Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 28: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - Nguyễn Xuân Huyền

I,Mục tiêu:

-Hiểu được khái niệm , đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

-Hiểu đượccác yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

II.Chuẩn bị:

-Nghiên cứu Sgk, Sgv , tài liệu tham khảo.

-Su tầm một số tranh ảnh có nội dung liên quan.

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 28: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - Nguyễn Xuân Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 16/2/2009 Tiết 28: Sự sinh trưởngvà phát dục của vật nuôi. I,Mục tiêu: -Hiểu được khái niệm , đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. -Hiểu đượccác yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. II.Chuẩn bị: -Nghiên cứu Sgk, Sgv , tài liệu tham khảo. -Su tầm một số tranh ảnh có nội dung liên quan. III.Các hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động của GV và HS I.Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 1.Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng , kích thước các bộ phận của cơ thể. Vd: 2.Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể. II.Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi: +Không đồng đều. +Theo giai đoạn. +Theo chu kì. a.Sự tăng cân của ngan theo tuổi. b. khối lượng của hợp tử lợn là 0,4mg.. III.Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. -Di truyền. -Điều kiện ngoại cảnh. -Có thể dùng các biện pháp nuôi dưỡng , chăm sóc tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi để đạt hiệu quả cao. Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm Gv hãy nêu quá trình phát triển của một loại vật nuôi mà em biết? -Hs:Trả lời câu hỏi. -Gv liên hệ đến bài học. -Sự sinh trưởng là gì? -Thảo luận nhóm. -Sự phát dục là gì? Nêu các biểu hiện của sự phát dục ở vật nuôi? -Thảo luận nhóm, đại diện trả lời. -Gv phân tích và rút ra kết luận. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm Yêu càu hs quan sát sơ đồ và phân tích đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. -Hs quan sát , phân tích. -Lấy ví dụ minh hoạ. Hoạt động 3: Tìm hiểu các yếu tố Gv: có những yếu tố nào tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? -Hs: Thảo luận nhóm. Đại diện trả lời. -Gv nhận xét ý kiến hs. IV.Tổng kết: -Gv chốt lại nội dung chính trong bài. -Yêu cầu hs đọc ghi nhớ.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_28_su_sinh_truong_va_phat_duc_c.doc