Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 3: Thực hành Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay). Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu

1.Mục tiêu:

 1. 1/ Kiến thức:

 -HS xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay.

 -Xác định được độ pH của đất bằng phương pháp so màu.

 1.2/Kỹ năng:

 -Rèn kỹ năng thực hành,khả năng quan sát của HS.

 1. 3/Thái độ:

 -HS có ý thức làm việc cẩn thận,chính xác.

2.Trọng tâm:

- Xác định thành phần cơ giới của đất.

- Xác định độ pH của đất.

3. Chuẩn bị:

 3.1.GV: Bảng phụ ghi bảng chuẩn phân cấp đất.Lọ chất chỉ thị màu.

 Thang màu pH chuẩn.

 3.2. HS: Mỗi nhóm chuẩn bị 3 mẩu đất khác nhau, nước, mảnh nilon,thước đo,thìa nhựa.

4.Tiến trình:

4.1.Ổn định tổ chức, kiểm diện:

4.2.Kiểm tra miệng:

GV kiểm tra sự chuẩn bị của mỗi nhóm.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 3: Thực hành Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay). Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3 Tiết : 3 Ngày dạy: Thực Hành: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN (vê tay).XÁC ĐỊNH ĐỘ pH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU 1.Mục tiêu: 1. 1/ Kiến thức: -HS xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay. -Xác định được độ pH của đất bằng phương pháp so màu. 1.2/Kỹ năng: -Rèn kỹ năng thực hành,khả năng quan sát của HS. 1. 3/Thái độ: -HS có ý thức làm việc cẩn thận,chính xác. 2.Trọng tâm: Xác định thành phần cơ giới của đất. Xác định độ pH của đất. 3. Chuẩn bị: 3.1.GV: Bảng phụ ghi bảng chuẩn phân cấp đất.Lọ chất chỉ thị màu. Thang màu pH chuẩn. 3.2. HS: Mỗi nhóm chuẩn bị 3 mẩu đất khác nhau, nước, mảnh nilon,thước đo,thìa nhựa. 4.Tiến trình: 4.1.Ổn định tổ chức, kiểm diện: 4.2.Kiểm tra miệng: GV kiểm tra sự chuẩn bị của mỗi nhóm. 4.3Bài mới: Hoạt Động Thầy - Trò Nội Dung Bài Học Hoạt động 1: Giới thiệu bài. Hoạt động 2:GV nêu yêu cầu của bài thực hành. + HS phải biết cách xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay. + Phải trật tự,vệ sinh,gọn gàng ngăn nắp. GV nêu nội qui, qui tắc an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Khi thực hành không để đất, nước vương ra bàn ghế,sách vở. HS mang mẩu đất sạch và hơi ẩm. Bước 1: GV nêu qui trình thực hiện và thao tác mẫu. HS quan sát. .Lấy 1 ít đất bằng viên bi cho vào lòng bàn tay. .Nhỏ vài giọt nước cho đủ ẩm. .Dùng hai bàn tay vê đất thành thỏi có đường kính khoảng 3cm. .Uốn thỏi đất thành hình tròn có đường kính khoảng 3cm. Bước 2: HS thao tác, GV quan sát, nhắc nhở HS cẩn thận khi cho nước vào đất. Cho HS đối chiếu với bảng phân cấp đất. Hoạt động 3:HS thực hành theo nhóm.ghi kết quả thực hiện vào bảng phụ của nhóm. Hoạt động 4:GV đánh giá kết quả thực hành từng nhóm. GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS GV nêu qui trình thực hiện như SGK. GV thao tác 1 lần cho HS quan sát. GV cho HS thao tác. GV quan sát và nhắc nhở,uốn nắn HS cách cho chất chỉ thị màu vào đất, chờ tho72ii gian 1 phút là so sánh ngay với thang màu pH chuẩn. Kết thúc buổi thực hành, HS thu dọn dụng cụ,mẩu đất, vệ sinh nơi thực hành. HS tự đánh giá kết quả của nhóm mình xem đất thuộc loại gì( chua,kiềm hay trung tính) GV đánh giá , cho điểm. A.Xác định thành phần cơ giới của đất : I. Vật liệu và dụng cụ: - Mẩu đất -Nước -Thước đo. -Mảnh nilon. II.Qui trình thực hành: HS thực hiện các bước như SGK/11. Đối chiếu với bảng chuẩn phân cấp đất. III.Thực hành IV.Đánh giá kết quả: GV đánh giá kết quả thực hành từng nhóm B.Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu. I. Chuẩn bị: -Mẩu đất -Thìa nhựa -Lọ chất chỉ thị màu. -Thang màu pH chuẩn. II.Qui trình thực hành: HS thao tác như qui trình SGK. III.Thực hành: HS thực hiện và đối chiếu kết quả với thang màu pH chuẩn. IV.Đánh giá kết quả : HS tự đánh giá kết quả TH. GV đánh giá cho điểm. 4.4.Câu hỏi và bài tập củng cố: GV thu kết quả thực hành. Nhận xét tiết thực hành. 4.5.Hướng dẫn HS tự học: * Đối với bài học ở tiết học này: Xem lại bài tực hành. * Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Chuẩn bị bài 6 SGK/13 - Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? - Có những biện pháp cải tạo và bảo vệ đất nào? 5. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_3_thuc_hanh_xac_dinh_thanh_phan.doc
Giáo án liên quan