Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 26: Ôn tập (Bản hay)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Qua tiết ôn tập học sinh củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học. Trên cơ sở đó học sinh có khả năng vận dụng vào thực tế sản xuất.

2. Kỹ năng:

- Rèn được kĩ năng tổng hợp, khái quát kiến thức đã học.

- Biết vận dụng những kĩ năng đã được học vào thực tế sản xuất.

- Củng cố những kỹ năng thực hiện những quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt.

3. Thái độ:

- Có ý thức lao động và vận dụng vào trong thực tế sản xuất.

- Có kỹ thuật tinh thần chịu khó, cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động. Nghiêm túc, hợp tác, hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Đọc và nghiên cứu nd SGK, bảng tóm tắt nội dung phần trồng trọt, hệ thống câu hỏi và đáp án ôn tập.

- Sơ đồ 4 SGK phóng to trang 52 và sơ đồ 6 trang 78.

2. Học sinh:

- Đọc câu hỏi SGK chuẩn bị ôn tập.

- Xem lại tất cả các bài từ bài bài 1 đến bài 29.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 26: Ôn tập (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 18 Ngày soạn: TIẾT 26 Ngày dạy: 7A,B,C. ÔN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Qua tiết ôn tập học sinh củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học. Trên cơ sở đó học sinh có khả năng vận dụng vào thực tế sản xuất. 2. Kỹ năng: - Rèn được kĩ năng tổng hợp, khái quát kiến thức đã học. - Biết vận dụng những kĩ năng đã được học vào thực tế sản xuất. - Củng cố những kỹ năng thực hiện những quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. 3. Thái độ: - Có ý thức lao động và vận dụng vào trong thực tế sản xuất. - Có kỹ thuật tinh thần chịu khó, cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động. Nghiêm túc, hợp tác, hứng thú học tập. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Đọc và nghiên cứu nd SGK, bảng tóm tắt nội dung phần trồng trọt, hệ thống câu hỏi và đáp án ôn tập. - Sơ đồ 4 SGK phóng to trang 52 và sơ đồ 6 trang 78. 2. Học sinh: - Đọc câu hỏi SGK chuẩn bị ôn tập. - Xem lại tất cả các bài từ bài bài 1 đến bài 29. III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1. Các hoạt động dạy - học: (45 phút) HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS HĐ1: GIỚI THIỆU BÀI MỚI (1’) Các em đã học hết 29 bài. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập phần này để tiết sau chúng ta kiểm tra HK I. - Hs lắng nghe HĐ2: TÓM TẮT NỘI DUNG PHẦN LẦM NGHIỆP TỪ BÀI 22 ĐẾN 25. (5’) I. Tóm tắt nội dung phần lâm nghiệp. - GV: Treo tranh sơ đồ phóng to tóm tắt nd phần lâm nghiệp đã học. - GV: Tóm tắt nội dung theo sơ đồ minh hoạ. I. Tóm tắt nội dung phần lâm nghiệp. - Hs cùng với Gv tóm tắt được nội dung phần lâm nghiệp đã học và ghi nhớ. HĐ2: TÓM TẮT NỘI DUNG PHẦN LẦM NGHIỆP TỪ BÀI 1 ĐẾN 13 (5’) I. Tóm tắt nội dung phần trồng trọt. - GV: Treo tranh sơ đồ phóng to tóm tắt nd phần trồng trọt đã học. - GV: Tóm tắt nội dung theo sơ đồ minh hoạ. I. Tóm tắt nội dung phần trồng trọt. - Hs cùng với Gv tóm tắt được nội dung phần trồng trọt đã học và ghi nhớ. HĐ 3: CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN LÂM NGHIỆP (15’) II. Câu hỏi: Câu 1: Rừng có vai trò gì trong đời sống và trong sản xuất của xã hội? Nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì? Câu 2: Để kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm người ta dùng các biện pháp nào? Câu 3. Thời vụ và quy trình gieo, hạt ở nước ta? Câu4. Giải thích mục đích, nội dung các công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng? - Giáo viên nhận xét, chỉnh và hoàn thiện kiến thức phần này. II. Câu hỏi: - Hs nghiên cứu, thảo luận và trả lời. - Một số Hs trả lời. Hs khác tham gia nhận xét, bổ sung. - Hs tự hoàn thành vào vở câu trả lời đúng. HĐ 4: CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN TRỒNG TRỌT (16’) Câu 1: Đất trồng là gì? Trình bày thành phần và tính chất của đất trồng? Câu 2. Nêu vai trò và cách sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp? Câu 3: Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống? Câu 4: Trình bày khái niệm về sâu bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ? Câu 5: Tại sao phải tiến hành kiểm tra, xử lý hạt giống trươc skhi gieo trồng cây nông nghiệp? Câu 6: Em hãy nêu tác dụng của các công việc chăm sóc cây trồng? Câu 7: Aûnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái? - Gv nx, chỉnh và hoàn thiện kiến thức phần này. - Hs nghiên cứu, thảo luận và trả lời. - Một số Hs trả lời. Hs khác tham gia nhx, bổ sung. - Hs tự hoàn thành vào vở câu trả lời đúng. TỔNG KẾT BÀI HỌC (2’) - Củng cố lại một số kiến thức đã được ôn tập. - Nhận xét về thái độ ôn tập của học sinh và đánh giá giờ học. - Hs lắng nghe và rút kinh nghiệm. 5.Hướng dẫn về nhà : (1’) + Hs về nhà xem lại nd ôn tập kết hợp các câu hỏi trong giờ ôn tập để nắm vững kiến thức của 2 phần (trồng trọt và lâm nghiệp ) đã học. + Về nhà ôn tập tất cả bài học và chuẩn bị giấy thi giờ sau thi học kỳ I. IV. RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_26_on_tap_ban_hay.doc
Giáo án liên quan