Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 24: Trồng cây rừng. Chăm sóc rừng sau khi trồng - Nguyễn Xuân Huyền

I. Mục tiêu: HS .

- Biết được thời vụ trồng rừng, kĩ thuật đào hố trồng cây rừng, qui trình trồng cây rừng bằng cây con.

- Hiểu được thời gian và số lần chăm sóc rừng sau khi trồng, nội dung công việc chăm sóc rừng sau khi trồng.

II. Chuẩn bị.

GV: Chuẩn bị hình 41, 42,43, 44sgk

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học .

1. ổn định tổ chức lớp.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 24: Trồng cây rừng. Chăm sóc rừng sau khi trồng - Nguyễn Xuân Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 1/2/2009 Tiết 24: Trồng cây rừng.Chăm sóc rừng sau khi trồng. I. Mục tiêu: HS . - Biết được thời vụ trồng rừng, kĩ thuật đào hố trồng cây rừng, qui trình trồng cây rừng bằng cây con. - Hiểu được thời gian và số lần chăm sóc rừng sau khi trồng, nội dung công việc chăm sóc rừng sau khi trồng. II. Chuẩn bị. GV: Chuẩn bị hình 41, 42,43, 44sgk III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học . 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu thời vụ trồng rừngvà làm đất trồng cây. GV? Cho biết thời vụ trồng rừng? Thay đổi theo các miền như thế nào. GV? Cho biết kích thước làm hố. HS : GV? Quan sát hình 41sgk , nêu kĩ thuật đào hố. HS : Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp trồng rừng bằng cây con. GV? Trình bày qui trình trồng cây con trong bầu. HS : GV? Hãy cho biết qui trình trồng cây con rễ trần. HS : GV? Hãy giải thích tại sao phải thực hiện theo qui trình trên. Hoạt động 3: Tìm hiểu thời gian và số lần chăm sóc. GV: Hãy tìm hiểu thông tin trong sgk Cho biết thời gian và số lần chăm sóc. HS : Hoạt động 4: Tìm hiểu những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng. GV? Em hãy quan sát hình 44và ghi vào vở bài tập giải thích nội dung từng loại công việc chăm sóc rừng sau khi trồng. HS: GV? Tại sao phải làm rào bảo vệ. GV? Em hãy cho biết sau khi trồng cây rừng có nhiều cây chết là do các nguyên nhân nào. Hoạt động 5. Tổng kết bài dạy. GV: Hệ thống bài học GV: Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ. I. Thời vụ trồng rừng. - Thời vụ trồng rừng thay đổi theo vùng khí hậu. - Các tỉnh phía bắc là mùa xuân và mùa mưa. - Các tỉnh miền trung và các tỉnh miền Nam trồng vào mùa mưa. II. Làm đất trồng cây. 1. Kích thước hố - Chiều dài miệng hố: 30cm - Chiều rộng miệng hố : 30cm. - Chiều sâu: 30cm. 2. Kĩ thuật đào hố. - Vạc cỏ và đào hố , lớp đất màu để riêng bên miệng hố. - Lấy lớp đất màu đem trộn với phân bón. - Cuốc thêm đất đập nhỏ và nhặt sạch cỏ rồi lấp đầy hố. III. Trồng rừng bằng cây con. 1. Trồng cây con có bầu . - Qui trình trồng: + Tạo lỗ trong hố đất có độ sâu lớn hơn bầu đất + Rạch bỏ vỏ bầu. + Đặt bầu vào lỗ trong hố + lấp và nén đất làn 1. + lấp và nén đất lần 2. + vun gốc. 2. Trồng cây con rễ trần. Qui trình trồng cây con rễ trần: Được áp dụng đối với loại cây phục hồi nhanh . IV. Thời gian và số lần chăm sóc. 1. Thời gian. Sau khi trồng cây gây rừng từ 1 đến 3 tháng phải tiến hành chăm sóc cây ngay, chăm sóc liên tục đến 4 năm. 2. Số lần chăm sóc: Năm thứ nhất và năm thứ hai mỗi năm chăm sóc hai đến 3 lần . Năm thứ 3 và năm thứ 4, mỗi năm chăm sóc 1 đến 2 lần. V. Những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng. 1. Làm rào bảo vệ. 2. Phát quang. 3. Làm cỏ. 4. Xới đất, vun gốc. 5. Bón phân. 6. Tỉa và dặm cây. 4. Bài tập về nhà. Trả các câu hỏi sau: + Hãy nêu qui trình làm đất để trồng cây rừng? + Hãy giải thích các thao tác kĩ thuật trồng cây con có bầu đất? + Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì .?

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_24_trong_cay_rung_cham_soc_rung.doc