trả lời .Cả lớp lắng nghe rồi nhận xét bổ sung. -Thông báo: Đất đủ nước và chất dinh dưỡng chưa hẵn là đất phì nhiêu .GV nêu ví dụ cho HS hiểu. -Cả lớp chú ý lắng nghe GV thông báo. GV hỏi:Vậy độ phì nhiêu của đất là gì? -Muốn đạt được năng suất cao ngoài độ phì nhiêu cần có đủ yếu tố nào? -HS trả lời cá nhân, lớp nhận xét và hoàn chỉnh câu trả lời. -GV giáo dục cho HS về vai trò của con người trong quá trình sản xuất . I.Thành phần cơ giới của đất là gì? Là tỉ lệ % các hạt cát, sét, li mon trong đất. II.Thế nào là độ chua độ kiềm của đất. -Căn cứ vào độ pH của đất người ta chia thành đất chua (pH 7,5), đất trung tính(pH = 6,6 – 7,5). III. Khả năng giữ được nước và chất dinh dướng của đất -Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ các hạt cát, sét, limon chất mùn -Đất sét giữ nước và chất dinh dưỡng tốt -Đất thịt giữ nươcù và chất dinh dưỡng trung bình -Đất cát giữ nươcù và chất dinh dưỡng kém. IV.Độ phì nhiêu cuả đất. -Khả năng cung cấp đủ nước, chất dinh dưỡng đảm bảo năng suất cao, không chứa chất gây hại cho cây trồng. -Muốn có năng suất cao phải đủ các điều kiện sau: +Giống tốt thời tiết thuận lợi . +Chăm sóc tốt . +Đất tốt . Hoạt động 4 ( 2 phút ) -Cho 1 HS đọc phần ghi nhớ. -Cả lớp chú ý lắng nghe bạn đọc. GV hỏi:-Nhờ đâu mà đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng . -Để tăng độ phì nhiêu cho đất gia đình em cần có những biện pháp gì? -Cho HS trả lời cầu hỏi nêu ra ở đầu bài. -HS làm việc cá nhân rồi trả lời theo yêu cầu của GV. 5. Dặn dò : (1’) Các em về nhà học bài theo vở ghi và trả lời các câu hỏi cuối bài. Chuẩn bị bài mới : Tìm hiểu các biện pháp sử dung, cải tạo, bảo vệ đất ở địa phương em? --------------------™ v ˜------------------- ----

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_2_mot_so_tinh_chat_cua_dat_tron.doc
Giáo án liên quan