Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 25: Khai thác rừng

 I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Phân biệt các loại khai thác rừng.

- Hiểu được điều kiện khai thác rừng ở nước ta hiện nay.

- Biết được các biện pháp phục hồi sau khi khai thác.phân biệt các loại khai thác rừng.

2. Kĩ năng: Quan sát và khai thác các kênh hình .

3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ rừng, không khai thác rừng bừa bãi.

II.CHUẨN BỊ :

 1. Giáo viên: Chuẩn bị cho cả lớp :bảng phụ kẻ bảng II.trang 71.

 2. Học sinh: Chuẩn bị nội dung đã dặn ở tiết trước.

III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HS

 1.Ổn định ( 1) 7a . . 7b 7c

 2. Bài cũ (4): Câu 1:Nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng.(4đ)Giải thích các thao tác kĩ thuật trồng cây con có bầu.(6đ)

Câu 2: Chăm sóc rừng sau khi trồng vào thời gian nào ? (3đ)Số lần chăm sóc trong mỗi năm.(3đ)

Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì?(4đ)

 3. Giới thiệu bài (1) Khai thác rừng hiện nay ở Việt nam tuân thủ theo những điều kiện nào ? Cần dùng nhựng biện pháp nào để phục hồi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 445 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 25: Khai thác rừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 11.02.2008 Tuần 22: CHƯƠNG II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG Ngày dạy:14 .02.2008 Tiết 25: KHAI THÁC RỪNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Phân biệt các loại khai thác rừng. - Hiểu được điều kiện khai thác rừng ở nước ta hiện nay. - Biết được các biện pháp phục hồi sau khi khai thác.phân biệt các loại khai thác rừng. 2. Kĩ năng: Quan sát và khai thác các kênh hình . 3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ rừng, không khai thác rừng bừa bãi. II.CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: Chuẩn bị cho cả lớp :bảng phụ kẻ bảng II.trang 71. 2. Học sinh: Chuẩn bị nội dung đã dặn ở tiết trước. III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định ( 1’) 7a . .. 7b 7c 2. Bài cũ (4’): Câu 1:Nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng.(4đ)Giải thích các thao tác kĩ thuật trồng cây con có bầu.(6đ) Câu 2: Chăm sóc rừng sau khi trồng vào thời gian nào ? (3đ)Số lần chăm sóc trong mỗi năm.(3đ) Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì?(4đ) 3. Giới thiệu bài (1’) Khai thác rừng hiện nay ở Việt nam tuân thủ theo những điều kiện nào ? Cần dùng nhựng biện pháp nào để phục hồi. 4. Các họat động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG Hoạt động 1 : Tìm hiểu các loại khai thác. - GV: Treo bảng phụ bảng 2 và yêu cầu HS cho biết các đạc điểm của từng lọai khai thác. - HS: HS quan sát rồi trả lời theo yêu cầu của GV. - GV: Em hãy nêu những điểm giống và khác nhau giữa các loại khai thác rừng. Và thảo luận câu hỏi trang 71. HS : Thảo luận theo bàn rồi trả lời theo yêu cầu của GV. GV: Nếu khai thác trắng mà không trồng rừng sẽ gây ra tác hại gì? Em em Hãy cho biết tình hình rừng ở nước ta hiện nay. Vậy khai thác rừng phải theo các điều kiện nào? Hoạt động 2 :Điều kiện áp dụng khai thác rừng ở nước ta hiện nay. -Gv : em hãy nêu các điều kiện áp dụng khai thác khai thác rừng ở nước ta hiện nay. -HS trả lời cá nhân theo yêu cầu của GV. - GV: Cho HS hòan thành bài tập trang 72. - HS: HS làm việc cá nhân rồi trả lời theo yêu cầu của GV. Vậy sau khi khai thác chúng ta cần phải làm gì? Hoạt động 3 Phục hồi rừng sau khi khai thác. GV: phục hồi rừng sau khi khai thác bằng cách nào? HS trả lời cá nhân theo yêu cầu của GV. GV Để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên để tự phục hồi bằng biện pháp nào? HS làm việc cá nhân rồi trả lời theo yêu cầu của GV. Hoạt động 4: Tổng kết. -Em hãy cho biết các loại khai thác rừng có những điểm giống nhau và khác nhau nào? -Dùng các biện pháp nào để phục hồi rừng sau khi khai thác I. CÁC LOẠI KHAI THÁC RỪNG. -Khai thác trắng. -Khai thác dần. -Khai thác chọn. II. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG KHAI THÁC RỪNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. -Chỉ được khai thác chọn không được khai thác trắng. -Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế. -Lượng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ khu rừng khai thác . III. phục hồi rừng sau khi khai thác Rừng đã khai thác trồng rừng để phục hồi . trồng xen cây công nghiệp với cây rừng. Rừng đã khai thác dần và kai thác chọn: thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiênđể rừng phục hồi: + Chăm sóc cây gieo giống + phát dọn cây hoang dại để hạt dễ nảy mầm và cây con sinh trưởng thuận lợi. + Dặm cây hay gieo hạt vào nơi ít cây tái sinh và nơi không có cây gieo giống. 5. Dặn dò:(2 phút) các em về nhà học kĩ các nội dung: Điểm giống và khác nhau giữa các điểm khai thác. Khai thác rừng hiện nay ở Việt Namphải tuân thủ theo các điều kiện nào? Dùng các biện pháp nào để phục hồi rừng sau khi khai thác Chuẩn bị: Mục đích của việc bảo vệ khoanh nuôi rừng.Dùng các biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng. --------------------™ v ˜-----------------------

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_25_khai_thac_rung.doc