Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 31: Thực hành nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

(Bản scan)

l. MỤC TIÊU:

1. Kiên thức: Phán biệt đặc điếm nhơ ten một só gióng gà pho biên thông qua tranỵh ânh mầu vật.Nhận biẻt một sò gióng gà qua quan sát ngoại hình và đo kiSlch thươc.

2. Kìnãng: phán biệt đưỢc một số giông gà, biẻt dùng tay đo khôang cách hai xương háng, hai xương lười hái.

3. Thái đó: Nghiêm túc, tinh thần hỢp tác giừa các thành viển trong nhóm.

n.CHUẪN BI:

1. Giáo viên: chuẩn bị cho mồi nhóm:l mó hình con gà. chuẩn bị cho câ lơp :1 sô tranh ânh mọt sô giông gà..

2. Học sinh: Chuẩn bị nổi dung đà dặn ở tiet trươc.

m. TO CHÚC HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. ón đinh ( D 7a 7b 7c

2. Kiễm tra 15 phút: So bộ đề sô 10.

3. Giơi thiêu bài (1’): GV néu mục tiêu cần đạt cứa bài thực hành.

4. Các boat đóng:

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 31: Thực hành nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_31_thuc_hanh_nhan_biet_va_chon.doc