Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Khối 7

1. Trong các cách sắp xếp về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng từ tốt đến kém sau cách sắp xếp nào là đúng?

A. Đất cát, đất thịt, đất sét. C. Đất thịt, đất sét, đất cát.

B. Đất sét, đất thịt, đất cát. D. Đất sét, đất cát, đất thịt.

2. Đất xám bạc màu là:

A. Đất chứa nhiều chất dinh dưỡng. C. Đất có nồng độ muối cao.

B. Đất nghèo chất dinh dưỡng. D. Đất chứa nhiều muối phèn.

3. Mục đích của làm ruộng bậc thang là:

A. Giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.

B. Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế được sói mòn, rửa trôi.

C. Tăng bề dày lớp đất trồng.

D. Tăng độ che phủ đất.

4. Loại phân nào sau đây không phải là phân hoá học?

A. Phân đạm. C. Phân Xanh.

B. Phân lân. D. Phân vi lượng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Khối 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Néi dung chÝnh NhËn biÕt Th«ng hiĨu VËn dơng Tỉng TN TL TN TL TN TL Mét sè tÝnh chÊt cđa ®Êt trång 2 1 2 1 BiƯn ph¸p sư dơng, c¶i t¹o vµ b¶o vƯ ®Êt 1 0,5 1 0,5 T¸c dơng cđa ph©n bãn trong trång trät 1 0,5 1 0,5 C¸ch sư dơng vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng th­êng 1 0,5 1 0,5 Vai trß cđa gièng vµ ph­¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång 1 0,5 1 1 2 1,5 S©u, bƯnh h¹i c©y trång 2 2 1 1,5 3 3,5 Phßng trõ s©u bƯnh h¹i 1 1 1 1,5 2 2,5 Tỉng 6 3 4 4 2 3 12 10 Phần I(3 điểm) Dùng bút khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau: Trong các cách sắp xếp về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng từ tốt đến kém sau cách sắp xếp nào là đúng? Đất cát, đất thịt, đất sét. C. Đất thịt, đất sét, đất cát. Đất sét, đất thịt, đất cát. D. Đất sét, đất cát, đất thịt. Đất xám bạc màu là: Đất chứa nhiều chất dinh dưỡng. C. Đất có nồng độ muối cao. Đất nghèo chất dinh dưỡng. D. Đất chứa nhiều muối phèn. Mục đích của làm ruộng bậc thang là: Giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế được sói mòn, rửa trôi. Tăng bề dày lớp đất trồng. Tăng độ che phủ đất. Loại phân nào sau đây không phải là phân hoá học? Phân đạm. C. Phân Xanh. Phân lân. D. Phân vi lượng. Đâu là nhược điểm của cách bón phân “phun lên lá”: Cây dễ sử dụng. Phân bón không chuyển thành chất khó tan do không tiếp xúc với đất. Tiết kiệm phân bón. Cần có dụng cụ, máy móc phức tạp. Tiêu chí của giống cây trồng tốt là: Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. Có chất lượng tốt, năng suất cao và ổn định. Chống chịu được sâu bệnh. Tất cả các tiêu chí trên. Phần II(4 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây: Phòng trừ sâu ,bệnh hại phải đảm bảo các nguyên tắc: phòng là chính, trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và . sử dụng tổng hợp .. Sâu, bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, . của cây trồng và làm giảm . , chất lượng nông sản. Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất , tăng . nông sản , tăng vụ và thay đổi : Côn trùng gây hại có kiếu biến thái , ở giai đoạn sâu non chúng phá hoại . Phần III(3 điểm) Bài 1(1,5 điểm) Em hãy nêu tác hại của sâu,bệnh hại cây trồng? Nêu một vài ví du ïvề ảnh hưởng của sâu, bệnh hại đến năng suất và chất lượng nông sản. Bài 2(1,5 điểm) Sử dụng thuốc hoá học phòng trừ sâu, bệnh hại bằng cách nào? Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu, bệnh hại bằng biện pháp nào?

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_cong_nghe_khoi_7.doc
Giáo án liên quan